Pagalba vaikų globėjams ir įtėviams Šilutėje

seima vaikaiDaug metų Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ruošdamas globėjus (rūpintojus) ir įtėvius, bendradarbiavo su Gargždų socialinių paslaugų centru dėl globėjų (įtėvių) mokymo bei konsultavimo. Lietuvos Respublikos Seimas praėjusių metų pabaigoje priėmė LR Socialinių paslaugų įstatymo 18 straipsnio papildymą dėl kiekvienoje savivaldybėje nuolat teikiamos socialinių darbuotojų bei kitų specialistų pagalbos vaikus globojančiai šeimai, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims.

Įgyvendindama minėto įstatymo nuostatas Šilutės r. savivaldybės administracija nebepratęsė bendradarbiavimo sutarties su Gargždų socialinių paslaugų centru ir nuo šių metų balandžio Šilutės socialinių paslaugų centrui (toliau tekste – Centras) pavedė organizuoti mokymus pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK).

Mokymus ir konsultacijas globėjams ir įtėviams organizuoja atestuotos Centro socialinės darbuotojos Reda Urbaitytė ir Lina Linkytė.

Siekdami užtikrinti sklandų socialinių paslaugų teikimą Šilutės rajono globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai Centras pateikė prašymą įtraukti dar tris socialinius darbuotojus į 2017 m. pradžioje planuojamus organizuoti įvadinius mokymus asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimo grupę ir organizuoti jų parengimą.

GIMK programos kursas būsimiesiems globėjams ir įtėviams trunka apie tris, išimtiniais atvejais – keturis mėnesius. Mokymų metu organizuojamos individualios konsultacijos bei apsilankymai globėjų (rūpintojų) ar įvaikintojų namuose, mokymų dalyviai taip pat atlieka namų darbus, kuriuos užsiėmimų metu aptaria ir analizuoja kartu su grupės vadovais. Per šį laikotarpį būsimieji įtėviai ar globėjai, turi išklausyti 10 sesijų šiomis temomis:

1) įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
2) darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime;
3) atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku;
4) raidos poreikių tenkinimas ir ryšiai;
5) raidos poreikių tenkinimas;
6) savosios vertės pajautimas ir šeimos ryšių stiprinimas;
7) auklėjimas;
8) pastovių ryšių stiprinimas;
9) pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas);
10) sąmoningo sprendimo priėmimas.

Svarbus GIMK mokymų akcentas – viską pradėti nuo savęs. Būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai mokymų metu skatinami atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, bendrai randamas atsakymas sau į daugelį iškilusių  klausimų. Ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Labai svarbu priimti galutinį sprendimą laiku ir teisingai, įžvelgti galimas klaidas siekiant išvengti skaudžių patirčių vaiko atžvilgiu.

Šie mokymai leidžia pažvelgti būsimiems globėjams ar įtėviams į vaiką giliau, įžvelgti vaiko pasaulį, patirtį bei poreikius.
Specialistės, bendradarbiaudamos su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, atrenka globėjus (rūpintojus), įvaikintojus, organizuoja mokymus, konsultuoja globėjus (rūpintojus) ir įtėvius, organizuoja savitarpio pagalbos grupes, rengia išvadas Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl asmenų tinkamumo būti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, teikia globos (rūpybos), įvaikinimo viešinimo paslaugas.

Įgyvendindami minėtas veiklas, nuo 2016 m. rugsėjo Šilutės socialinių paslaugų centre vykdome Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Vaikas šeimoje“. Projekto tikslasĀ- vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos paslaugos  teikimą Šilutės rajono savivaldybėje. Projekto vertė – 3 400 eurų.

Įgyvendinant projekto veiklas organizuojami praktiniai, psichologiniai seminarai globėjams ir įtėviams, specialistai turi galimybę kelti kvalifikaciją, vykdoma projekto sklaida ir viešinimas.

Kreipdamiesi į bendruomenę norime pabrėžti, kad GIMK mokymų metu asmenys, ketinantys globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus, kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais įvertina savo žinias bei gebėjimus tam, kad galutinis sprendimas būtų priimtas laiku ir teisingai.

Būsimus globėjus ir įtėvius norime patikinti, jog GIMK specialistai nesiekia ieškoti šeimų silpnybių ar neigiamų bruožų.

Programa padės  kartu pamatyti, kokiomis savybėmis šeima gali didžiuotis ir kokia yra jos stiprioji pusė.

Vaikai, kurie prarado biologinius tėvus, mažiau pasitiki savimi, jaučiasi atstumti ir nereikalingi. Džiaugiamės kiekviena šeima, kuri galės ir turės gebėjimų pasirūpinti tėvų netekusiais vaikais.

Taip pat norime priminti, kad pagal Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams įstatymą kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas 1 bazinės socialinės išmokos dydžio (38 Eur), o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Daugiau informacijos galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje, adresu http://www.socmin.lt/ .

Esame dėkingi visiems, kurie jau apsisprendė ir ryžosi įvaikinti arba globoti tėvų paliktus ar kitaip jų netekusius vaikus, nes Jūsų dėka visuomenės požiūris į įvaikinimą ir globą tampa brandesnis bei atsakingesnis.

Visus, svarstančius galimybę įvaikinti ar globoti vaiką savo šeimoje bei  neabejingus vaikų troškimui turėti šeimą, kviečiame kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus (Lietuvininkų g. 10, tel. (8 441 53130), kurie informuos apie reikiamus pateikti dokumentus bei nukreips į Šilutės socialinių paslaugų centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. Centro adresas: Tilžės g. 32A, Šilutė, tel. (8 441) 54734, mob. 8 657 89987, 8 657 89983.

Centro internetinėje svetainėje www.silutesspc.istaiga.lt rasite informaciją apie artimiausiu laiku organizuojamus mokymus Šilutės socialinių paslaugų centre.
GIMK logo_2GIMK logo