Pagerbti mirusieji, kurių kapų niekas nelanko

mirusiuju pagerbimasSavivaldybės administracijos ir Socialinės paramos skyriaus bei Šilutės seniūnijos vadovai, Socialinės paramos skyriaus, seniūnijos ir Socialinių paslaugų centro darbuotojai, Šilutės nevyriausybinių organizacijų nariai Visų šventųjų dienos ir Vėlinių išvakarėse aplankė artimųjų neturinčių žmonių kapus Šilutės kapinėse.

Prie vienišiems mirusiesiems pastatyto kryžiaus Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis padėkojo visiems neabejingiems tradicinei pagarbos akcijai ir pakvietė ant kapų uždegti žvakeles. Vaikai padeklamavo eilių, o Šilutės neįgaliųjų draugijos ansamblis „Kvietkelės“ pagiedojo keletą giesmių bei visi sukalbėjo Amžinybės maldą.

Aplankytas ir  Šilutės mecenato Hugo Šojaus kapas ir pagerbtas jo atminimas.