Pagerbti moksleiviai – mokslo, meno ir sporto konkursų nugalėtojai

Geriausi moksleiviaiJau septintąjį kartą rajono savivaldybėje vyko tikra mokslo, meno ir sporto šventė. Čia rajono vadovai pagerbė didžiulį būrį geriausių rajono mokinių – įvairių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų, menininkų ir sportininkų, garsinančių Pamario kraštą visoje Lietuvoje ir toli už jos ribų, ir tą būrį geriausiųjų išugdžiusius mokytojus. 

Kartu pagerbti ir jau nebe pirmus metus vykstančio sportiškiausių mokyklų konkurso nugalėtojai.

Aukštus įvertinimus jau dabar skinantys mūsų jaunieji pripažino, kad talentas, žinoma, gerai, bet prie kiekvieno talento būtinas ir milžiniškas kiekis darbo. 

Mokytojai vis tie patys

27 geriausi iš geriausiųjų, skinančių laurus daugybėje prestižinių konkursų ir olimpiadų – tokį kraitį šiemet subrandino Šilutės rajono mokyklos. Visiems jiems ir jų mokytojams įteikti padėkos raštai ir asmeninės dovanėlės.

Didžiuliu būriu jaunųjų krašto talentų pasidžiaugęs rajono tarybos sekretorius Jonas Jaunius siūlė pasvarstyti kas žmogui svarbiau – kultūros, meno ar mokslo atstovu būti ir konstatavo, kad svarbiausia, matyt, bendras žmogaus raštingumas. Save kultūringu laikantis žmogus, anot J.Jauniaus, turėtų turėti žinių minimumą visose gyvenimo srityse.

J.Jaunius pastebėjo, jog kasmet šioje ceremonijoje mato vis tų pačių mokytojų veidus, kinta tik moksleivių veidai.  
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Inesa Murauskienė irgi pripažino, kad kraštą garsinančius mokinius augina jau dabar garsūs mokytojai.

Siekti užsibrėžtų tikslų, kopti į naujų pasiekimų viršukalnes jaunuomenei linkėjusi Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė išreiškė viltį, kad kitais metais į šią šventę susirinks dar didesnis būrys.

Siekti užsibrėžtų tikslų vieni kitiems tądien linkėjo ir susirinkusieji, kone vieningai sakę, kad talentas, žinoma, gerai, bet neįdėjęs daug juodo darbo aukštų rezultatų nepasieksi.

Geriausiųjų – 27

Mero padėkos įteiktos aukštų laimėjimų rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose pasiekusiems Martynui Šapalui iš Šilutės Vydūno gimnazijos, Ernestui Dargiui iš Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, Gretai Kuzminskaitei ir Agnei Radvilavičiūtei, Šilutės pirmosios gimnazijos mokinėms, Žibų pradinės mokyklos antrokėms Emilijai Kekytei ir Medai Stonytei, šeštokui Irmantui Linkiui ir aštuntokui Lukui Arlauskui iš Šilutės M.Jankaus pagrindinės mokyklos, šeštokei Emilijai Karnauskaitei iš Žemaičių Naumiesčio gimnazijos, Oskarui Venckui ir Augustei Norgėlaitei, Šilutės Vydūno gimnazijos moksleiviams.

Už laimėjimą respublikos meno konkurse padėkota Hubertui Bliūdžiui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Ievai Kuzaitei iš Šilutės Vydūno gimnazijos ir Ignui Vismantui, Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokiniui.

Už laimėjimus jaunųjų mokslininkų konkurse padėkos įteiktos Monikai Jasinskaitei ir Agnei Dirgėlaitei iš Švėkšnos.

Už laimėjimus Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje padėkota Švėkšnos gimnazistams Emai Gaisrytei, Kamilei Ambrozaitei ir Viktorui Jurkaičiui.

Už laimėjimus respublikiniame muzikos konkurse – Nedui Andrijauskui ir Kasparui Nogniui, Šilutės r. vaikų meno mokykla.

Už laimėjimus tarptautiniame muzikos konkurse – Šilutės r. vaikų meno mokyklos moksleiviams Benui Tarozai, Emilijai Skikaitei, Ugnei Petniūnaitei, Laurai Birbalaitei ir Gabrielei Paužuolytei.

Už laimėjimą respublikos ir tarptautiniame muzikos konkurse – Kasparui Mikužiui, Šilutės r.  vaikų meno mokyklos mokiniui.
Padėkos už puikų moksleivių paruošimą rajono ir respublikinėms olimpiadoms, respulikiniams ir tarptautiniams konkursams pareikštos ir visai grupei pedagogų.

Padėkota Vaidotui Didžiūnui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Edmundui Regelskiui, Šilutės Vydūno gimnazija, Kristinai Blankaitei ir Galinai Raicevičienei, Šilutės pirmoji gimnazija, Sigutei Kačinskienei, Šilutės Žibų pradinė mokykla, Lioliai Baguckienei, Daliai Šulcienei ir Daliai Agintienei, Šilutės M.Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojoms, Rimai Vingienei, Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Sauliui Zdanevičiui, Šilutės Vydūno gimnazija, Danguolei Šaulienei iš  Švėkšnos „Saulės“, Tatjanai Balvočienei ir Alinai Judžentienei iš Šilutės Vydūno gimnazijos.   Už meno tradicijų puoselėjimą ir mokinių parengimą respublikiniams bei tarptautiniams konkursams padėkos įteiktos Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokytojams Živilei Skirkevičienei, Edgarui Gedeikiui, Gražvydui Railai, Angelei Alšauskienei, Daivai Pielikienei, Liudmilai Kašėtienei bei Loretai Kabanovai.

Už sporto tradicijų puoselėjimą ir gerą mokinių parengimą Lietuvos mokinių olimpiniam festivaliui pagerbti Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai Zita Urmulevičienė ir Audrius Urmulevičius.   Už sporto tradicijų puoselėjimą ir komandos parengimą Lietuvos mokinių olimpiniam festivaliui padėkota Danutei Plaipienei, Katyčių pagrindinės mokyklos mokytojai.

Sportiškiausios mokyklos – Pamario ir Žemaičių Naumiesčio

Jau nebe pirmi metai renkamos sportiškiausios rajono mokyklos. Šiemet už sporto tradicijų puoselėjimą bei laimėjus 2013-2014 mokslo metų sportiškiausios mokyklos konkursą tarp rajono pagrindinių mokyklų padėkota Jonui Bendžiui, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriui, šios mokyklos kūno kultūros mokytojams Adolfynai Ignašienei, Jonui Kalinauskui, Rimvydui Lukošiui, Alfonsui Malinauskui ir Česlovui Normantui.

Ši mokykla sportiškiausios titulą laimi jau nuo 2011 metų, tad klausimas jos vadovui, kaip jaučiasi, kai jo vadovaujama mokykla taip įvertinama jau nebe pirmą kartą, buvo visai pagal adresą. „Labai gerai jaučiuosi“, – be užuolankų atsakė J.Bendžius.
O ko jis palinkėtų kitų mokyklų vadovams? „Kad ir jie gerai jaustųsi“, – buvo lakoniškas direktorius.

Už sporto tradicijų puoselėjimą bei laimėjus 2013-2014 mokslo metų sportiškiausios mokyklos konkursą tarp rajono gimnazijų ir vidurinės mokyklos padėką atsiėmė Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktorius Liudvikas Genys ir mokytojai Birutė Galinauskienė, Danguolė Naujokienė bei Vilija Parnarauskienė.