Pamariečiams – atjautos pamoka senjorų namuose

 pamario mokykla_senjoru_namai1Savanaudiškumas padaro mus kurčius ir nebylius, meilė atveria mūsų akis ir širdis, leidžia mums atlikti artimui skirtus darbus, kurie susidėlioja į artimo meilės mozaiką.

Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje veikia būrelis „Gailestingosios širdys“. Prieš Velykas jį lankančios mokinės, lydimos mokytojų Irutės Trečiokienės ir Violetos Kraniauskienės aplankė Šilutės „Pamario senjorų namų“ globotinius. Velykinė šaka, papuošta moksleivių gamintais suvenyrais, skaitomi žodžiai iš Švento rašto apie meilę, atgailą, atleidimą, tikime, kad sušildė gyvenimo išvargintas senelių širdis. O mūsų moksleivėms tai buvo gera atjautos ir gerumo pamoka.