Parama gerina žuvininkystės įmonių veiklą

 

ikraunamos strimelsAkvakultūros ir žuvininkystės produkcijos perdirbimo sėkmę ir perspektyvas lemia tvari ir kryptinga ES investicijų politika. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programoje šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. Iki birželio 28 d. šiemet jau antrą kartą priimamos paraiškos pagal „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ supaprastintąsias taisykles.

Paraiškas kviečiamos teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Taip siekiama skatinti investicijas į perdirbimo sektorių ir kurti naujas darbo vietas. Taip pat priemone prisidedama prie Bendrosios žuvininkystės politikos tikslo įgyvendinimo – žuvų išteklių valdymo, kuriuo siekiama užtikrinti pelningą sektoriaus veiklą.

Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 tūkst. Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraiškų rinkimo etapui skirta paramos suma – 858 792 Eur.
„Perdirbimo priemonė – puiki galimybė žuvininkystės įmonėms didinti savo užaugintos ar sugautos žuvies pridėtinę vertę, investuojant į reikalingą žuvies perdirbimo įrangą. Supaprastinta tvarka tai padaryti galima greičiau ir paprasčiau“, – sako Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Bražinskaitė.

Pagal priemonę remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą; gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu; kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu; kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programai įgyvendinti skirta daugiau kaip 81,6 mln. eurų. Šios investicijos skirstomos per 22 programos priemones žvejybai ir akvakultūrai, žuvininkystės įmonių veiklai plėtoti ir modernizuoti, jų konkurencingumui didinti bei kitoms sritims. Skirstant ES investicijas, ypatingas dėmesys skiriamas žuvų auginimui, arba akvakultūrai (per 28 mln. eurų), beveik 14 mln. eurų numatyta žvejybai, didinamas užimtumas ir plėtojami regionai – tam skirta per 12 mln. eurų, plėtojama prekyba ir perdirbimas (daugiau nei 12 mln. eurų).

ZUV