Pareigūnai įspėja: būkite atsargūs su pirotechnikos gaminiais

pirotechnikaKasmet artėjant Naujiesiems metams policijos pareigūnai įspėja gyventojus būti atsargiems ir atsakingiems parduodant ir naudojant pirotechnikos gaminius.

Dauguma nelaimių įvyksta naudojant pirotechnines priemones ne pagal paskirtį ar pažeidžiant nustatytas saugos taisykles bei dėl neatsargaus ir neatsakingo elgesio su jomis.

Svarbu, kad pirotechnikos gaminiai būtų uždegti kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių. Masinėse susibūrimo vietose fejerverkai negali būti nukreipti į žmones.

Remdamiesi civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, pareigūnai įspėja, kad yra draudžiama naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 75 metrai nuo mokyklų, vaikų darželių. Taip pat naudoti jas arčiau kaip 75 metrai nuo gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su atsakingais už šių pastatų ar patalpų eksploatavimą asmenimis ar kitose savivaldybės tarybos uždraustose vietose.

Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22 val. iki 6 val. ryto (išskyrus švenčių dienas, masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas), taip pat kitu savivaldybės tarybos uždraustu laiku. Draudžiama naudoti ir parduoti tokias priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų bei naudoti ir parduoti savadarbes pirotechnikos priemones.

Pirmos kategorijos pirotechnikos gaminius, t.y. degtukus ar bengališkas ugneles, gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys. Antroji kategorija – šiek tiek galingesnė pirotechnika, ją galima įsigyti nuo 16 metų. Trečios kategorijos pirotechnikos gaminius gali įsigyti tik pilnamečiai.

Pirotechnikos priemonių naudojimo taisykles pažeidusiems asmenims gresia baudos.

Būkime atsakingi, saugokime savo ir aplinkinių sveikatą.