Pas mamą – per langą su kopėčiomis ir virve

Emily-climbing-downMotinos širdis atlaidi – tai įrodo neseniai teismą pasiekusi byla, kai šių metų liepos mėnesį bedarbis, 4 kartus teistas sūnus talžė ir smaugė savo motiną.

Teismui tuomet uždraudus jam rodytis motinos namuose, jis vis tiek įsiprašydavo ten pernakvoti. Po vieno kivirčo motinos neįleistas į namus, sūnus įsikepurnėjo per langą.

Vis dėlto teisme svarstant ir smurto prieš motiną, ir įsibrovimo į namus atvejus, mama prašė teisiamojo griežtai nebausti…

Išsiliejo ir ant motinos, ir ant durų

Bedarbis S.B., turėdamas dar neišnykusį teistumą, neseniai išgirdo penktąjį teismo nuosprendį.

Šį kartą vyras teistas už tai, kad liepos 25 dienos vėlų vakarą, susipykęs su mama, ne tik keiksmus, bet ir kumščius paleido į darbą: jis motiną stumdė ir tampė, pykčiui neslūgstant, kumščiu sudavė ne mažiau 5 kartus į galvą ir pradėjo smaugti.
Negana to, motiną prikamavęs, jis puolė į virtuvę ir išdaužė ten durų stiklą.

Kaltu dėl šių įvykių teisme S.B. prisipažino. Jis pasakojo, kad tą dieną namo grįžo visiškai girtas, todėl sunkiai pamena visas aplinkybes.

Raktų neturėjo, bet į butą pateko

Po smurto prieš motiną S.B. buvo uždrausta lankytis jos namuose. Tačiau tai abiem pusėms buvo nė motais – būdamas blaivus, vyras paskambindavo mamai ir prisiprašydavo nakvoti.

Taip pat nakvynės ieškoti teisiamasis bandė ir rugpjūčio 4-ąją, tik tąkart buvo girtas. Pokalbis baigėsi pykčiais ir draudimu grįžti į namus.

Vis dėlto motina jautė, kad sūnus gali pasirodyti, todėl nakvojo pas kaimyną. Mamos nuojauta neapgavo – savo bute ji po vidurnakčio išgirdo triukšmą ir pamatė virtuvėje degančią šviesą. Moteriai kilo klausimas – kaip jis pateko į butą? Raktų juk neturėjo…

Teisme S.B. pasakojo, kad dėl girtumo ir vėl daug ko nepamena, tad nė pats nežino, kaip pateko į butą. Jis svarstė, jog gal pritaikė raktą durims ir atsirakino.

Tačiau kaimynas, pas kurį nakvojo S.B. motina, atvažiavus policijai, pamatė, kad kopėčios ir virvė, buvę malkinėje, atsidūrė buto palėpėje. Palangė prie balkono buvo nusėta sportinių batelių pėdsakais, tad neabejojama, kad sūnus į motinos butą brovėsi per langą.

Nepaisant sūnaus nusikaltimų ir smurto, motina teisme prašė jo griežtai nebausti. Civilinio ieškinio taip pat nepareiškė.

Teismas atsižvelgė, kad S.B. daro analogiškus nusikaltimus būdamas neblaivus, išvadų nedaro, todėl paskyrė jam laisvės atėmimą 8 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

Nuosprendis gali būti skundžiamas.