Pasiklausymo skandalas Šilutėje: policininkai jaučiasi šnipinėjami

Copy of mikutaviciusKilus abejonių, kad Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Šilutės rajono policijos komisariato (PK) budėtojų darbo vietoje bei patrulių būrio pareigūnų darbo kabinete įrengta pasiklausymo įranga sumontuota ir naudojama teisėtai, š.m. kovo mėnesį Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) kreipėsi į Policijos departamentą (PD). Po LPPS kreipimosi dėl pasiklausymo įrangos, Policijos departamento prie LR VRM Imuniteto valdyba atliko tarnybinį patikrinimą.

Atliekant patikrinimą, Imuniteto valdybos pareigūnai nustatė, kad vaizdo filmavimo kamera ir vienas garso įrašymo mikrofonas buvo įrengti Šilutės r. PK operatyvaus valdymo patalpose, kur yra pristatomi įtariami nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus padarę asmenys, atliekama asmenų apžiūra ir krata, pildoma dokumentacija, renkama pirminė informacija, taip pat pristatomi asocialūs, neblaivūs ir kiti nukentėję bei sužaloti, kuriems reikalinga pagalba, asmenys. Ši patalpa nuo budėtojų darbo vietos yra atskirta stikline pertvara. Vaizdo filmavimo kamera ir mikrofonas įrengti patalpų lubose, o vaizdo filmavimo kamera nustatyta tokiu būdu, kad į jos filmavimo lauką patenka policijos pareigūnų (budėtojų), esančių už stiklinės pertvaros, darbo vietos. Antras garso įrašymo mikrofonas įrengtas budėtojų darbo vietoje prie kompiuterio, kuris po gauto LPPS rašto iškart buvo išmontuotas. Patrulių darbo kabinete įrengta tik vaizdo filmavimo kamera.

ADTAĮ 17 str. „Vaizdo stebėjimas darbo vietoje“ nustato, kad vaizdo stebėjimas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardintų tikslų. ADTAĮ 20 str. „Duomenų subjekto informavimas vykdant vaizdo stebėjimą „ 3 d. įtvirtina, kad vykdant vaizdo stebėjimą darbo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba darbuotojai, šie darbuotojai apie tokį vaizdo duomenų tvarkymą turi būti pasirašytinai informuojami.

Tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad leidimo davimo įsigyti ir sumontuoti vaizdo filmavimo įrangą nėra ir apie tokios įrangos įsigijimą ir sumontavimą Tauragės apskr. VPK viršininkui M.Draudvilai nebuvo net žinoma. Tuo tarpu Šilutės r. PK viršininkas S.Mikutavičius teigia, kad gavo leidimą įsigyti įrangą  ir jo manymu, ji sumontuota teisėtai, nepažeidžiant teisės aktų.

Atlikę patikrinimą, Imuniteto valdybos pareigūnai Tauragės apskr. VPK pareigūnų veiksmuose įžvelgė administracinio teisės pažeidimo , numatyto ATPK 214¹? str. „Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas“ požymius, todėl tolimesniam tyrimui medžiagą perdavė Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. VDAI direktorius Algirdas Kunčinas teigė, kad kol kas komentuoti dar nieko negali, bet patvirtino, kad patikrinimas tikrai pradėtas.

 LPPS pirmininkės Romos Katinienės teigimu, policijos įstaigose įrengiant vaizdo stebėjimo ar garso fiksavimo priemones, turi būti paisoma teisės aktų, o vadovų, nepriklausomai nuo rango, neteisėti veiksmai, prieštaraujantys Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatoms, priešina pareigūnų bendruomenę, skatina pareigūnus jaustis nesaugiais ir persekiojamais.

Taigi, kol kas belieka laukti VDAI patikrinimo rezultatų. Tačiau kokie jie bebūtų jau vien tas faktas, kad pareigūnai savo darbo vietoje jaučiasi pažeidžiami, nesaugūs, o paprasčiau tariant – šnipinėjami nuteikia nemaloniai.