Pasirūpinkite vaiko sveikatos pažymėjimu

A9BD9B7F61CB2147518954B1D52BŠilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras primena, kad rugpjūčio mėnuo yra pats tinkamiausias laikas pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos mokiniai turi pateikti mokyklai informaciją apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus. Šie duomenys naudojami mokinių sveikatos stebėsenai ir analizei.

Dėl mokinio sveikatos pažymos reikia kreiptis į šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Tai, kad pažymą reikia pristatyti iki rugsėjo 15 dienos, nesuteikia galimybės patekti pas gydytoją be eilės. Svarbu atsiminti, kad vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.

Pažyma apie mokinio sveikatos būklę turi būti pristatyta visuomenės sveikatos priežiūros specialistui mokykloje. Neturėdami informacijos apie vaiko sveikatą, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas negalės užtikrinti, kad ugdymo procese nebus pakenkta jo sveikatai.

Mokinio vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) galioja metus.