Pasitikėjimą praradęs V.Domarkas naudos iš žvejo teisme nepelnė

domarkas teismePretendavo į 10 tūkst. litų  kompensaciją už neva patirtą moralinę žalą, bet jos įrodyti teisme neįstengė. Dabar yra priverstas patuštinti asmeninę sąskaitą. Jau pervedė 4000 Lt ir padengė bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė atsakovas. Ir įvykdė Klaipėdos apygardos teismo sprendimą.

Taip pagaliau baigėsi privataus kaltinimo tvarka prieš keletą metų iškelta baudžiamoji byla. Žūklės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos narį, individualios įmonės savininką iš Rusnės Andrių Repiną ir dar vieną žvejybos įmonės savininką šmeižtu ir įžeidimu iš karto po atleidimo iš pareigų apkaltino buvęs šios asociacijos tarybos pirmininkas šilutiškis Virginijus Domarkas.

Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė iš pareigų atleistojo ir su tuo susitaikyti negalėjusio asociacijos vadovo V.Domarko pretenzijas A.Repinui už tariamą šmeižtą, (o iš tiesų – atvirą kritiką visuotiniame susirinkime) pernai atmetė kaip nepagrįstas. Bet V.Domarkas nutartį apskundė aukštesnės instancijos teismui. Tik ir jame nebuvo pripažintas įžeistu ar apšmeižtu.

Atvirkščiai – teisme buvo įrodyta, jog į kritikų argumentus asociacijos „Lampetra“ tarybos vadovas V.Domarkas žvejų susirinkime  turėjo neribotas galimybes viešai atsakyti, išsklaidyti kilusias žvejams abejones dėl veiklos skaidrumo ar įtarimų piktnaudžiavimu, neveiklumo ir kt.

Bet V.Domarkas rinkosi kitokią gynybos taktiką. Į jo veikla nepatenkintų žvejų pasisakymus atsakė kaltinimais, jog šie siekią su juo susidoroti, kad galėtų pasipelnyti iš Europos Sąjungos paramos lėšų. „Ateina ES pinigai, reikia nustumti tuos, kurie nepatinka (…), kitus sutvarkys „tarybuko“ kompanija. (…), nuvers mane, tada su parankiniais priiminės grupelei narių naudingus sprendimus“, – teigė V.Domarkas savo išplatintame pareiškime.

Šios batalijos vyko 2009-ųjų rudenį. Bet slaptu balsavimu patikrinus pasitikėjimą V.Domarku, jis žvejų balsų daugumos nesurinko. Taryba netrukus jį atleido iš pareigų. Tada šiltą kėdę domarko teismas repinas centrepraradęs verslo funkcionierius ir įsuko teismų karuselę.
Šių eilučių autorei, visuotinio susirinkimo liudytojai, taip pat teko varstyti teismų duris. Nes V.Domarkas įrodinėjo, jog straipsnis apie pareikštą jam žvejų nepasitikėjimą sugadino jo reputaciją ir padarė moralinę žalą. Nors faktai ir nebuvo iškraipyti. „Bet mane po straipsnio atleido“, – skundėsi.

Visgi teisme suvesti sąskaitų už viešą kritiką, prisegus dar BK straipsnį už šmeižtą, ir pasipelnyti 10 tūkst. litų V.Domarkui nepavyko. Privatus kaltintojas turi pats dabar dengti bylinėjimosi išlaidas. Gera pamoka iš šiltų kėdžių verčiamiems, bet susitaikyti su prarasta įtaka negalintiems vadukams.

Beje, V.Domarkas 2009-ųjų rudenį visuotiniame susirinkime savo kritikus kaltino, jog jie jį atleidžia tik dėl to, jog „ateina ES pinigai“. Kad „tarybukas“ priiminėtų „grupelei narių naudingus sprendimus“.

Tai buvo gryniausias šmeižtas. Nes praėjęs trejų metų laikotarpis įrodė – ES paramos žuvininkytės regionui pinigų dalybose jokia „Lampetros“ žvejų grupelė nesusitepė. Tik įtartinai didelį jos kąsnį apžiojo Šilutės rajono meras konservatorius Šarūnas Laužikas.

Nacionalinė mokėjimo agentūra neseniai patvirtino Š.Laužiko paraišką dėl finansinės paramos tvariai žuvininkystei plėtoti pagal žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės VšĮ „Pasienio žuvys“ vykdomą Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių tvarios žuvininkystės plėtros strategiją. Š.Laužiko prieplaukos infrastruktūros Ventėje įrengimui, modernizavimui ir gerinimui skirta 397 586 Lt, iš kurių 298 189,50 Lt (75 proc. paramos sumos) – Europos žuvininkystės fondo parama, likusioji dalis – 99 396,50 Lt (25 proc.) – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.