Paskelbtas neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas

Šilutės rajono savivaldybė jau informuoja apie vykdomas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Šilutės rajono savivaldybės administracija iš tikslinės valstybės dotacijos dalinai finansuoja neformaliojo vaikų švietimo programas: už prioritetines programas skiriama po 20 Eur vienam mokiniui vienam mėnesiui (prioritetinės programos – techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties, STEAM bei į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos), kitoms programoms po 15 Eur.

Pirmumo teisę pasinaudoti Neformaliojo vaikų švietimo lėšomis turi vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys mokiniai, gaunantys socialinę paramą arba turintys teisę į socialinę paramą.

Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą galima rasti Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje.