Paskirti du laikini ir vienas nuolatinis įstaigų vadovai

PASKYRIMAI A._AstaseviiusŠilutės savivaldybės tarybai buvo pateikti keturi sprendimo projektai apie naujų švietimo ir ikimokyklinių įstaigų vadovų paskyrimus. Tačiau dabar, po Tarybos posėdžio jau aišku, kad Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio ir Švėkšnos lopšelio – darželio vadovės buvo atleistos iš pareigų ir vėl iš naujo į jas priimtos, tik laikinam darbui, kol įvyks naujas konkursas.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinei mokyklai vadovauti dar 5 metus paskirtas iki šiol kelis dešimtmečius šias pareigas ėjęs Audrius Astasevičius.
Sprendimas dėl vadovo paskyrimo Šilutės lopšeliui – darželiui „Pušelė“ atidėtas 2020 sausio mėnesio posėdžiui.

Paskirtos dvi laikinosios vadovės

Ikimokyklinių įstaigų – Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio ir Švėkšnos lopšelio – darželio direktorės Zofija Lydekienė ir Rita Bagdonienė pirmiau buvo atleistos iš pareigų, išmokant joms kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas, bei už atostogas, kurios priklausytų už darbo laiką nuo rugsėjo 1 iki gruodžio 31 d. Tačiau kitais sprendimo projektais abi vėl priimtos nuo sausio 2 d. laikinai vadovauti įstaigoms, kol bus įvykdyti nauji įstaigos vadovų paieškos konkursai.

Iki šiol, paskelbus tokius konkursus pretendentų vadovauti įstaigoms neatsirado, o atleidžiamos pagal terminuotą sutartį vadovės nėra išlaikiusios Valstybės tarnybos kvalifikacijos egzamino.

Dėl šių sprendimo projektų Savivaldybės politikams jokių klausimų nekilo. Be to, nė viena iš laikinai eiti pareigas paskiriamų vadovių nebuvo pakviestos pasisakyti Tarybos posėdyje.

M. Jankaus pagrindinė ir vėl turi vadovą

Su gera nuotaika ir vieningu balsavimu pasitiktas M. Jankaus pagrindinės mokyklos direktorius A. Astasevičius. Jis taip pat buvo atleistas iš pareigų, tačiau kitu sprendimo projektu priimtas į darbą tose pat pareigose dar 5 metams. A. Astasevičius sėkmingai išlaikė valstybės tarnautojo kvalifikacijos egzaminą.

Tarybos narys, švėkšniškis Žygimantas Kurlianskas jo klausė, kaip vertina valstybės tarnautojo kvalifikacijos egzamino laikymą. Ar tikrai jį taip sunku išlaikyti? A. Astasevičius sakė, kad tai buvo tikrai sunkus išbandymas, o egzamino sudėtingumą rodo ir statistika. Per 2019 metus tik 25 proc. visos Lietuvos švietimo ir ikimokyklinių įstaigų vadovų šį egzaminą išlaikė. Ikimokyklinių įstaigų vadovams jis tikrai per sunkus ir vargu ar būtinas.

Politiką Algirdą Gečą domino, kaip direktorius vertina savo vadovaujamos mokyklos veiklos rezultatus ir vaikų požiūrį į egzaminus. Jis prisiminė, kad ir M. Jankaus pagrindinė mokykla 2016 metais buvo patyrusi krizę, kai vaikų egzaminų įvertinimai buvo ypač prasti. A. Astasevičius sakė, kad dabar yra sudėtinga vertinti vaikų ugdymosi lygį ir pagal gaunamus pažymius vertinti jų asmenines savybes. Pasak direktoriaus, sunku vertinti vaikų požiūrį į mokslo rezultatus, ypač dabar, kai jiems pakanka tik dalyvauti egzamine ir mokslo baigimo pažymėjimą jau gauna. Blogai išlaikę egzaminus yra mielai priimami į profesinio mokymo mokyklas. Kita vertus tai, kad jie prastai išmoksta matematiką ar chemiją, dar nereiškia, kad jie yra blogi žmonės.

Paskyrus A. Astasevičių M. Jankaus mokyklos direktoriumi, jį pasveikinęs meras V. Laurinaitis palinkėjo, kad ši mokykla taptų pavyzdine rajono pagrindine mokykla.

Palauks STT rekomendacijos

Savivaldybės taryba jau buvo pasirengusi atleisti Virginiją Čėsnienę iš vaikų darželio „Pušelė“ direktorės pareigų ir į jos vietą paskirti 5 metų kadencijai konkursą laimėjusią pretendentę Živilę Šveikauskienę. Tačiau abu šiuos sprendimus teko atidėti iki 2020 metų sausio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžio. Pasak mero V. Laurinaičio, reikia atidėti naujo vadovo paskyrimą tik dėl to, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba nesuspėjo atsiųsti rekomendacinio laiško.