Pastatytus ar statomus statinius privalu registruoti

statiniaiLapkričio 1 d., įsigaliojo naujos Statybos įstatymo nuostatos apie privalomą pastatytų ir statomų statinių įregistravimą. Atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras, ne vėliau kaip per tris mėnesius privaloma jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR). Nebaigti statyti ar rekonstruoti statiniai turi būti įregistruoti ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos.

Kartu su prašymu įregistruoti pastatytą statinį Registrų centrui reikia pateikti statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą ir statinio kadastro duomenų bylą.

Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys registruojamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu. Todėl turint statinio kadastro duomenų bylą pirmiausia reikia kreiptis į VTPSI teritorinį skyrių. Nebaigtas statyti ar rekonstruoti nesudėtingas statinys gali būti registruojamas nepateikus VTPSI pažymos.

Naujosios įstatymo nuostatos taip pat įpareigoja statybos metu tikslinti pasikeitusius statinio kadastro duomenis. Juos privaloma tikslinti ne rečiau kaip kartą per penkerius metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR.

Iki šių metų lapkričio mėnesio baigtus ar pradėtus statyti, bet ilgiau kaip trejus metus nebaigtus ir NTR neįregistruotus statinius privalu įregistruoti ne vėliau kaip per vienus metus, t. y. iki 2016 m. lapkričio 1 d. Nekilnojamojo turto kadastro objektais pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymą laikomi statiniai (taip pat nebaigti statyti), kurių statybai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kai jis yra privalomas.

Dar viena naujovė yra susijusi su statinių naudojimu. Pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį, išskyrus gyvenamuosius namus, galima naudoti tik jį įregistravus NTR. Taip pat ir iki rekonstruoto ypatingo ar neypatingo statinio naujų dalių naudojimo pradžios būtina įregistruoti pasikeitusius statinio kadastro duomenis. Pastarasis reikalavimas netaikomas rekonstruojant gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

Už nustatytos statinių ir daiktinių teisių į juos registravimo ir nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų NTR tikslinimo tvarkos pažeidimus fiziniams asmenims numatyta bauda nuo 145 iki 290 eurų, juridiniams – nuo 290 iki 580 eurų.