Pasveikintas Švėkšnos klebonas J. Meškauskas

Rugpjūčio 22 d., sekmadienį didelė šventė buvo Švėkšnos parapijoje – tądien 55-erių metų sukaktį šventė šios parapijos klebonas Julius Meškauskas.

Kleboną J. Meškauską sveikino Seimo narys Z. Balčytis ir rajono savivaldybės atstovai.

Vidudienį bažnyčioje vykusias šv. Mišias tiesiogiai transliavo LRT televizija. Mišias vedė Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius ir dar 4 kunigai. Mišiose dalyvavo ir LR Seimo narys Zigmantas Balčytis, Šilutės rajono savivaldybės atstovai. Z. Balčytis kartu su vyskupu ir kitais svečiais pasveikino kleboną Julių Meškauską su jubiliejine sukaktimi, linkėdamas jam dar ilgus metus būti savo parapijos tikinčiųjų dvasiniu ramsčiu ir guodėju sunkiomis akimirkomis.

Po mišių, klebonijos kiemelyje buvo pašventinta Rūpintojėlio skulptūra.