Patarimai susiruošusiems malkauti

malkavimasPlanuojant pavienių medžių ar didesnio miško ploto kirtimą, būtina pasidomėti to miško flora ir fauna, nes gamtos tausojimas – neatskiriama šiuolaikinės miškininkystės dalis. Pavasarį bundant gamtai prasideda gyvūnų veisimosi periodas, todėl ramybės periodui užtikrinti nustatyti atitinkami ūkinės veiklos miške ribojimai.

Miško kirtimų taisyklėse numatyta, kad apsauginiuose (III miškų grupės) ir ūkiniuose (IV miškų grupės) miškuose jaunuolynų ugdymo kirtimas draudžiamas nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d.

Retinimo ir einamieji kirtimai (taip pat medienos ištraukimas) draudžiami nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.
II grupės (specialios paskirties) miškuose, saugomų teritorijų III miškų grupės (apsauginiuose) miškuose bei nacionalinių parkų IV A miškų grupės miškuose kirtimai draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.

Aplink retųjų paukščių lizdus ugdomieji, sanitariniai ir specialieji (išskyrus kraštovaizdžio formavimo) miško kirtimai nevykdomi nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Aplink jūrinių ir kilniųjų erelių lizdavietes minėti kirtimai nevykdomi nuo vasario 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Pagrindiniai ir kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai aplink saugomų paukščių lizdavietes ir kurtinių tuokvietes bei jų apsaugos zonas, draudžiami visus metus.

Konkrečioje miško savininko valdoje gali būti ir kitų apribojimų, apie kuriuos galima sužinoti Valstybinės miškų tarnybos teritoriniuose poskyriuose pagal miško valdos buvimo vietą.

Kertant medžius miške, taip pat reikia nepamiršti ir lankytojų, pavyzdžiui, medžiotojų ar aktyvaus poilsio entuziastų. Ypatingas atsargumas būtinas planuojant medžių kirtimą netoli gyvenviečių.

Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96

Saugų darbą visų nuosavybės formų miškuose reglamentuoja „Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96“. Tai – pagrindinis dokumentas, kurio reikalavimai privalomi tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, vykdantiems medienos ruošos darbus.

Kalbant apie medienos ruošą privačiose miškų valdose, miško savininkams dažnai kyla klausimas, ar reikia miško savininkui, susiruošusiam padirbėti motoriniu pjūklu savo miško valdoje, turėti medkirčio pažymėjimą? Ar jam būtina turėti pagalbines vertimo priemones, apsauginį šalmą, medkirčio apsauginius drabužius bei avalynę?

Taisyklėse pažymima, kad „asmenims, neturintiems reikiamos profesinės kvalifikacijos, <…> neturint tam darbui numatytų apsauginių drabužių bei kitų apsaugos priemonių, draudžiama leisti dirbti“.

Draudimas ir nuostata aiškūs, tačiau ne visi privačių miškų savininkai laikosi jų, o taupydami pinigus apsauginėms priemonėms, rizikuoja savo sveikata ir net gyvybe.

Svarbiausia saugumas

Prieš pradedant darbą motoriniu pjūklu, privalu išklausyti kursus medkirčio pažymėjimui gauti. Svarbu išstudijuoti turimo motorinio įrenginio naudojimo instrukciją.

Patartina miške dirbti ne pavieniui, jei tik yra galimybė, dirbti reikėtų bent dviese, turėti telefoną, vaistinėlę. Jei pagalbininko neturite, reikėtų palaikyti ryšį telefonu su artimaisiais.

Papildomi rizikos veiksniai – stiprus vėjas, rūkas. Pavojinga zona apie pjaunamą medį laikomas dukart jo aukštis, tai yra maždaug 50 metrų. Į šią zoną, kurioje dirba pjūklininkas su padėjėju, be jų leidimo pašaliniai asmenys neturėtų įžengti.

Pirmiausia kiek galima žemiau daroma įpjova toje medžio pusėje, į kurią medis bus verčiamas. Pagrindinis pjūvis daromas iš kitos pusės tame pat lygyje ar truputį aukščiau. Kad medžio virtimas būtų kontroliuojamas, būtina palikti nenupjautą bent 1/10 medžio storio užtūrą. Taip įprastai nuleidžiamas medis, tačiau miške visada yra pavojingai įkibusių, pavirtusių, įlūžusių medžių, todėl prieš pradedant dirbti būtina pasidomėti ir sudėtingesniais medžio nuleidimo būdais.

Labai svarbu rūpestingai suplanuoti medžių pjovimo darbus, kad būtų išvengta traumų, prieš pradedant pjauti būtina išsivalyti aplinką, pasiruošti atsitraukimo takus. Medžiui pradėjus virsti, galimi įvairūs netikėtumai: krenta nulūžusios šakos, lūžta kiti medžiai ar pjaunamas medis atitrūksta nuo kelmo, paslysta į pjovėjo pusę, todėl tinkamas pasiruošimas miško ruošos darbams bei apsaugos priemonės padės išvengti nelaimingų atsitikimų.

Kad būtumėte saugūs miške, žinias galite pasitikrinti patys. Kviečiame atlikti „Testą, kaip saugiai atlikti miško darbus“, kurį rasite Valstybinės darbo inspekcijos interneto puslapio www.vdi.lt rubrikoje „Metodinės rekomendacijos“.