Patvirtins nevyriausybinių organizacijų tarybą

title3Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu Savivaldybės taryba yra įpareigota sudaryti Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą, patvirtinti jos nuostatus ir sudėtį. Ši taryba skirta teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, užtikrinti jų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas, prisidėti formuojant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką.

Įstatymas numato palankios aplinkos kūrimą nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dalyvautų sprendimų priėmimo procese ir bendradarbiaudama su Savivaldybe analizuotų visuomenės socialines, ekonomines, kultūrines problemas, teiktų siūlymus jas spręsti.

Šilutės r. savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą sudarys 12 narių: 6 nevyriausybinių organizacijų atstovai, kuriuos (po vieną) deleguoja kultūros, sporto, socialinių, neapibrėžtų veiklos sričių nevyriausybinės organizacijos, jaunimo ir vietos bendruomenės bei 6 Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, iš kurių 4 deleguoja Savivaldybės taryba, 2 – Savivaldybės administracijos direktorius. Tarybos kadencija – dveji metai.

Artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje bus tvirtinama nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis. Ją sudarys:

1) Virginija Mačijauskienė – socialinės veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė; 2) Gabrielė Valodskaitė – jaunimo veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė; 3) Asta Maigienė – sporto veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė; 4) Jūratė Pancerova – kultūros veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė; 5) Vytautas Laurinavičius – vietos bendruomenių veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovas; 6) Edvardas Jurjonas – neapibrėžtų veiklos sričių nevyriausybinių organizacijų atstovas; 7) Rasa Bičkauskienė – Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė; 8) Loreta Valienė – Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė; 9) Arvydas Jakas – Savivaldybės tarybos deleguotas atstovas; 10) Vaidas Pavilonis – Savivaldybės tarybos deleguotas atstovas; 11) Daiva Žebelienė – Savivaldybės tarybos deleguota atstovė; 12) Virgilijus Pozingis – Savivaldybės tarybos deleguotas atstovas.