Paukščiavimas – nauja ir įdomi žvejų laivininkų verslo sritis

pauksciautojai seminarasAsociacija „Pamario delta“ įgyvendino trečiąjį projekto „Žvejų iniciatyvos skatinimas ir gebėjimų pritaikymas rekreacijai ir turizmui“ mokymų etapą. Žvejai ir jų šeimų nariai dalyvavo mokymuose „Ornitologinio turizmo organizavimo galimybės“.
Projekto mokymų organizatorė – konsultacinė ir projektų valdymo įmonė UAB „Efektyvūs projektai“, kuriai vadovauja Marijona Janavičienė.

Projektas finansuojamas ES lėšomis pagal paramos priemonę „Tvarios žuvininkystės regionų plėtrai“.

Palanki sąlyga verslui

Asociacijos „Pamario delta“ projektų vadovė Simona Bokštaitė – Dryžienė sakė, jog projekto „Žvejų iniciatyvos skatinimas ir gebėjimų pritaikymas rekreacijai ir turizmui“ svarbiausias tikslas – pamokyti žvejus laivininkus, kaip jie gali plėsti savo verslą – teikti ornitologinio turizmo paslaugas vadinamiesiems paukščiautojams – paukščių stebėtojams.

Atliktos studijos duomenimis, ornitologinio turizmo organizavimas – paukščiautojams suteikti transporto, gido paslaugas – gali tapti perspektyvia papildoma sritimi, kuri sumažintų žvejų verslo sezoniškumą.

Tai įrodė ir temą „Ornitologinio turizmo organizavimo galimybės“ gvildenęs Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis.

Pamarys, Ventė yra išskirtinės vietos, vertinamos kaip geriausios migruojančių paukščių stebėjimo vietos Europos regione.

Ornitologinio turizmo plėtotojams mūsų krašte palanki sąlyga yra ta, kad paukščius galima stebėti visą laivybos sezoną. L.Raudonikis minėjo daugybę paukščių, kuriuos galima stebėti nuo kovo iki spalio mėnesio. Kitas mūsų krašto privalumas – čia sutinkamos išskirtinai retos Europoje paukščių rūšys (sidabrinė gaga, stulgys, meldinė nendrinukė), kitos užsienio šalyse retos rūšys (baltasis gandras, didysis baublys, gervė, griežlė, upinis ir nendrinis žiogeliai).

Radasta ŽUKAUSKAITĖ, UAB „Smiltalė“ direktoriaus, žvejo Žilvino Žukausko dukra:

– Asociacijos „Pamario delta“ projektas ir jo organizuoti mokymai praplėtė žinias apie naujas verslo galimybes. Kartu su tėvu bendrovėje dirba du laivininkai, kurie laisvu nuo žvejybos metu teikia laivybos paslaugas. Jie gerai žino ne tik gražiausias mūsų upių ir marių pakrantes bei žuvingiausias vietas turistams, žvejams mėgėjams, bet ir tas vietas, kur susiburia daug paukščių – labiau paplitusių ir retų.

Savo bendrovės paslaugas viešiname facebook socialiniame tinkle. Jau yra aptarta, kad kitų metų reklamuojamas paslaugas papildysime ir laivybos paukščiavimo turistams paslauga.

Iveta AMBRULAITIENĖ, gidė, mokytoja:

– Manau, kad mokymai naudingi tiek žvejams, tiek Pamario krašte gido paslaugas atliekantiems asmenims. Paukščiavimo paslauga mane labai sudomino. Dabar stengsiuosi sukaupti daugiau žinių apie mūsų krašto paukščius, kad galėčiau kooperuotis su laivininkais ir kartu profesionaliau teiktume paslaugas paukščiautojams.

Saulius STANKEVIČIUS, asociacijos „Pamario delta“ pirmininkas:

– Ornitologinis turizmas – paukščiavimas – mūsų krašte dar visai nauja, neišpopuliarinta veikla. Verslas, aptarnaujantis paukščiautojus, skatintinas, nes jis pritrauks į mūsų kraštą žmonių iš įvairių pasaulio šalių. Kita imponuojanti tokios veikos detalė – paukščiautojai nedaro žalos gamtai. Pagrindiniai jų įrankiai – tai žiūronai ir fotoaparatai.