Paukščių gripo grėsmė išlieka

antys skrendancios_1Nors Lietuvoje paukščių gripo atvejų dar nenustatyta, visada išlieka rizika jam patekti ir į mūsų šalies teritoriją. Kaimyninėse Europos valstybėse pasireiškusi ši liga atneša didelių ekonominių nuostolių tiek dėl milijonų sunaikintų naminių paukščių, tiek ir dėl prekybos paukštiena apribojimų. Nustačius paukščių gripo virusą ūkyje, visi paukščiai, produkcija, kiaušiniai, lesalai, pakratai ir menkavertis inventorius turi būti sunaikinti. Aplinkui židinius nustatomos apsaugos ir priežiūros zonos, apsaugos zonose 3 km spinduliu išnaikinami naminiai paukščiai visuose ūkiuose, išskirtiniais atvejais šis reikalavimas gali būti taikomas ir 10 km spinduliu priežiūros teritorijose.

Artėjant pavasarinei paukščių migracijai (vasario pabaigoje – kovo mėn.), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) dar kartą atkreipia paukštininkystės ūkių ir pavienių paukščių augintojų dėmesį į galimas grėsmes ir primena apie būtinas taikyti paukščių gripo prevencijos priemones.

Kaip išvengti paukščių gripo?

 • Paukštininkystės ūkis turi būti įrengtas taip, kad į jį negalėtų nekontroliuojamai patekti pašaliniai asmenys, transporto priemonės, laukiniai, bešeimininkiai ir kiti gyvūnai;
 • ūkio teritorija turi būti nuolat tvarkoma, joje auganti žolė nušienaujama;
 • prieš įvažiavimą į paukštininkystės ūkio teritoriją privalo būti įrengti dezinfekciniai barjerai arba dezinfekuojamos transporto priemonės, užpurškiant ant jų ratų ir šonų autorizuotus veterinarinius biocidinius produktus (dezinfekcines medžiagas);
 • pastatai ir patalpos, kuriose laikomi lesalai, turi būti sukonstruotos ir įrengtos taip, kad į jas negalėtų patekti laukiniai paukščiai ir graužikai, be to, jos turi atitikti pašarų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • svarbu registruoti informaciją apie paukščių gaišimą, vandens bei pašarų suvartojimą, kad būtų galima anksti aptikti ligą ir užkirsti kelią jai plisti į kitas teritorijas.

Pagrindiniai paukščių gripo simptomai

 • Pašarų ir vandens suvartojamas kiekis sumažėja daugiau nei 20%;
 • ilgiau kaip dvi dienas sumažėja kiaušinių dėjimas (daugiau kaip 5%);
 • paukščių gaišimas padidėja 3% per savaitę (keletą paukščių laikančiuose ūkiuose dviejų ir daugiau paukščių nugaišimas vienu metu – sunerimti verčiantis požymis!);
 • paukščiams pasireiškia klinikiniai požymiai ar pakitimai, leidžiantys įtarti susirgimą.

Pasirengimas

VMVT atkreipia dėmesį, kad kiekvienas veterinarinį patvirtinimą turintis paukštininkystės ūkis privalo būti parengęs neatidėliotinų priemonių planą, kuriuo būtų vadovaujamasi nustačius paukščių gripą ūkyje. Pagrindiniai akcentai šiame plane turėtų būti:

 • galima paukščių naikinimo (kasimo ar deginimo) vieta;
 • numatyti technikos rezervai;
 • numatyti atsakingi asmenys ir paskirstyti jų vaidmenys ligos protrūkio metu;
 • galimų konteinerių, talpų ar automobilių paruošimas, paukščius žudant dujomis;
 • numatyti dujų tiekėjai (rekomenduojama turėti sutartis).

Smulkiems paukščių augintojams

Naminių paukščių laikytojai taip pat turi būti budrūs. Pavasarinės ir rudeninės paukščių migracijos metu draudžiama laikyti paukščius palaidus, juos galima išleisti tik į lauko aikšteles, įrengtas taip, kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio kontakto su laukiniais. Jos turi būti iš visų pusių užtvertos tinklu, iš viršaus taip pat uždengtos tinklu arba stogu. Taip pat galioja nurodymas nenaudoti atvirų paviršinių vandens telkinių naminiams paukščiams girdyti. Namines antis ir žąsis reikia laikyti atskirai nuo kitų naminių paukščių, o paukščiams skirtą pašarą laikyti pagal reikalavimus.

Kontrolė

VMVT teritorinių padalinių inspektoriai itin griežtai kontroliuos, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų ir kaip įgyvendintos biologinio saugumo priemonės, siekiant apsisaugoti nuo paukščių gripo.

„Labai svarbu, kad paukščių laikytojai suprastų galimą grėsmę bei geranoriškai įgyvendintų visus reikalavimus. Pagrindinis VMVT tikslas yra ne taikyti nuobaudas paukščių laikytojams, bet kelti jų sąmoningumą ir padėti apsisaugoti nuo šios pavojingos, didelius nuostolius nešančios ligos“, – komentavo VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis.

Gyventojai, pastebėję laukinių vandens paukščių gaišenas, prašomi apie tai pranešti teritoriniam VMVT padaliniui arba nemokamu, visą parą veikiančiu telefono numeriu 8 800 40 403.