Paupariuose – dar vienas Daukšių – Baltučių giminės susitikimas

Rugpjūčio pradžioje šalia Žemaičių Naumiesčio esančiame Pauparių kaime įvyko tradicinis Daukšių - Baltučių giminės susitikimas.

Apie šios plačios giminės susitikimus jau rašėme 2013 metais, šįkart surengtas jau 14-asis toks suvažiavimas.

Pirmasis giminės susitikimas įvyko dar sovietmečiu, 1985 metais, Baltučių gimtinės vietoje Kalininkų kaime šalia Degučių. Vėliau šios giminės atstovai pasikapstė archyvuose, bažnytinėse knygose ir surado giminės pradžią. Šiandien šios giminės medyje yra 316 vardų ir pavardžių, o tradiciniame suvažiavime dalyvavo 116 žmonių.

Susitikimas vyko ten kur kažkada gyveno Eleonoros Bartkienės šeima – Pauparių kaime. Čia ūkininkaujantis kaimo seniūnaitis Tomas Bartkus paruošė sodybą šventei. Susirinkusieji dalyvavo mišiose Degučių bažnyčioje, lankė giminių kapus Degučiuose, Žemaičių Naumiestyje ir Vainute.

Turi ši giminė ir dvi liūdnas datas, kurių stengiasi nepamiršti. Tai 1941 m. birželio 22-oji, kai karo pradžioje besitraukdama rusų kariuomenė žvėriškai nužudė 5 nieko nekaltus vyrus. Ne kareivius ar partizanus, o tiesiog Lietuvos ūkininkus, dirbusius žemę. Kita data – 1948-ųjų gegužės 22-oji, kai į Sibirą iš Pauparių kaimo buvo išvežta Eleonoros šeima su keturiais vaikais. Kad šie įvykiai nebūtų pamiršti, Girininkuose stovi kryžius, o Paupariuose – koplytstulpis.

Šiame susitikime gausi giminė pristatė ir giminės vėliavą. Joje trijų miestelių – Degučių, Žemaičių Naumiesčio ir Vainuto, kuriuose gyveno giminės pradininkai, herbai. Visus tris herbus tais pačiais 1792 metais patvirtino Lietuvos ir Lenkijos karalius Poniatovskis.

Po trejų metų giminės žada ir vėl organizuoti susitikimą.