Paviešintos neblaivių kelių erelių pavardės

pirma lenteleInformacija apie neblaivius arba apsvaigusius nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų transporto priemonių vairuotojus skelbiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 dalies 6 punkto ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1, 6, 20 straipsnių nuostatomis bei atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 24 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį Nr. A525-689-08.

antra lenteleNeblaivių vairuotojų duomenys viešinami visuomenės informavimo, auklėjamaisiais ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos tikslais, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, šiurkščių kelių eismo taisyklių pažeidimų užkardymą.

Neblaivių Šiutės raj. vairuotojų duomenys pateikti lentelėse.

trecia lentele