Pavojai sveikatai tyko ir grožio salonuose

haircutLankymasis grožio salonuose vieniems klientams yra pramoga, kitiems – būtinybė. Tačiau retas susimąsto, kad svarbus ne tik grožio meistrų profesionalumas, bet ir saugumas, atliekamų paslaugų kokybė, nuo kurios priklauso kiekvieno mūsų sveikata.

Nesilaikant higienos reikalavimų kirpyklose, kosmetikos kabinetuose galima išplatinti grybelines (odos ir nagų grybelis), per kraują plintančias užkrečiamąsias (hepatitas B ir C, ŽIV) ligas, niežus, odos virusus (karpas), bakterines infekcijas (stafilokokus), utėles.

Minėti užkratai perduodami, jei netinkamai valomi, dezinfekuojami ir sterilizuojami instrumentai, taip pat nesilaikant kitų higienos reikalavimų.

Reikalavimų nesilaikė 10 grožio paslaugų teikėjų

Mūsų rajone yra 104 grožio paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Per šių metų septynis mėnesius patikrinti 32 grožio paslaugų teikėjai. Nustatyta, kad 10 grožio paslaugų teikėjų teikė paslaugas pažeisdami higienos normos reikalavimus.
Pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma (HN) „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.

Vykdant valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę grožio paslaugas teikiančiose objektuose nustatyti šie higienos normų pažeidimai: veikla buvo vykdoma neturint leidimo – higienos paso; teikiamų grožio paslaugų aprašymai neatitiko teisės aktų reikalavimų; atidaryti kosmetikos gaminiai, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, neregistruojami nustatytos formos dokumente; paruošti naudoti instrumentai laikomi neuždengtose talpyklose; darbuotojai neišklausę higienos žinių ir pirmosios pagalbos teikimo kursų; nepateikė sterilizuojamų instrumentų pakavimo medžiagos, cheminių indikatorių atitikties deklaracijų, naudojimo instrukcijų; nenaudojamos rankų dezinfekcijos priemonės.

Už nustatytus pažeidimus 9 atsakingiems asmenims surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai ir skirtos administracinės nuobaudos.

Ko turi reikalauti klientai?

Klientai, besilankantys grožio salonuose, turėtų atkreipti dėmesį, ar vartotojui čia suteikiama visa informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą, ypač jei pažeidžiama oda ar gleivinė.

Teikiant paslaugą kiekvienam vartotojui turi būti naudojami švarūs, nenaudoti ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai. Paviršiai, prie kurių tiesiogiai liečiasi vartotojas (oda, plaukai), turi būti dengiami vienkartiniu užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo.

Po kiekvieno kliento aptarnavimo instrumentai turi būti valomi, dezinfekuojami. Jei jie užteršti krauju ar kitais kūno skysčiais – dar ir sterilizuojami.

Paruošti naudoti instrumentai turi būti laikomi švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje. Vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai turi būti išpakuojami klientui matant.

Prieš kiekvieną teikiamą paslaugą (jeigu jos metu pažeidžiama oda ar gleivinė arba dirbama steriliais instrumentais) paslaugos teikėjas privalo dezinfekuoti rankas, mūvėti vienkartines pirštines ir jas keisti po kiekvieno kliento.

Vartotojai turi būti budrūs, domėtis savo teisėmis, nes tik taip mažės su paslaugų kokybe ir saugumu susijusi rizika sveikatai.