Pažymas, kad darbuotojai neskriaudžia vaikų, turės gauti patys darbdaviai

NuotraukaNe vienerius metus yra kartojama, kad viena didžiausių švietimo problemų – didėjantis nepasitikėjimas mokytojais, to nepasitikėjimo pasireiškimų galime sutikti kiekviename žingsnyje. Bene naujausia pribloškianti žinia buvo 2015 m. spalio 20 d. priimtos ir nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos, numatančios, jog visi pedagogai (taip pat medikai, socialiniai darbuotojai ir kiti asmenys, dirbantys ar ketinantys dirbti su nepilnamečiais), sumokėję apie 5 eurus, turi gauti pažymą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kad jis nėra įtariamas, kaltinamas ar nuteistas dėl netinkamo elgesio su vaikais.

Tačiau po viešojoje erdvėje pasklidusių diskusijų situacija keičiasi, darbuotojams jau nereikės patiems atlikti minėtos prievolės – pažymomis apie teistumą turi pasirūpinti darbdaviai. Ir šios pažymos bus teikiamos nemokamai.

Mokytojai pasijuto žeminami

Vos pasklidus šiai žiniai apie tokių įstatymo pataisų priėmimą, aštrialiežuviai jas pakrikštijo pažymų dėl pedofilijos vardu.

Vos įsigaliojus įstatymo pataisoms, kelių šalies savivaldybių švietimo valdininkai, tarp jų – ir Šilutės rajono, uoliai ėmė jas vykdyti. Pažymas Šilutės rajono mokytojams buvo liepta pateikti iki šių metų gegužės 30 d. Kas to nepadarys per nurodytą laiką, darbdavys tokį darbuotoją turi nušalinti nuo darbo. O jei ir per mėnesį nuo nušalinimo pažymos nepristatys, bus tiesiog išmestas į gatvę.

„Šilutės naujienos“ kovo mėnesį spausdintame straipsnyje „Pedofilų medžioklė: mokytojams, medikams ir socialiniams darbuotojams liepta įrodyti, kad neskriaudžia vaikų“ pateikė gyventojų nuomonę apie tokį mokytojų, socialinių darbuotojų, trenerių, medikų ir kitų asmenų, dirbančių su vaikais, patikrinimą.

Visi apklaustieji sakė, jog yra šokiruoti, pasijuto pažeminti, kad po kelerių ar keliolikos metų darbo privalo įrodinėti, jog neskriaudžia ar kaip kitaip neišnaudoja vaikų. Dauguma tokią įstatymo pataisų vykdymo tvarką vadino priverstiniu duoklės reikalavimu.

„Juk didžiausias absurdas reikalauti, kad pusė Lietuvos žmonių įrodytų, kad nėra pedofilai. Tai – didžiausia valdžios sugalvota pasipinigavimo machinacija“, – tąkart „Šilutės naujienoms“ sakė vienas mokytojas.

Užsienyje tokios pažymos – įprastos

Šis straipsnis „Šilutės naujienų“ Facebook paskyroje taip pat sulaukė komentarų. Juos rašė žmonės, kurie šiuo metu gyvena Lietuvoje ir užsienyje, atstovauja įvairiems socialiniams sluoksniams ir skirtingoms profesijoms.

Daugumai skaitytojų nauji reikalavimai pasirodė absurdiški, tolygūs pasipinigavimui. Tačiau keli komentatoriai, gyvenantys užsienyje, rašė, jog yra normalu, kad darbdavys, priimdamas darbuotoją, reikalauja pažymos, įrodančios, kad jis nėra susijęs su vaikų išnaudojimu. Tai tas pats kaip ir pažymos apie darbuotojo sveikatos būklę reikalavimas. Už tokias pažymas užsienio piliečiai be jokių priešgyniavimų moka nustatytus mokesčius.

Ir Jungtinėje Karalystėje niekam net nekyla mintis, jog dirbantis su vaikais žmogus gali būti nepatikrintas dėl pedofilinių polinkių. Net tėvai, paprašyti trumpam padėti, pabudėti mokyklų renginiuose, turi atnešti pažymas, kad nėra teisti ar įtariami dėl pedofilijos.

Keletas internautų reikalavimą pažymų apie teistumąpavadino teisingu ir reikalingu, jie mano, kad toks su vaikais dirbančių žmonių patikrinimas mūsų šalyje turėjo būti pradėtas vykdyti seniai.

Stebėjosi ir Seimo nariai

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų įsigaliojimą „Šilutės naujienoms“ kovo mėnesį komentavo ir trys Seimo nariai: Artūras Skardžius, Kęstas Komskis ir Remigijus Žemaitaitis. Ir anot jų, tai, kad dešimtys tūkstančių žmonių turės pristatyti darbdaviams Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų pažymas, yra atviras gyventojų apiplėšimas.

Išsamiausiai apie priimtas pataisas ir jų vykdymą kalbėjo R.Žemaitaitis. Jis teigė, jog priimti poįstatyminiai aktai teisine prasme prieštarauja vienas kitam. Be to, įstatymai, jų pakeitimai ir poįstatyminiai aktai negali būti įgyvendinami atgaline data, tai yra šiuo atveju tokios pažymos iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro darbdavys turėtų reikalauti tik į savo darbovietę priimdamas naują darbuotoją.

Tiek A.Skardžius, tiek R.Žemaitaitis „Šilutės naujienoms“ pažadėjo, jog Seime mėgins registruoti projekto pasiūlymą, kad tokių grubių teisinių klaidų, kurios yra paliktos nuo sausio 1 d. įsigaliojusiuose Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimuose, neliktų.

Buvo greitesnių

Ilgai laukti nereikėjo. Greičiau susigriebė ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas Seimui pateikė kitas iniciatorius – konservatorius Jurgis Razma. Kovo 24 dieną 81 parlamentarui balsavus „už“, jos buvo priimtos.

Pagal minėto įstatymo pataisų 1 ir 6 straipsnio pakeitimus, pedagogams ir kitiems su vaikais dirbantiems asmenims nebereikės patiems rūpintis gauti pažymą, kad nėra teisti dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų – prievolė gauti tas pažymas perkelta darbdaviams.

Naujoji įstatymo redakcija numato, kad darbdavys ar savanoriškos veiklos organizatorius dėl tiesiogiai su vaikais dirbančių savo darbuotojų turi gauti informaciją iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Svarbu ir tai, kad ši informacija bus teikiama nemokamai.

Netrukus informacija, kad pedagogams jau nebereikia skubėti iki gegužės 30 d. pateikti darbdaviams pažymų apie tai, kad neskriaudžia vaikų, pasieks ir rajono mokyklų vadovus. Tai „Šilutės naujienoms“ patvirtino Švietimo skyriaus vyr. specialistė Vida Kubaitienė.