Pedagogai tobulinosi ir keliavo kartu

sveksnos mokytoju kelioneĮ atostogas išlydėję mokinius, Švėkšnos sanatorinės mokyklos mokytojai bei auklėtojai panoro pasisemti dvasinės ramybės ir kartu su Rusnės specialiosios mokyklos bendruomene surengė bendrą metodinę dieną.

Jos tema – „Mokinių grupių mikroklimatas, savivertė analizė psichologiniu aspektu“. Pranešimą šia tema skaitė Švėkšnos sanatorinės mokyklos auklėtoja A.Norvilienė.

Vėliau abiejų mokyklų pedagogai vyko į ekskursiją. Aplankė Kretingos mieste esančius pranciškonų bei šv. Klaros vienuolynus, pasidalijo gerąja patirtimi.

Pranciškonas brolis Bernardas aprodė vienuolyną, jo požemius, bažnyčią. Pedagogai pasisėmė įspūdžių bei dvasinės ramybės, grįžus mokiniams į darbus kibo su nauju įkvėpimu.

D.BUDVYTIENĖ,
Švėkšnos sanatorinės mokyklos
auklėtojų metodinės grupės pirmininkė