Pedagogų ir tėvų veiklos sėkmė ugdant priešmokyklinukus

raudonkepuraite zirniukaiNe tik pedagogai, bet ir ugdytinių tėvai jau gali pasidžiaugti pokyčiais, kurie įvyko lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ „Žirniukų“ priešmokyklinėje grupėje. Grupės susirinkime aptarėme tai, dėl ko buvome susitarę rugsėjį, kaip vyko bendradarbiavimas tarp pedagogų ir tėvų, kas buvo padaryta su vaikais kartu.

Pirmenybę atiduodame suaugusių ir vaikų diskusijoms, supratimui ir susitarimams. Tik taip pasiekiama veiklos sėkmė vaikų naudai.

Per mokslo metus ne tik vaikai, bet ir mes – tėvai jautėme auklėtojų dėmesį kiekvienam vaikui, šeimai. Pedagogų dėka supratome, jog per vaiko ugdymą, prisidedant tėvams, pasiekiami rezultatai. Mes pastebėjome veiklos sėkmę, analizavome trukdžius.

Įstaigoje tėvai galėjo lankyti tėvystės įgūdžių ugdymo „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ 40 valandų programą. Programos tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius, ugdyti vaikų psichologinį atsparumą, užmegzti su vaiku ryšius, grindžiamus pagarba. Seminaro lankymas davė naudos, tvirtėjo tėvų, kaip pavyzdžio vaikui, pozicija.  

Tėvai gali mokytis, dalyvauti grupės susirinkimuose, renginiuose, teikti pasiūlymus, prisidėti prie veiklos. Priešmokyklinio ugdymo grupėse auklėtojos su vaikais vykdo įvairias pilietiškumą skatinančias veiklas: mandagumo, gerumo akcijos, Vasario 16-osios šventė, parodos, ekskursijos ir pan.

Malonu paminėti renginius, kuriuose ir tėvai būna aktyviais dalyviais. Tradicijų kiemelio atnaujinimas nebūtų pavykęs, jei ne visų pastangos: visi tvarkė aplinką, sodino gėles, gamino suoliukus. Vaikai noriai dalyvavo kartu, taip jie mokėsi saugumo, ugdė savarankiškumą ir atsakomybę už atliktą darbą. Tam tarnauja ir savivaldos klubo „Tvarkiukai“ veikla: priešmokyklinukai žaisdami mokosi rūšiuoti atliekas, rūpinasi gyvūnais, tvarko savo priemones.

Programoje „Zipio draugai“ vaikai mokomi išsakyti jausmus, patarti kitam, užjausti. Suaugusieji irgi mokomės, todėl per šiuos mokslo metus labiau pradėjome pripažinti teigiamus dalykus, pasidžiaugėme vaikų išmokimu, ugdėme kantrybę išklausydami jų nuomonę, išmokome klausti kaip jaučiasi vaikas.

Įstaigoje organizuojami įvairūs konkursai. „Šauniausio būsimojo pirmoko“ konkurse dalyvavo net 40 priešmokyklinukų. Vaikai pristatė save, kūrybiškai atliko užduotis, o komisija atrinko šauniausius, kurie dalyvavo rajoniniame renginyje.

Pedagogų ir tėvų užduotis – konkursus organizuoti taip, kad vaikai pajustų džiaugsmą, išmokyti juos priimti pralaimėjimą. Įsitikinome, kaip svarbu vaikui baigti  priešmokyklinio ugdymo programą, ruoštis mokyklai, kalbėti su vaiku apie tai, kas jo laukia.

Šilutės mokyklose buvo organizuotos atvirų durų dienos, kuriose apsilankė ir „žirniukai“ su tėvais. Bendruomeniškumo jausmą, kurį išsinešame iš darželio, puoselėsime ir ateityje mokysimės kartu su savo vaikais.