Pedofilų medžioklė: mokytojams, medikams ir socialiniams darbuotojams liepta įrodyti, kad neskriaudžia vaikų

pedofilu medziokle eilesDėl menkų atlyginimų kovojančius mokytojus, taip pat sunkiai dirbančius ir neadekvačiai darbo krūviui uždirbančius socialinius darbuotojus bei ištisą parą dėl pacientų gyvybės kovojančius medikus užgriuvo dar viena netikėta žinia: nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo straipsniai, kuriais remiantis iš minėtų darbuotojų reikalaujama pažymų, jog jie nėra… pedofilai.
Kitaip tariant, VISIE-MS šalies pedagogams, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, teisėsaugos bei kitų institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, kurių tiesioginio  darbofunkcijos yra susijusios su vaikais, privalu savo darbdaviui pristatyti pažymas, kad jie nėra pedofilai ar kaip kitaip susiję su vaiko išnaudojimu pornografijai, vaiko pirkimu arba pardavimu, pelnymusi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimu į prostituciją ar disponavimu pornografinio turinio dalykais.

Tokias pažymas, parengtas pagal Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis ir informaciją, su vaikais dirbantys specialistai gali gauti iš Informatikos ir ryšių departamento, jam sumokėję 4-7 eurų mokestį!

Plungiškiai jau įrodinėja, ar nėra pedofilai

Neseniai nepasitenkinimo banga apie tai, kad reikės pristatyti pažymas, įrodančias, jog esi ar nesi pedofilas ar kaip kitaip susijęs ar nesusijęs su vaikų seksualiniu išnaudojimu, nuvilnijo Plungės rajone.

Vasarį šio rajono mokyklose pradėti įgyvendinti 2015 m. spalio 20 d. Seimo priimti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai ir papildymai, kuriais remiantis darbdaviai turi kuo skubiau iš darbuotojų pareikalauti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir informacijos pažymų.

Jas galima gauti: tiesiogiai, tai yra pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, pateikus prašymą dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo Informatikos ir ryšių departamentui; paštu ar per pasiuntinį; elektroniniu būdu.

Atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą pažyma kainuos nuo 4,34 Eur iki 6,52 Eur, elektroniniu būdu, patvirtinant elektroniniu parašu, – 4,05-6,08 Eur, registruotu paštu – 4,92-7,10 Eur. Mokesčio dydis priklauso nuo pažymos išdavimo termino.

Plungiškiai mokytojai neslėpė, kad skaudina ir žemina ne tik faktas, kad jie, sąžiningai dirbantys visą gyvenimą, turės darbdaviui įrodinėti, jog nėra pedofilai, bet ir tai, kad iš savo kišenės yra verčiami mokėti už niekam nereikalingą pažymą, kuri paprasčiausiai bus padėta į stalčių.

Šilutės pedagogai turės nedelsti

Apie būtinas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir informacijos pažymas bei jų gavimo tvarką vasario 25 d. buvo supažindinti ir Šilutės rajono švietimo įstaigų direktoriai. Anot rajono Savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistės Vidos Kubaitienės, mokytojai privalės pristatyti pažymas, nes taip nusprendė Seimas.

„Iš pradžių buvome nutarę tokių pažymų iš švietimo įstaigų darbuotojų prašyti iki rugsėjo, tačiau galiausiai nutarėme to imtis anksčiau. Juk įstatymo pataisos įsigaliojo nuo sausio 1-osios, tad įstatymą reikia vykdyti kuo skubiau. Jau rengiame dokumentus, kuriuos netrukus pateiksime mokyklų vadovams, o šie turės nustatyti galutinius terminus, iki kada darbuotojai privalės gauti pažymas, įrodančias, ar jie nėra įtraukti į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą ir nesusiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu“, – sakė V.Kubaitienė.

Anot jos, Švietimo skyriaus darbuotojos ieškojo paprastesnių kelių, kaip tokias pažymas būtų galima gauti neapkraunant papildomais rūpesčiais pedagogų. Tačiau paaiškėjo, kad tai – per daug konfidencialu ir net Šilutės r. policijos komisariatas niekuo negali padėti. Tad kiekvienas asmuo, tiesiogiai dirbantis su vaikais, privalės asmeniškai kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą, rašyti prašymą ir, sumokėjęs nustatytą įmoką, gauti pažymą.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistai jau parengė informaciją ir išsiuntinėjo į rajono švietimo įstaigas. Informacijoje pranešama, kad tokias pažymas iš Informatikos ir ryšių departa-mento pedagogai gautų iki šių metų birželio 1 d. Įstatymas numato, kad jeigu darbuotojas darbdaviui nepristatys pažymos iki nurodyto termino, jis bus nušalintas nuo darbo ar vykdomos savanoriškos veiklos. O jeigu asmuo nepateiks pažymos per vieną mėnesį nuo jo nušalinimo nuo darbo dienos, su juo sudaryta darbo sutartis ar savanoriška veikla bus nutraukiama.

Seimo nariai nustebo

Apie Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus pasiteiravome ir juos priėmusių Seimo narių.
Seimo pirmininkės pavaduotojas K.Komskis sakė be dvejonių palaikęs šias įstatymo pataisas. „Lietuvoje reikia stipresnės kontrolės, kuri užkirstų kelią vaikų seksualinio išnaudojimo, prekybos ar pedofilijos atvejams. Juk buvo ne vienas pedofilijos skandalas, į kuriuos įsipainioję pedagogai ar asmenys, dirbantys tiesiogiai su vaikais“, – sakė K.Komskis.

Panašios nuomonės yra ir Seimo narys A.Skardžius. Tiesa, jis 2015 m. spalio 20 d., priimant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus ir papildymus, posėdyje nedalyvavo, tačiau šia tema turi tvirtą nuomonę – vaikų apsauga turi būti stiprinama.

Tačiau kai „Šilutės naujienos“ papasakojo Seimo nariams apie reikalavimą visiems įstatyme nurodytų profesijų atstovams gauti pažymas, jog jie nėra pedofilai, abu parlamentarai nustebo. Anot A.Skardžiaus, įstatymas nenumato tvarkos, kaip jis bus įgyvendinamas, tvarką nustato Vyriausybės priimti poįstatyminiai aktai. Tai, kad dešimtys tūkstančių žmonių turės pristatyti darbdaviams Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų pažymas, yra atviras gyventojų apiplėšimas.

Sąmonė ar nesąmonė?

Apie Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus bei poįstatyminius aktus, kurie šiandien daugeliui skamba kvailai, išsamiausiai paaiškino Seimo narys, rusniškis R.Žemaitaitis, turintis teisininko išsilavinimą. Beje, jis 2015 m. spalio 20 d. susilaikė nuo balsavimo, priimant tokias įstatymo pataisas.

„Patys įstatymo pakeitimai yra geri, nes šalyje užfiksuotas ne vienas atvejis, susijęs su pedofilija, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir pan. Deja, į kai kuriuos iš jų buvo įsitraukę ir pedagogai. Pavyzdžiui, Viešvilės vaikų globos namų direktoriaus byla, vienoje Šilalės mokykloje dirbusio kūno kultūros mokytojo vykdytas seksualinis vaikų išnaudojimas. Tačiau didžiausia nesąmonė yra padaryta priėmus įstatymo pakeitimų įgyvendinimo tvarką.

Poįstatyminiai aktai teisine prasme prieštarauja vienas kitam. Be to, įstatymai, jų pakeitimai ir poįstatyminiai aktai negali būti įgyvendinami atgaline data, tai yra šiuo atveju tokios pažymos iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro darbdavys turėtų reikalauti tik į savo darbovietę priimdamas naują darbuotoją“, – sakė R.Žemaitaitis.

Visiškas „marazmas“

Taip Seimo narys R.Žemaitaitis pavadino Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimuose 3 punkte išdėstytus nurodymus.

Visų pirma, ką reiškia, kad darbdavys TURI TEISĘ iš darbuotojų pareikalauti pažymos dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

„Jau vien pagal tai, jog sakinyje yra įrašytas žodis „turi teisę“, galima manyti, jog darbdavys neprivalo to daryti. Vadinasi leidžiama manyti, kad darbdavys gali ir neprašyti pažymos, jeigu nėra įtarimo, kad žmogus buvo nuteistas“, – sakė R.Žemaitaitis. Tačiau įstatyme numatyta, kad darbuotojas bet kokiu atveju  PRIVALO pateikti pažymą.

Anot  Seimo nario, taip pat visiškai neaišku, ką norima įstatymo pakeitimuose pasakyti apie laiko terminus. Pavyzdžiui: „Asmeniui nepristačius pažymos per darbdavio nustatytą terminą, jis nušalinamas nuo darbo ar vykdomos savanoriškos veiklos. Jeigu asmuo nepateikia pažymos per vieną mėnesį nuo jo nušalinimo nuo darbo ar savanoriškos veiklos dienos, su juo sudaryta darbo sutartis ar savanoriška veikla nutraukiama- gali būti atleistas iš darbo“.

„Apie kokį terminą – savaitę, mėnesį, 6 mėnesius, metus – čia kalbama? Tokia formuluotė – visiška nesąmonė. Pavyzdžiui, jei mokytojui ar gydytojui iki pensijos liko 5 metai, jo negalima imti ir paprastai atleisti. Vien vadovaujantis Darbo kodeksu, darbuotojas dėl atleidimo turi būti įspėtas mažiausiai prieš du mėnesius, ilgiausiai – prieš keturis. O nepristačius pažymos, jį galima atleisti dar greičiau?“ – „Šilutės naujienoms“ komentavo R.Žemaitaitis.

Tai – tik dalis absurdo, kuriuo dabar reikalaujama vadovautis švietimo įstaigų, medicinos ir kitų darboviečių vadovams, prašant darbuotojų pažymų apie tai, ar šie nėra Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų sąraše.

Atviras reketas

R.Žemaitaitis neatmeta, kad įgyvendinant vaikus ginančio įstatymo pataisas gali prasidėti raganų medžioklė, visiškai prieštaraujanti žmogaus teisėms. Pavyzdžiui, asmens nusižengimai (viešosios tvarkos pažeidimai ir kt.), kurie galbūt buvo padaryti prieš keliolika metų ir net nėra nesusiję su pedofilija, pažymoje bus atskleisti jo darbdaviui.

Be to, pašnekovo nuomone, nustatyta rinkliava už pažymų išdavimą – grynų gryniausias reketas, padėsiantis Informatikos ir ryšių departamentui susišluoti kosminę sumą.

R.Žemaitaitis sakė, jog šią savaitę Seime mėgins registruoti projekto pasiūlymą, kad tokių grubių teisinių klaidų, kurios yra paliktos nuo sausio 1 d. įsigaliojusiuose Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimuose, neliktų.

Akivaizdus pažeminimas

Paklausėme ir šilutiškių nuomonių apie įsigaliojusius Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus.
„Atrodo, kad didžiausi nusikaltėliai yra mokytojai…“, – sakė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos direktorius Audrius Astasevičius. Anot jo, būtų daug svarbiau, jei politikai stengtųsi sukurti tokius įstatymus, kurie užkirstų kelią fiziniam ar psichologiniam smurtui, kurį mūsų šalyje kenčia nemažai vaikų.

Apie tai, kad Seimo nariai nelabai supranta, už ką balsuoja, kalbėjo ir Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vytautas Žemaitaitis. Anot jo, tokių pažymų reikalavimas – tik būdas Informatikos ir ryšių departamentui pasipildyti savo biudžetą.

Nustebęs buvo ir Šilutės ligoninės vadovas Darius Steponkus, kai jo pasiteiravome apie pažymas, kurių netrukus turės pareikalauti iš savo darbuotojų. Pasak jo, sunku prognozuoti, kaip tokią žinią priims medikai, kurie, kaip žinia, savo darbo etikos principus yra patvirtinę Hipokrato priesaika.

Vaiko dienos centro socialinė darbuotoja Egidija Kazlauskienė prisipažino, kad jaučia pažeminimą, kai tokiais įstatymų pataisymais visuomenėje formuojama neigiama nuomonė apie mokytojus, socialinius darbuotojus ar medikus – atrodo, kad tik jie tegali būti pedofilai ir vaikų tvirkintojai. „Tegul visi pateikia tokias pažymas“, – sakė E.Kazlauskienė. Jos nuomone, labiausiai dėmesys turėtų būti sutelktas į rimtų įstaigų vadovus, į jų priklausomybę alkoholiui ar psichines ligas, kurios iki šiol yra slepiamos.

Įstatymo vykdymas kelia daugybę klausimų. „Kaip Informatikos ir ryšių departamentui, užsukusiam tokį pedofilų medžioklės mechanizmą, pavyks surinkti visą informaciją apie kiekvieną asmenį ir įrodyti, kad jis pedofilas ar ne pedofilas?“, – klausia E.Kazlauskienė. Ji įsitikinusi, jog toks įstatymas sugalvotas tik dėl naujo mokesčio.
„Visai neaišku, kodėl įstatymų kūrėjai į vaikams pavojingų asmenų būrį įtraukė tik medikus, mokytojus, trenerius, socialinius darbuotojus – kuo išskirtiniai patys Seimo nariai, verslininkai, teisininkai ar net kunigai?“, – piktinosi vienos rajono mokyklos mokytoja.

Kitas šilutiškis pedagogas naują tvarką „sudirbo“ vieninteliu argumentu: juk jeigu Informatikos ir ryšių departamentas turi informaciją, kas yra pedofilai ar su vaikų išnaudojimu susiję asmenys, kodėl tos informacijos neperduoda atsakingoms institucijoms, o reikalauja, kad kiekvienas žmogus, sumokėjęs „duoklę“, gautų savo asmeninę pažymą. Juk didžiausias absurdas reikalauti, kad pusė Lietuvos žmonių įrodytų, jog nėra pedofilai. Ir didžiausia valdžios sugalvota pasipinigavimo machinacija.

P.S. Parengus straipsnį spaudai, Seimo narys A.Skardžius, iš „Šilutės naujienų“ sužinojęs apie biurokratų sukurtą absurdišką problemą, informavo, kad jis susisiekė su Informatikos ir ryšių departamentu. Jo specialistai patikino, kad reikalaujamų pažymų išdavimo tvarka neįmanoma fiziškai, nes vien pedagogų šalyje yra per 40 tūkstančių, o kur dar kiti specialistai – medikai, socialiniai darbuotojai ir t.t., tiesiogiai dirbantys su vaikais.

Pasak A.Skardžiaus, kuo skubiau bus imtasi veiksmų, kad būtų peržiūrėtos nuo sausio 1 d. įsigaliojusių Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų poįstatyminiuose aktuose nurodytos jų vykdymo tvarkos.

Seimo narys įsitikinęs, jog negali būti reikalaujama tokių pažymų iš absoliučiai visų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais. Tokių pažymų galbūt reikėtų prašyti tik iš naujai įdarbinamų darbuotojų arba jau įtrauktų į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, arba įtariamų nusikalstama veika.