Penki Seimo nariai „tvarkiečiai“ bendravo su šilutiškiais

TVARKIECIUPraėjusios savaitės viduryje visą dieną Šilutėje viešėjo bene įtakingiausi LR Seimo nariai, kuriuos čia pasikvietė mūsų kraštietis, Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis bei rajono meras Vytautas Laurinaitis.

Seimo nariai Jolita Vaickienė (LRS Audito komiteto pirmininkė), Ona Valiukevičiūtė (LRS Žmogaus teisių komiteto narė), Vytautas Kamblevičius (Kaimo reikalų komiteto narys), Petras Gražulis (frakcijos Tvarka ir teisingumas seniūnas) ir pats Seimo pirmininko pavaduotojas K.Komskis Šilutėje aplankė po dvi valstybės ar savivaldybės įstaigas, domėjosi darbuotojų nuomone apie Vyriausybėje planuojamas reformas, apie Seimo ir kitų valdžios institucijų veiklą, klausė, kokių sprendimų pageidauja, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir patogesnis.

Susitikimų įspūdžiais – džiugiomis naujienomis ir kritika – Seimo nariai pasidalijo spaudos konferencijoje.

Apie mokesčius ir kontrolę

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Šilutės skyriuje apsilankiusi J.Vaickienė pasidžiaugė šioje įstaigoje įvykusia diskusija apie galimybes pereiti prie visuotinio pajamų ir turto deklaravimo. Pasak J.Vaickienės, akivaizdu, kad kitas žingsnis turėtų būti privalomas pajamų ir turto deklaravimas visiems valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams.

Aktuali tema Mokesčių inspekcijoje išlieka individualios veiklos apmokestinimo tvarka. Yra nuomonių, kad kai kurių veiklos sričių verslo įmonės, kurioms privalomi visi valstybės ir sveikatos draudimo mokesčiai, nelygiomis sąlygomis priverstos konkuruoti su vadinamaisiais patentininkais. Individualią veiklą registravę žmonės turi daug palankesnes verslo sąlygas: jie veiklos pažymėjimus gali išsiimti trumpam laikotarpiui ir taip išvengia didelės mokestinės naštos. O, pavyzdžiui, statybų, gamybos įmonės dėl tokios  konkurencijos patiria didelių nuostolių. Mokesčių specialistai rekomenduoja pakeisti individualios veiklos apmokestinimo tvarką, nustatyti veiklos sritis, kurių apmokestinimo tvarka galėtų būti paprastesnė.

J.Vaickienei gerą įspūdį paliko pokalbis Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje. Ji jau buvo girdėjusi apie gerą Šilutės auditorių darbą ir kompetenciją, o dabar tuo įsitikino pati. Su auditorėmis aptartos galimybės, kaip stiprinti jų statusą, suteikti daugiau nepriklausomumo.

Apie vaikų ir senelių globą

Seimo narė O.Valiukevičiūtė sakė Saugų vaikų globos namuose sutikusi daug nuoširdžių darbuotojų, kurie mažai kuo skundėsi, o daugiau pasakojo, kaip sekasi vaikams sukurti aplinką, kuri būtų artima namų aplinkai. Seimo narė pajuto ir darbuotojų nerimą, kai buvo kalbama apie aukščiausių valdžios vadovų nuomonę, kad reikia išdraskyti jau puikiai sukurtus vaikų globos namus ir vaikus išdalinti šeimynoms. Viešnia pritaria nuomonei, kad vaikų apgyvendinimas šeimose yra gerai, tačiau iki tokios idėjos įgyvendinimo dar yra ilgas finansinis bei visuomenės savimonės kelias.

Kalbėdama apie Šilutės senelių globos namus, O.Valiukevičiūtė pastebėjo, kad Lietuvoje tokių tvarkingų, gerai priemonėmis aprūpintų namų yra tik keletas. Šių namų darbuotojai pasistengė pasinaudoti įvairių fondų parama ir gerai apsirūpino seneliams būtinomis priemonėmis.

Reformoms dar anksti

Seimo narys P.Gražulis, apsilankęs Šilutės miškų urėdijoje ir Šilutės r. aplinkos apsaugos agentūroje, tarėsi dėl Aplinkos ministerijoje parengtų reorganizacijos projektų, kurie aktualūs ir minėtoms TVARKIECIU 1įstaigoms. P.Gražulis sakė, kad darbuotojams patiko, jog frakcija Tvarka ir teisingumas bei dalis Seimo valdančiosios daugumos partnerių nepritarė planuotoms reorganizacijoms, kurios aplinkosaugos srityje iš esmės nieko nebūtų pakeitusios, o tik dar labiau sukoncentravusios valdymą.

P.Gražuliui patiko šilutiškių siūlymas rengti tokias reorganizacijas, kurios mažintų vadovaujančių darbuotojų skaičių ir numatytų, kad mažiausiai 70 proc. darbuotojų tiesiogiai dirbtų aplinkos ir gamtos saugojimo darbą ir tik 30 proc. vadovautų ir teiktų specializuotas ekspertų paslaugas. Dabar, pasak šilutiškių, darbo pasidalijimo proporcijos yra priešingos: tiesiogiai gamtoje dirbančių aplinkosaugos ir gamtosaugos darbuotojų – mažai, bet išlaikomos net trys vadovybės grandys, kurių funkcijos – dubliuojasi.
Priekaištai Kaimo reikalų skyriui ir…

Seimo narys V.Kamblevičius džiaugėsi permainomis, kurias įvykdė naujasis UAB „Šilutės veislininkystė“ vadovas Šarūnas Nenartavičius. Per pusantrų metų ši įstaiga pasikeitė nebeatpažįstamai ir dabar gali būti vadinama net pavyzdine.

Tačiau V.Kamblevičius buvo nustebintas žinios, kad „Šilutės veislininkystės“ veikla ir čia auginamais veisliniais gyvuliais visai nesidomi Šilutės savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus vadovas ir specialistai, Ūkininkų sąjungos rajono padalinys. V.Kamblevičiaus nuomone, dėl minėtų specialistų nerangumo rajono ūkininkai nieko nežino apie čia pat – Armalėnuose – vykdomą veiklą. Ūkininkams taip padaryta didžiulė žala, nes daug jų, kuriems sunkiai sekasi įprasta pieno ūkių veikla, jau seniai galėjo persiorientuoti į mėsinės galvijininkystės kryptį.

V.Kamblevičius minėtus priekaištus išdėstė ir susitikime su Kaimo reikalų skyriaus specialistais.

Dovana medikams

Į susitikimą su rajono medicinos bendruomene Seimo vicepirmininkas K.Komskis atvyko ne tuščiomis rankomis. Susitikime oficialiai pranešta, kad jo bendri vizitai su ligoninės vyr. gydytoju Dariumi Steponkumi bei rajono meru V.Laurinaičiu pas sveikatos apsaugos ir finansų ministrus duoda vaisius – Šilutės ligoninės Vidaus ligų ir Neurologijos skyrių patalpų remonto pradžiai iš Valstybės investicijų programos jau paskirta 150 tūkst. Eur. Pasak K.Komskio, dabar reikia tęsti pradėtus „namų darbus“ ir gauti trūkstamas lėšas – dar apie 1 mln. Eur. V.Komskis pažymėjo, kad pastangos gauti finansavimą iš valstybės biudžeto būna sėkmingos tik tuomet, kai savivaldybėje yra stabili valdžia, ir jai vadovauja darbštus ir su valdančiąja dauguma Seime susietas rajono vadovas.

K.Komskis su medikais aptarė ir sveikatos priežiūros valdymo problemas. Valstybėje dar nėra aiškiai sudėliotos pirminio, antrinio ir tretinio lygmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų ir finansavimo problemos, neišspręsta Kauno ir Santariškių klinikų konkurencijos bei teikiamų paslaugų pasidalijimo problema. Pasak K.Komskio, šios dvi aukščiausio lygio sveikatos priežiūros įstaigos „suvalgo“ didžiąją valstybės skiriamų lėšų dalį, nors nemažai jų teikiamų paslaugų daug pigiau atliktų įprastos pirminio ir antrinio lygių sveikatos priežiūros įstaigos.

K.Komskis ragino Šilutės medikus ir rajono vadovus apgalvoti, kaip racionaliau panaudoti rajono sveikatos priežiūros lėšas. Jo nuomone, rajone pernelyg daug „susmulkintų“ PSP centrų, vertėtų pagalvoti apie pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios Šilutės PSPC ir antrines paslaugas teikiančios regioninės Šilutės ligoninės apjungimą į vieną stiprią įstaigą.

Mero prašymas

Meras V.Laurinaitis išdėstė svarbiausius Savivaldybės planus, kurie jau daug metų sunkiai įgyvendinami. Jis priminė, kad Rusnės gyventojai ne pirmą dešimtmetį laukia estakados, kad lengviau susisiektų potvynių metu. V.Laurinaitis tikisi, kad naujoji švietimo ministrė bus taip pat palanki Kadetų mokyklos steigimui Rusnėje. Be to, savivaldybės Taryba tikisi, kad artimiausiu metu prasidės ir naujojo Šilutės sporto ir pramogų komplekso statyba, juolab kad šiemet Valstybės investicijų programoje skirta 110 tūkst. Eur šio komplekso techniniam projektavimui.

V.Laurinaitis prašė į Šilutę atvykusių svečių Seime ir Vyriausybėje padėti įgyvendinti minėtus darbus. Seimo nariai linkėjo rajono žmonėms išsirinkti stabilią rajono valdžią, o rajono vadovu pasirinkti merą, kuris žino, kaip šilutiškių svajonės galėtų būti įgyvendintos.