Penktadalis tirtų šachtinių šulinių – užteršti

suliniaiSiekiant apsaugoti naujagimių ir kūdikių sveikatą, kad jie neapsinuodytų nitratais ir nitritais, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro (KVSC) Šilutės skyrius nuolat atlieka šulinių vandens tyrimus. Tiriami tie šuliniai, kurių vanduo naudojamas nėščiųjų ar kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus maistui.

Per 2015 metus iš sveikatos priežiūros įstaigų buvo gautas 41 pranešimas apie Šilutės rajone gyvenančias nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, kuriems maistas gaminamas naudojant šachtinių šulinių vandenį. Visų jų vanduo ištirtas ir nustatyta, kad penktadalio šulinių vandens vartoti negalima.

Atlikus tyrimus nustatyta, kad viename šulinyje nitritų koncentracija ir 8-iuose šuliniuose – nitratų koncentracijos viršijo Lietuvos higienos normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas ribas. Užteršti yra 22 proc. tirtų šulinių.

KVSC Šilutės skyriaus specialistai apie tyrimų rezultatus ir apie galimą pavojų sveikatai individualiai informavo kiekvieną vartotoją ir jo asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Užterštų nitratais šulinių po 3 buvo Saugų ir Švėkšnos seniūnijose, po 1 – Šilutės seniūnijoje ir Šilutės mieste. Užterštas nitritais buvo vienas šulinys Katyčių seniūnijoje.

Į šulinius vanduo patenka iš arčiausiai žemės paviršiaus esančio vandeningo sluoksnio, todėl jo kokybė priklauso nuo šulinio vietos, įrengimo ir priežiūros, netoliese vykdomos ūkinės veiklos. Dažniausiai šachtinių šulinių vandenį užteršia organinės trąšos (mėšlas, srutos), mineralinės trąšos, nesandarūs nuotekų kaupimo rezervuarai, lauko tualetai, arti šulinių esantys tvartai, šiltnamiai, buitinių atliekų duobės.

Nitratai ir nitritai ypač pavojingi naujagimiams ir kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus. Jų organizme dar nesusiformavusi azotinių junginių nukenksminimo sistema, todėl jie gali sunkiai apsinuodyti ir netgi mirti. Būtina žinoti, kad virinant vandenį nitratai ir nitritai nesunaikinami, priešingai – jų koncentracija vandenyje padidėja, nes virimo metu išgaruoja dalis vandens.  Todėl mamos, negalinčios maitinti kūdikių krūtimi, mažylių maistui ruošti turėtų pirkti fasuotą vandenį arba naudoti vandentiekio vandenį. Negalima naudoti nepatikrinto, nitratais užteršto vandens iš šulinio kūdikių maistui ruošti.

Šachtinių šulinių vandens kokybė priklauso nuo tinkamos šuliniui vietos parinkimo, saugaus atstumo iki ūkinių pastatų, lauko tualetų, tręšiamų laukų ir pan., šulinio įrengimo bei priežiūros. Gyventojai patys turi rūpintis individualiai gaunamo vandens sauga ir kokybe, saugoti šulinius nuo taršos.

Šulinių įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai yra nustatyti sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Lietuvos higienos normoje „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“.