Per metus Šilutės rajone vaiko teisių gynėjai reagavo į 384 pranešimus

MIT-Child-Conversations 0Liepos 1 d. suėjo metai, kai pradėjo veikti centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema – iki tol savivaldybių administracijų struktūrine dalimi buvę vaiko teisių apsaugos skyriai tapo vieningos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo dalimi. Per metus Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai Šilutės rajone gavo 384 pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, į kuriuos reagavo teisės aktų nustatyta tvarka. Tik 26 pranešimai nepasitvirtino.
„Šiandien galime pasidžiaugti, kad vaikas, jo apsauga, tampa prioritetine sritimi valstybėje. Praktika rodo, kad pagaliau didžioji dalis tėvų suprato, jog smurtas prieš vaikus yra netoleruotinas, kad vaikas yra toks pat žmogus, kaip ir visi suaugusieji, ir jo teisės yra gerbtinos“, – teigia Indra Pranaitienė, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Šilutės rajone.

I. Pranaitienė neslepia, kad Vaiko teisių apsaugos reformos pradžioje jautėsi nerimas tarp specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje. „Ne kartą teko sėsti prie bendro stalo ir aptarti reformos įgyvendinimo galimybes rajone, pasidalinti funkcijomis, atsakomybe, diskutuoti. Šiandien džiaugiuosi, kad savivaldybėje pavyko sukurti geranorišką bendradarbiavimo atmosferą, pagalbos ir apsaugos vaikui infrastruktūrą. Tiek asmenys, tiek specialistai žino, kokiais atvejais ir kada kreiptis į savivaldybės socialinės paramos, švietimo skyrių, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, socialinių paslaugų centrą, vaiko teisių apsaugos skyrių“, – pasakoja patarėja.
Pasak I. Pranaitienės, nerimo kilo ir šeimose, auginančiose vaikus: jautėsi baimė, nepasitikėjimas tiek reforma, tiek specialistais ir jų sprendimais. „Vyravo baimė, kad už menkiausią klaidą, auginant ir auklėjant atžalas, vaikai gali būti paimti iš šeimos. Specialistų kompetencija, geroji patirtis, šviečiamoji veikla suteikė tėvams žinių ir šiandien, bendraujant su jais jaučiamas noras bendradarbiauti, o ne kovoti ir neigti iškilusias problemas“, – kalba I. Pranaitienė.

Per pastaruosius metus Šilutės rajone iš nesaugios aplinkos iš viso paimta 50 vaikų: 31 iš jų – nuo 2018 m. liepos 1 d. iki tų pačių metų gruodžio 31 d., likusieji 19 vaikų – per pirmą 2019 m. pusmetį.

Kai vaikui artimoje aplinkoje nustatomas aukščiausias grėsmės lygis jo saugumui ir vaikas laikinai paimamas iš atstovų, mobilioji komanda 14 dienų teikia šeimai intensyvią pagalbą. Per minėtą laikotarpį Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus mobilioji komanda, kurią sudaro psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybių turinčiais žmonėmis, lankėsi 15 šeimų Šilutės rajone. Mobilioji komanda parengė 14 rekomendacijų atvejo vadybininkams dėl tolimesnio darbo su šeimomis, dalyvavo 14 atvejo vadybos posėdžių. Esminis šios komandos darbo tikslas – padėti šeimai gebėti tinkamai pasirūpinti savo vaiku, kad jam būtų saugu grįžti namo.

I. Pranaitienės teigimu, šiemet daugelis vaikų, kuriems teko ieškoti saugios aplinkos, laikinai buvo apgyvendinti pas artimus giminaičius, su kuriais sieja emocinis ryšys, o ne institucijoje ar globos centre. Panaši laikinojo apgyvendinimo tendencija vyravo ir 2018 m. antrą pusmetį.