Per pusmetį į vandens telkinius išleista 12 mln. įvairių žuvų

Vykdant Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vidaus telkinius 2023 m. planą, į Lietuvos upes ir tvenkinius įžuvinta per 12,129 mln. vnt. įvairių rūšių žuvų jauniklių. Dalis jų – saugomos, retos ir į šalies raudonąją knygą įrašytos žuvys, o didžiausią mailiaus kiekį sudarė plėšriosios žuvys.

Šiemet į vandens telkinius išleista 152 tūkst. vnt. šlakių, 56 tūkst. vnt. margųjų upėtakių ir 182 tūkst. vnt. lašišų. Siekiant atskirti dirbtinai išveistas lašišas nuo natūraliai gamtoje besiveisiančių žuvų, atliktas lašišų rituolių žymėjimas nukerpant riebalinį peleką (natūraliai gamtoje užaugusių lašišų žvejyba nuo 2022 m. Baltijoje uždrausta).

Lydekų trūkumas jaučiamas visuose Lietuvos vidaus vandenyse, per pusmetį, įžuvinta 1756 tūkst. vnt. lydekaičių. Iki metų pabaigos bus išleista dar 200 tūkst. vnt. Sterkas – taip pat ypač vertinama žuvis, šiemet jų įžuvinta 1,7 mln. vnt., dar 20 tūkst. vnt. bus išleista rudenį. Į 65 telkinius išleista virš 1265 tūkst. vnt. ungurių jauniklių. Dalis jų ženklinti organiniais dažikliais, kad būtų galima įvertinti įveisimo efektyvumą. Per pusmetį išleista 6380 tūkst. vnt. vėgėlių, 518 tūkst. vnt. Vištyčio ežero sykų, 100 tūkst. vnt. seliavų, 18 tūkst. vnt. ūsorių ir 1 tūkst. vnt. į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktų žymėtų aštriašnipių eršketų metinukų.