Permainos bendrovėje „Pamario pienas“ davė puikų derlių

Pienas Katutiene 1Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pamario pienas“ direktorė Edita Katutienė šiemet drąsiai pasitinka visuotinį kooperatyvo narių susirinkimą: 2013 metų kooperatyvo veiklos rezultatas – 120 tūkst. litų pelno!

Pasak direktorės E.Katutienės, kooperatyvo administracija bei prieš metus išrinkta nauja valdyba: ūkininkai Rimas Laurinavičius, Kristina Sirtautienė, Elvyra Čėsnienė, Jonas Gedminas, Kostas Dragūnas, Ramutė Plukienė ir E.Katututienė su kaupu įvykdė užsibrėžtus tikslus – efektyviau kontroliuoti pieno tyrimų duomenis, parduoti pieną brangiau ir palankesnėmis sąlygomis aprūpinti kooperatyvo narius pašarų papildais bei veterinarinėmis prekėmis.

Kooperacija – nauda pieno gamintojui

2013 metai kooperatyvui „Pamario pienas“ buvo, galima sakyti, tvarumo, brandos bei įgytos patirties išbandymo metai. 12 metų veikiantis kooperatyvas per tą laikotarpį patyrė įvairių išbandymų, kurie turėjo įtakos ir narių skaičiui, ir surenkamo pieno kiekiams, ir parduodamos produkcijos kainoms.

Pasak E.Katutienės, didžiausias smūgis kooperatyvui, sumažinęs smulkiųjų pieno statytojų skaičių, buvo suduotas 2005-2006 metais. Tuomet valstybė išmokomis skatino smulkiuosius ūkininkus pasitraukti iš prekinės pieno gamybos.
„Pamario piene“, kurio absoliuti dauguma narių buvo smulkūs pieno statytojai, dėl tokios politikos narių nubyrėjo.

Tačiau, pasak E.Katutienės, tuomet žmonės buvo priversti apsispręsti – siekti trumpalaikės naudos gaunant vienkartinę išmoką ar vystyti pieno gamybą rimtai.

Dabar kooperatyvui priklauso 206 pieno gamintojai, kurie savo karvių pieną pristato į 6 kooperatyvo punktus: Rusnėje, Rukuose, Laučiuose, Pašyšiuose bei Šilalės rajone – Visdžiaugose ir Pajūrio miestelyje. Jau porą metų iš eilės kooperatyvo narių parduodamo pieno apyvarta siekia apie 7 mln. Lt.

Ūkiai didėja, produkcija gerėja

Per kooperatyvo gyvavimo laikotarpį iš esmės pasikeitė kooperatyvo narių ūkiai. Jau dabar drąsiai galima sakyti, kad iš anksčiau kooperatyve vyravusių smulkiųjų ūkininkų, pieną melžusių iš 2 ar 3 karvių, dabar jau daugiau kaip pusė narių (53 proc.) gali vadintis vidutiniais, o kai kurie – net ir stambiais ūkininkais. Jų karvių bandos – nuo 15 iki 70 raguočių. Visi tie ūkininkai turi savus pieno atvėsinimo įrenginius.

E.Katutienės nuomone, kooperatyvo „Pamario pienas“ veiklos rezultatai įrodo, kad prieš 12 metų susikooperavę smulkieji pieno statytojai padarė teisingą sprendimą. Jie pasitarnavo ne tik sau, bet ir prie jų neprisijungusiems ūkininkams, nes pažabojo pieno perdirbėjų savivalę. Ūkininkai gerai prisimena tuometinius stambių pieninių atstovų žygius, siekiant smulkiųjų ūkininkų pieną paversti nerūšiniu arba mokėti už pieną tik tiek, kiek norisi pieninei.

Sėkmės paslaptys

Komentuodama „Pamario pieno“ pernykštės sėkmingos veiklos paslaptį, E.Katutienė sakė, kad „susikietinti“ ir siekti geresnio rezultato privertė 2012 metų nesėkmė. Prieš metus paaiškėjo, kad 2012 metais, net ir panaudojus rezervo lėšas, buvo gautas 5 tūkst. litų metinės veiklos nuostolis. Tuomet teko atsisveikinti ir su neveikliu pieno supirkimą kontroliuojančiu vadybininku, visuotiniame kooperatyvo narių susirinkime pakeisti valdybą.

Dabar, pasak Ė.Katutienės, pieno supirkimo bei jo kokybės nustatymo kontrolę vykdo jauna specialistė Rasa Karpavičiūtė. Ji Šiaulių universitete yra įgijusi verslo administravimo bakalauro diplomą, turi pieno supirkėjos kvalifikaciją. Direktorė džiaugiasi, kad jauna specialistė nestokoja energijos ir didžiulio noro gerai atlikti savo pareigas – akylai kontroliuoti pieno tyrimų duomenis. Tai yra svarbu kiekvienam kooperatyvo nariui – kiekvienas yra suinteresuotas gauti kuo teisingesnį atlygį už pateiktą produkciją.

Pieną parduoda žymiai brangiau

Kita sėkmės paslaptis, pasak E.Katutienės, ta, jog 2013 metais „Pamario pienui“ sekėsi derėtis dėl geresnės kainos už parduodamą pieną. Per metus kaina padidėjo 1,4 karto. Smulkieji pieno statytojai už vieną bazinį pieno kilogramą 2012 m. gaudavo tik 0,60 lito, o 2013 metais ši kaina paaugo iki 0,88 Lt. Pieno gamintojai, kurie turi savo pieno aušinimo įrenginius ir pristato didesnius pieno kiekius, už kilogramą bazinio pieno dabar gauna 1,04-1,08 Lt.

Deryboms dėl geresnės kainos pasitarnauja kooperatyvo pasiryžimas įrengti savo pieno perpylimo stotį ir visada turima galimybė pieną eksportuoti į Lenkiją ar Latviją. Džiugina faktas, kad Lietuvos pieno perdirbėjai tapo sukalbamesni, ir parduoti pieną užsieniečiams dar nereikėjo.

Per 2013 metus pusantro karto suaktyvėjo kooperatyvo narių aprūpinimas įvairiausiomis jų ūkiams reikalingomis prekėmis. Rulonų plėvelių, druskų su mineralais, melasos bei veterinarijos reikmenų ūkininkai kooperatyve geresnėmis sąlygomis įsigijo už 129 tūkst. litų.

„Pamario pienas“ yra sukūręs 18 darbo vietų, ir per metus į rajono biudžetą sumokėjo 845 tūkst. litų PVM ir 200 tūkst. litų „Sodrai“.