Permainos profesinėse mokyklose: platesnės perspektyvos mokytojams ir mokiniams

zemes ukio_mokykla_foto1Vykstant pokyčiams mūsų mieste ir rajone esančiose profesinio mokymo įstaigose, vis dėlto iš esmės niekas lyg ir nesikeičia: ir dešimtokams, ir dvyliktokams, ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams tebesiūlomos tos pačios, kaip ir iki šiol, profesinio mokymo programos. Programas galima matyti vis dar tebeveikiančiose abiejų mokyklų (Šilutės žemės ūkio ir Turizmo ir paslaugų verslo) interneto svetainėse (www.szum.lt ir www.stpm.silute.lm).

Kaip ir pernai, paraiškos stoti į profesines mokyklas bus teikiamos internetu – registruojantis interneto svetainėje www.lamabpo.lt.  Tačiau tiems, kas galbūt susidurs su sunkumais registruojantis, kiekvieną darbo dieną konsultacijos ir pagalba bus teikiama mokyklose – pagal pasirinktos programos įgyvendinimo vietą. Ypatingai laukiame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių stojančiųjų – jų registracija mokytis bus vykdoma tik atvykus į mokyklą – patiems internetu to padaryti nebus galima.

Beje, profesinių mokyklų reorganizavimo metu didžiausi pokyčiai laukia būtent šių – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. jie mokysis jau nebe Žemaičių Naumiesčio skyriuje, bet dabartinėje Turizmo ir paslaugų verslo mokykloje. Tai daroma siekiant nedubliuoti profesijų, analogiškos krypties programas vykdyti vienoje vietoje, panaudojant tą pačią, modernią praktinio mokymo bazę. Tuo pačiu tai bus ir mokymosi bei gyvenimo sąlygų pagerinimas Šilutėje ir jos apylinkėse gyvenantiems jaunuoliams: jiems nebereikės važinėti į Žemaičių Naumiestį,  lankyti mokyklą jie galės nekeisdami aplinkos, gyvendami savo namuose.
Tuo pačiu net 100 mokinių pagausės ir Turizmo ir paslaugų verslo mokyklos bendruomenė, o tai reiškia, kad bus daugiau darbo, padidės garantijos ir perspektyvos ir mokytojams, ir personalui.

Tikimasi, kad pertvarka ir pokyčiai vyks sklandžiai ir geranoriškai. Juolab, kad Šilutės žemės ūkio mokyklos administracija stengiasi išvengti skausmingų žmogiškųjų išteklių nuostolių, kiekvienam ieško galimybės išlikti, dirbti įprastą ir mėgiamą darbą, pasikeitus tik mokyklos pavadinimui. Bet kartais juk visai neblogai žengti žingsnį į šalį, susidurti su iššūkiais, artimiau susipažinti su kolegomis, dirbančiais tą patį darbą, ir net tapti vienu kolektyvu.