Pernai į vandens telkinius išleista 13 milijonų įvairių rūšių žuvų

Praėjusiais metais į Lietuvos upes, ežerus ir tvenkinius įžuvinta 12 885,214 tūkst. vnt. įvairių rūšių žuvų jauniklių. Vandens telkiniai gausiai praturtinti plėšriomis žuvys. Jos sudarė apie 80–85 proc. viso įžuvinimui skirto žuvų kiekio.

Kita dalis išleistų žuvų – saugomos ir retos rūšys: aštriašnipiai eršketai, ūsoriai, skersnukiai ir ežeriniai sykai. Po ilgos pertraukos žuvivaisos specialistams pavyko išveisti ir į mokslininkų rekomenduojamus vandens telkinius įvėžinti 2 tūkst. vnt. ant išnykimo ribos atsidūrusių plačiažnyplių vėžių.

Žuvivaisą valstybiniuose vandens telkiniuose organizuoja Žuvininkystės tarnyba. Žuvys veisiamos ir paauginamos įstaigos Žuvivaisos departamento skyriuose: Vakarų regiono žuvivaisos skyriuje Rusnėje, Pietų regiono žuvivaisos skyriuje Simne (Alytaus r.) ir Laukystoje (Kaišiadorių r.), Rytų regiono žuvivaisos skyriuje Trakų Vokėje (Vilniaus m.) bei Meškerinėje (Švenčionių r.).

Kiekvienais metais vidutiniškai įžuvinama 230–240 vandens telkinių, iš kurių 134–140 yra ežerai, 70 – upės, 30–33 – tvenkiniai.

2022 m. valstybiniai vandens telkiniai gausiai įžuvinti lydekomis (2 639,63 tūkst. vnt.), starkiais (1561,00 tūkst. vnt.),  vėgėlėmis (4 800 tūkst. vnt.), lašišomis (141 tūkst. vnt.), šlakiais (178,06 tūkst. vnt.), margaisiais upėtakiais (215 tūkst. vnt.), aštriašnipiais eršketais (31 tūkst. vnt.), unguriais (1 702 tūkst. vnt.), lynais (25,2 tūkst. vnt.) ir kt.

Žuvys veisiamos ir vandens telkiniai įžuvinami ne vien dėl žvejų mėgėjų poreikių, yra svarbi gamtosauginė funkcija, turinti neįkainojamą šių žuvų populiacijų atkuriamąją ir išliekamąją vertę, užtikrinant bioįvairovę. Dirbtinis žuvų veisimas yra vienas efektyviausių išteklių palaikymo, didinimo ir atkūrimo natūraliuose vandens telkiniuose būdų. Negausinant papildomai, kai kurios žuvų rūšys tiesiog išnyktų.

Dirbtinio veisimo dėka Lietuvos upėse atsistato lašišų, šlakių, margųjų upėtakių populiacijos. Taip pat pastebimas ungurių vandens telkiniuose pagausėjimas. Įgyvendinant projektą „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“, vykdomi reguliarūs šių žuvų įveisimo darbai. Tai užtikrina, kad itin vertingi unguriai šalies upėse ir ežeruose neišnyktų, o subrendę galėtų migruoti į nerštavietes.

Šiemet į valstybinius vandens telkinius planuojama išleisti apie 12 mln. vnt. įvairių rūšių žuvų.

BNS inf.