Persekioti grojantį „Hyundai“ pradėję dviejų „BMW“ ekipažai atsidūrė teisme

bmw-2964072 960_720Kraują stingdančiam veiksmo filmo scenarijui prilygstantis baudžiamasis nusikaltimas vyko 2015-ųjų gruodį, apie 23 val. Tačiau tik šių metų balandžio pabaigoje ši byla, nagrinėjanti prieš beveik tris metus įvykusią istoriją, atversta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose. 

Avarija ir muštynėmis tarp jaunuolių pasibaigusį konfliktą įžiebė garsiai automobilyje klausoma muzika.

Už mamai priklausančio automobilio „Hyundai Accent“ vairo sėdęs jaunuolis J.M. kartu su broliu ir dar keliais draugais tikriausiai nė neįtarė, kad jų linksmas pasivažinėjimas baigsis avarija. Jaunuolių pilnutėlis automobilis važinėjo Žemaičių Naumiesčio gatvėmis, pro atvirus langus sklido garsi muzika. Kaip teisme vėliau pasakojo nukentėjęs vaikinas, būtent garsi muzika ir galėjo atkreipti jį persekioti pradėjusių vairuotojų dėmesį.

Pastarasis trankiai grojant muzikai pravažiuodamas Žemaičių Naumiesčio gyvenvietę matė turgaus aikštėje stovinčius du – baltos ir tamsiai mėlynos spalvos – „BMW“ markės automobilius. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad šalia jų stovėjo ne mažiau kaip trys vyrai.

Pasidairęs ir pasivažinėjęs po Žemaičių Naumiestį J.M. su kompanija patraukė link Gardamo. Pakeliui jį prisivijo tie patys du „BMW“ markės automobiliai matyti turgaus aikštėje.

Baltos spalvos automobilis jį aplenkęs pradėjo stabdyti, taip trukdydamas jam važiuoti, ir tyčia manevruoti po visą važiuojamąją kelio dalį, taip trukdydamas jį aplenkti. Mėlynos spalvos automobilis važiavo jam iš paskos neatitrūkdamas didesniu atstumu.

Vėliau baltoji mašina sustojo ir tik tuomet persekiojamasis aplenkė šį automobilį, apvažiuodamas jį dešiniuoju kelkraščiu. Iki Švėkšnos miestelio išgąsdintas jaunuolis važiavo pirmas, neleisdamas minėtiems „BMW“ markės automobiliams, kurie toliau jį persekiojo, jo aplenkti.

Bevažiuojant Švėkšnos link, persekiojamojo vairuotojo brolis suprato, kad automobilių gaudynės taip paprastai nesibaigs, ir paskambinęs į Bendrąjį pagalbos centrą ir pranešė apie juos persekiojančius automobilius.

Tačiau už posūkio jaunimo jau laukė gaudynių atomazga. Įvažiavus į Švėkšnos miestelį ir tik pravažiavus kapines, ties gyvenamuoju namu, mėlynasis „BMW“ pradėjo važiuoti dešiniuoju kelkraščiu ir tyčia priekiu trenkėsi į J.M. automobilio galą. Nuo smūgio įlinko dešinės pusės galinės durelės. Taranuotą automobilį sumėtė ir jis atsitrenkė į akmeninę tvorą, nuo smūgio iškrito priekinių durelių stiklas, nukrito priekinių durelių skarda.

Tuo jaunuolio auklėjimas dar nesibaigė. Iš mėlynos spalvos automobilio išlipę jauni vyrai užlipo ant akmeninės tvoros ir pradėjo jį spardyti per iškritusį automobilio langą. Mušeikos taikėsi vaikinui į galvą, bet pataikė į kairę ranką ir koją, nes jis rankomis ir koja dengėsi galvą. Vyrai taip pat spardė ir jo automobilį.

Toks vyrų elgesys ir dėl avarijos patirtas stresas kaip reikiant išgąsdino visus kitus kartu automobilyje buvusius jaunuolius. Niekas iš jo automobilio išlipęs nebuvo, nes buvo užrakintos durelės – visi sėdėjo savo vietose, kol automobilis buvo spardomas ir bandoma sumušti jį vairavusį jų draugą. Galiausiai kažkas ir keleivių sušuko „greičiau važiuok!“, tada nuo smūgių atsipeikėjęs vairuotojas užvedė automobilį ir nuvažiavo.

Apspardytas vaikinas didelių sumušimų ar sužalojimų nepatyrė. Vėliau jį ambulatorijoje apžiūrėjęs gydytojas  traumos požymių nenustatė, todėl nebuvo pagrindo vertinti kiek stipriai buvo sutrikdyta sveikata.

Netoli avarijos vietos gyvenanti moteris papasakojo, kad po 23 val., ji su vyru, būdami namie, išgirdo greitai pravažiuojantį automobilį, ratų cypimą ir garsų trenksmą. Išbėgusi į lauką ji matė ir girdėjo kaip vaikinai spardo automobilį, atsitrenkusį į akmeninę tvorą, šaukė, keikėsi, grasino smurtu automobilyje sėdintiems žmonėms. Girdėjo ir iš automobilio sklindantį klyksmą. Norėdama pagasdinti ir nuraminti triukšmautojus ji sušuko, kad iškvies policiją, po tokio pareiškimo vaikinai truputį nurimo.

Tuo metu į tvorą atsitrenkusio automobilio vaikinas pavažiavęs atgal iškart nuvažiavo kiek toliau nuo avarijos vietos. Kiti vaikinai sulipę į mašinas irgi nuvažiavo. Avarijos vietoje pasiliko tik mėlynojo automobilio vairuotojas ir mergina, kurie nenorėjo pasakoti kas jiems nutiko, bet atvykus policijos pareigūnams jie aiškino, kad vijosi automobilį, kurio vairuotojas pirštais rodė kažkokius ženklus, norėdami su juo pasikalbėti.

Avarijos trenksmą girdėjusi moteris tvirtina, kad būtent su mergina likęs vaikinas ir spardė automobilį, atsitrenkusį į tvorą.

Mėlynojo „BMW“ vairuotojas aiškino, jog jam važiuojant, priekyje važiavęs automobilis užtvėrė kelią ir dėl to įvyko eismo įvykis. Tuo metu persekiojamas vaikinas policijai aiškino kitą įvykių versiją. Anot jo, jį persekiojo du automobiliai, iš kurių vienas taranavo jo automobilį, dėl ko šis atsitrenkė į akmeninę tvorą. O nepažįstamiesiems pradėjus daužyti jo automobilį ir jį patį, šis išsigandęs pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Bendrajame pagalbos centre užfiksuoti trys telefoniniai pranešimai: pirmasis dėl „Hyundai“ persekiojimo, antrasis  skambinęs sakė, kad buvo apgadintas jo „BMW“, trečiąjį kartą skambino moteris, kuri šalia namų išgirdo trenksmą.

Apklausus visus liudininkus teismas padarė išvadą, kad viešąją tvarką pažeidė ir svetimą automobilį sugadino abu „BMW“ vairuotojai D.F. ir R.Š. Jie abu pripažino savo chuliganiškus veiksmus ir kaltę. Kaltinamieji teismo prašė atleisti juos nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jie susitaikė su nukentėjusiaisiais ir jų mama, kuriai priklausė taranuotas automobilis bei atlygino turtinę 500 eurų žalą už sudaužytą automobilį.

Kadangi kaltinamieji charakterizuojami gerai, nesunkų nusikaltimą viešąjai tvarkai padarė būdami administracine tvarka nebausti ir neteisti, abu yra dirbantys, visiškai prisipažino padarę nusikaltimą ir dėl jo gailėjosi, teismas nusprendė, kad ateityje jie laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikaltimų, todėl bylą nutraukė.

Jeigu šįkart nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti vaikinai per metus vėl nusikals, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jų baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Nuosprendis galėjo būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui.