Pinigai Inkaklių mokyklai – daugiafunkciam centrui

JOKSAS ANuo rugsėjo 1 dienos savarankiškai pradėjęs veikti Inkaklių mokykla – daugiafunkcis centras ir jos direktorius Algimantas Jokšas lig šiol dirbo be jokio įstaigos biudžeto. Nuo rugsėjo 2 dienos pradėjęs veiklą daugiafunkcio centro direktorius įstaigos antspaudą ir kitokius reikiamus atributus pirko skolindamasis lėšas iš savo asmeninės piniginės.

Rajono savivaldybės taryba tik rugsėjo mėnesio 27 dieną nusprendė perkelti 2013 metų Savivaldybės biudžeto asignavimus iš Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Inkaklių mokyklai – daugiafunkciam centrui: mokinio krepšelio lėšų – 50 798 litus (iš jų darbo užmokesčiui – 38 412 litų) ir savarankiškoms funkcijoms vykdyti lėšų – 14 965 litus (iš jų darbo užmokesčiui – 5 985 litai).

A.Jokšas „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad pradinėse klasėse šiuos mokslo metus pradėjo 36 vaikai – 11 priešmokyklinėje grupėje, likusieji dviejose jungtinėse 1 – 2 ir 3 – 4 klasėse. Su pradinukais dirba trys pedagogės.

Kalbėdamas apie kuriamą daugiafunkcį centrą A.Jokšas sakė, jog stengsis į jo veiklą įtraukti visas Inkakliuose veikiančias įstaigas, įmones. Šiuo metu jau rengia jungtinės veiklos sutartis su F.Bajoraičio biblioteka, Inkaklių bendruomene, saviveiklos kolektyvais. Artimiausiu metu tokios sutartys bus pasiūlytos ir Inkakliuose dirbantiems verslininkams.

Pasak A.Jokšo, laukia nemažas darbas aplankyti visus Inkakliuose gyvenančius žmones ir išsiaiškinti ko jie tikisi iš daugiafunkcio centro. Jis mano, kad nemaža dalis šio centro veiklos bus savišvietos bei kultūrinės veiklos organizavimas. Jis jau yra sutaręs artimiausiu metu surengti porą seminarų Inkaklių bendruomenės nariams – lieka tik išsiaiškinti kurios temos bus paklausios.