Pinigai teks žmogui naudingiems projektams

Trečiadienį susirinkę NVO ir neįgaliųjų draugijų atstovai išklausė šiemetinio projektų teikimo naujoves. / © silutesnaujienos.ltVyriausybė padarė žingsnį priekin rūpindamasi neįgalių žmonių reabilitacija, įgūdžių įtvirtinimu ir socialine integracija, – taip galima vertinti naująją socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarką.

Liepos mėnesį patvirtinta nauja tvarka įsigalios tik nuo sausio 1 d., bet neįgaliųjų ir nevyriausybinės organizacijos ar viešosios įstaigos jau dabar turi pradėti rengti projektus, nes paraiškos bus priimamos tik iki spalio 15 dienos.

Reikalai pajudės į priekį

Pagrindinis projektų finansavimo tvarkos pasikeitimas yra tas, kad nuo kitų metų šie projektai bus finansuojami per savivaldybes. Iki šiol pinigus skirstė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Nuo šiol Savivaldybė vertins paraiškas, skirs finansavimą ir stebės, kaip projektai vykdomi.

Departamentas informavo, kad kitais metais visos šalies neįgaliųjų reabilitacijos projektams finansuoti bus skirta apie 15 milijonų litų. Pernykštė suma buvo kiek mažesnė – apie 12,5 milijono litų.

Gera naujiena yra ta, kad iki šiol skiriami pinigai daugiausia likdavo Vilniuje, o dabar planuojama daugiau lėšų skirti regionams.

Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis kalbėjo, jog anksčiau didelės sumos tekdavo kokiam nors į užsienio šventes vykstančio neįgaliųjų choro kelionei, o štai rajonų neįgaliesiems nubyrėdavo trupiniai. Be to, vilniškiai liūto dalį nusigriebdavo ir todėl, kad jie kur kas geriau nei rajonų gyventojai sugeba rašyti projektus.

„Jeigu mūsų žmonės sugebės tinkamai paruošti projektus, nuo šiol ir mūsų rajono neįgaliųjų reikalai turėtų smarkiai pajudėti į priekį“, – mano A.Šimelionis.

Kokių projektų šiemet ypač laukiama, informavo Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Loreta Valienė.Lauks projektų, naudingų žmonėms

219 tūkst. litų – tiek, anot Neįgaliųjų reikalų departamento direktorės Genovaitės Paliušienės, gali tikėtis gauti Šilutės r. savivaldybė. Dar beveik 11 tūkst. litų bus skirta projektams administruoti. Savivaldybei prie šių pinigų teks pridėti dar apie 22 tūkst. litų.

Ar rajono Taryba ras tokią galimybę, A.Šimelionis dar nežino.

Pernai 46 tūkst. litų buvo skirta Šilutės neįgaliųjų draugijai, 18 tūkst. – sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės Viltis“, 26 tūkst. gavo klubas „Sielos paguoda“. Šilutės akliųjų ir silpnaregių draugijos projektai finansuoti kartu su Telšių bei Klaipėdos aklųjų projektais – tam skirta 310 tūkst. litų. Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras, globojantis ir mūsų rajono kurčiuosius, buvo gavęs 170 tūkst. litų.

Taigi tie neįgaliųjų atstovai, kurie tikėjosi išgirsti, jog kitąmet kur kas riebiau bus finansuojama konkrečiai jų organizacijos veikla, liko nuvilti – pinigai bus skiriami tik neįgaliųjų reabilitacijai.

Pasak A.Šimelionio, Savivaldybė „visomis keturiomis“ skubėtų skirti pinigus tokiems projektams, kurie padėtų palengvinti neįgalių žmonių dalią. Nevyriausybininkai, Raudonojo Kryžiaus draugijos, Senelių globos namų ar viešųjų įstaigų nariai ypač kviečiami ruošti projektus neįgalių žmonių priežiūros paslaugai dieną namuose teikti.

Tokios paslaugos poreikis rajone yra ypač didelis. Į Savivaldybę dažnai kreipiasi gyventojai, prašantys padėti surasti žmogų, kuris namuose slaugomą ligonį prižiūrėtų dieną ar kelias valandas. Kituose rajonuose tokia paslauga jau teikiama, tuo tarpu mūsų žmonėms kol kas tėra dvi galimybės – apgyvendinti neįgalų artimąjį senelių namuose arba paguldyti į ligoninės Slaugos skyrių.

„Labiausiai žiūrėsime, kad projektas būtų naudingas neįgalių žmonių reabilitacijai ir integracijai į visuomenę, jų įgūdžiams palaikyti ar atkurti“, – pabrėžė A.Šimelionis.

Skaidrumą stebės stebėtojai

Savivaldybei nurodyta ne vėliau kaip iki rugsėjo 15-osios paskelbti konkursus projektams finansuoti. Paraiškos bus priimamos iki spalio 15 d. Savivaldybė organizuos ir projektų paraiškų vertinimą bei jų atranką, patvirtins lėšų paskirstymą.

Kad viskas vyktų skaidriai, šilutiškių projektų vertinimą stebės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguoti stebėtojai: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos pirmininkas Sigitas Armonas, dalyvavęs ir trečiadienio pasitarime; Pagėgių neįgaliųjų draugijos pirmininkė Loreta Stašinskienė ir „Jurbarko Vilties“ pirmininkė Regina Andriuškienė.

Jei organizavus projektų vertinimo ir atrankos konkursą paaiškėtų, jog šilutiškių projektams finansuoti reikia daugiau lėšų, Savivaldybė turėtų ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. pateikti prašymą departamentui. Šis, atsižvelgęs į motyvus ir lėšų likutį, galbūt skirtų dar šiek tiek lėšų.