Pirmasis Šilutės vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ pradėjo antrąjį 50-metį

Raudonkepure 50_kolegesPenktadienio pavakarę ypač šurmulinga buvo Šilutės vaikų lopšelyje – darželyje „Raudonkepuraitė“ – tądien įstaiga sutiko būrius svečių, norinčių kartu su kolektyvu pasidžiaugti 50-mečio jubiliejumi. Būtent su šiuo darželiu vienaip ar kitaip yra susijęs dažnas šilutiškis: vieni patys jį lankė, kiti vedė savo atžalas, o dabar dažnas jau veda ir anūkus. Iš viso gyvenimui čia jau parengta daugiau nei 2600 vaikų.

Vaikystės namuose, kuriuose tūkstančiams mažųjų šilutiškių buvo išauginti sparnai ir šaknys, vėl skambėjo vaikystės pasaka, įvairių ankstesnių jubiliejų progomis parašyti himnai, dainos ir padėkos, o rajono valdžia prisižadėjo čia dar atidaryti tiek naujų grupių, kiek tik reikės nuolat besiplečiančiai įstaigai.

Buvo sėkmių ir uždarymo baimės

„Raudonkepuraitė“ – pirmasis vaikų daželis Šilutėje, duris atvėręs prieš pusšimtį metų ir visus tuos metus gerai girdimas miesto gyvenime. Jubiliejaus dieną kolektyvas dar kartą priminė, koks pražūtingas galėjo būti prieš kelerius metus tuometės rajono valdžios inicijuotas siūlymas jį uždaryti.Raudonkepure 50_tevai

Pasak direktorės Donės Normantienės, dabar įstaiga vos talpina norinčius lankyti vaikus,  galima pasidžiaugti ir atliktais darbais: renovuoti koridoriai, salės, virtuvėlės, prausyklos, pakeistos durys ir langai, gražėja ir grupių patalpos, keičiami baldai. Atnaujinama ir įstaigos aplinka, kur įrengtas tradicijų kiemelis, pastatyti nauji lauko žaidimų kompleksai.

„Beprotiškai greit bėga laikas“, – renginio pradžioje ištarė viena jo vedėjų, direktorės pavaduotoja Zenutė Nausėdienė, beje, šias pareigas kartu su direktore D.Normantiene einanti lygiai po ketvirtį amžiaus.

Vadovės pasakoja, jog 1966-aisiais atidaryta „Raudonkepuraitė“ tuo metu buvo tik Šilutės melioracijos statybos valdybai priklausęs darželis, tad jį lankė tik šios įmonės darbuotojų vaikai. Tuomet įstaigai netrūko nieko: pastatas buvo naujas, aplinka išpuoselėta, užteko ir žaislų, ir ugdymo priemonių.

Įstaigos turi ir tokių istorijų, kad buvusios auklėtinės dabar čia dirba auklėtojomis. Štai Laimutė Toleikienė pasakoja lankiusi šį darželį iki pat išėjimo į mokyklą ir taip pamilusi, kad baigusi studijas grįžo čia dirbti. „Džiaugiuosi ir vertinu savo kelią mūsų „Raudonkepuraitėje“, – sakė ji.

Pasak D.Normantienės, per pusę amžiaus būta visko – ir sėkmių, ir uždarymo baimės. Tačiau bendruomenė nepasidavė, ieškojo ir rado naujų variantų – įstaigą perorganizavo į darželį – mokyklą ir 10 metų patys mažiausi ir vyresnieji puikiai bendradarbiavo, dalijosi erdvėmis, mokėsi vieni iš kitų.

Šiuo metu įstaigą lanko 150 mažųjų šilutiškių, čia veikia 8 grupės. Įvedus privalomą priešmokyklinį ugdymą, šiemet šiame darželyje atidaryta nauja grupė, nors dar prieš keletą metų savivaldybės Taryboje svarstytas siūlymas „Raudonkepuraitę“ uždaryti.

Siekis – suprasti ir pažinti vaiką

Raudonkepure 50_dainuoja_visiZ.Nausėdienė neslepia, kad kintantis gyvenimas įneša pokyčių ir į ikimokyklinukus ugdančios įstaigos gyvenimą.

Pakitęs požiūris į ugdymo turinio atranką bei įgyvendinimą reikalauja skatinti visą įstaigos bendruomenę aktyviai domėtis šiuolaikinėmis ugdymo aktualijomis, nuolat ieškoti naujų darbo metodų.

„Mūsų įstaigoje ugdomi Šilutės miesto ir rajono vaikai, gyvenantys skirtingose socialinėse ir kultūrinėse aplinkose: ir iš palankios, ir iš nepalankios socialinės ekonominės padėties šeimų, ir gabūs, ir nelabai, ir dvikalbiai, ir migrantai, gyvenantys socialinės atskirties aplinkoje ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių“, – sakė Z.Nausėdienė.

Anot pavaduotojos, skiriasi ir šeimų lūkesčiai: vieni pageidauja, kad ugdyme būtų plačiai naudojamos informacinės technologijos, plėtojami talentai, daug dėmesio skiriama meninei saviraiškai, kitoms šeimoms svarbu, kad vaikas gerai jaustųsi, būtų užtikrintas jo saugumas, organizuotas įdomus ugdymas, pedagogai padėtų įveikti jo elgesio problemas.

Yra tėvų, kurie neturi jokių konkrečių lūkesčių ir ugdymą visiškai patiki pedagogams.

Todėl vienas svarbiausių „Raudonkepuraitės“ pedagogių siekių yra suprasti ir pažinti vaikus, jų poreikius, išgirsti tėvų lūkesčius bei padėti šiuolaikiniams „interneto amžiaus“ ir „Z“ kartos vaikams užtikrinti į jų pasiekimų rezultatus orientuotą ugdymą, pripažįstant vaiką kaip individualybę bei lygiavertį ugdymo partnerį.

Šioje įstaigoje yra parengta ir iš esmės atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Raudonkepuraitės kraitelė“, orientuota į šiuolaikinio vaiko pasiekimų rezultatų ugdymą, įstaigos savitumą, vaikų poreikius, tėvų lūkesčius bei turimą patirtį.

Jau 20 metų čia veikia savivaldos klubas „Tvarkiukas“, kuris vienija vaikus bendrai veiklai, formuoja ekologinio ugdymo pagrindus, stiprina partnerystės ryšius tarp šeimos ir įstaigos. Vaikai su tėvais nuolat dalyvauja lesyklėlių dirbtuvių darbe ir nuo 2006-ųjų kasmet papildo lesyklėlių alėją.

Sveikino valdžia ir kolegos

Kol šventės scenoje vienas kitą keitė koncertėlį surengę dainingi mažieji, gausiai susirinkę svečiai irgi su dovanomis žengė sveikinti šeimininkų.

Rajono meras Vytautas Laurinaitis atvyko su palyda – Savivaldybės administracijos ir Švietimo skyriaus atstovais.

Meras pabrėžė šios įstaigos svarbą ugdant ir gyvenimui bei valstybei ruošiant žmogų. Anot jo, koks bus vaiko gyvenimas ikimokyklinėje įstaigoje, toks formuosis ir jo požiūris bei interesai. V.Laurinaitis pastebėjo čia dirbančios pedagogų komandos profesionalumą ir linkėjo jai ilgų kūrybingų metų. O Savivaldybė, anot V.Laurinaičio, atidarys darželyje tiek naujų grupių, kiek tik jų reikės.

Šia proga rajono vadovas kreipėsi ir į salėje sėdėjusias vaikų mamytes, ragindamas ir jas prisidėti prie šio pažado išpildymo.

Švietimo skyriaus atstovė Vida Nemanienė irgi pastebėjo, kad „Raudonkepuraitės“ mažyliai yra laimingi, nes juos į ieškojimų ir atradimų šalį veda savo darbo profesionalai. O kad visų vaikų dienos čia būtų dar turiningesnės, dovanojo didelę krūvą stalo žaidimų.

Už nuoširdžią draugystę ir gerus mokinius, „Raudonkepuraitėje“ gavusius tinkamus muzikinio ugdymo pagrindus, dėkojo Šilutės meno mokyklos direktorė Daiva Pielikienė. Mažieji „raudonkepuriukai“ nuolat dalyvauja „Dainų dainelės“ konkurse, daug metų Rusnėje ši įstaiga rengia folkloro festivalį „Virš marių saulelė, o širdy giesmelė“. Už pastarąją tradiciją šilutiškiai tapo Lietuvos liaudies kultūros centro organizuoto konkurso „Tradicija šindien“, skirto Etnografinių regionų metams, nugalėtojais. Anot jubiliejaus renginio vedėjų Zenutės Nausėdienės ir Irenos Gvildienės, apdovanojimų metu teko stovėti greta išties profesionalių šalies kokektyvų, nors savame mieste „Raudonkepuraitės“ iniciatyvą įvertino tik kolegos.

Jubiliejaus proga koleges sveikino ir būrys kitų vaikų darželių vadovių, ir bibliotekininkai, ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos atstovės, prisipažinusios, kad ir šioje mokykloje „raudonkepuriukai“ yra laukiami. O rajono policijos komisariato pareigūnė Nerija Ropienė linkėjo auginti tokius vaikus, kurie netaptų pastarosios įstaigos klientais.

Daug šiltų žodžių savo vaikų auklėtojoms ir darželio vadovėms išsakė tėvų atstovai, o jubiliatai džiaugėsi, kad ugdytinių tėveliai kasmet rodo vis daugiau atsakomybės ir noro bendradarbiauti, kasmet vis dažniau pasisiūlo padėti įvairiose veiklose.

Scenoje dainavusius mažuosius keitė jų auklėtojos, sušokusios savo vaikams simbolišką „Gerumo sparnų“ šokį.