Planuojama rekonstruoti dviračių ir pėsčiųjų takus Šilutėje

Projekte numatoma rekonstruoti dvi dviračių - pėsčiųjų takų atkarpas. / Stock.XCHNG nuotr.Per dvejus metus planuojama rekonstruoti dviračių – pėsčiųjų takus Šilutės miesto teritorijoje. Įgyvendinus projektą būtų praturtinta rajono viešoji turizmo infrastruktūra.

Šilutės r. savivaldybėje jau parengta projekto paraiška pagal ES Struktūrinės paramos 2007 – 2013 metams priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose”. Numatoma pirminė projekto vertė – apie 600 tūkst. litų.

Plėsti turizmo sektorių, panaudojant ir išsaugant Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sandūroje susiformavusį kultūrinį-istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius, tobulinti susisiekimo infrastruktūrą, plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą buvo numatyta patvirtintame Šilutės r. 2005 – 2014 m. strateginiame plėtros plane.

Rekonstrukcijos projekto vertė – 547 859 Lt. Prašoma suma iš ES struktūrinių fondų – apie 470 tūkst. Lt, Šilutės r. savivaldybės lėšos – apie 83 tūkst. Lt. Projektas gali būti įgyvendintas etapais. Tikroji darbų kaina paaiškės po viešųjų pirkimų.

Projekte numatoma, jog bus rekonstruotos dvi dviračių – pėsčiųjų takų atkarpos, esančios Šilutės mieste. Takų plotis – 2,5 m. betoninių trinkelių danga. Bendras dviračių – pėsčiųjų tako ilgis 800 m.

Įgyvendinus projektą atsiras jungtis tarp nacionalinių dviračių trasų „Vilkyškiai – Kintai – Palanga – Šventoji – Valstybinė siena” (iš dalies sutampanti su „Pajūrio dviračių trasa”), „Šilutė – Tauragė” ir Vakarų Lietuvos dviračių žiedo trasos su nacionaline vandens turizmo trasa „Nemuno turistinė trasa”.

Artimiausiame posėdyje Šilutės r. savivaldybės taryba turi pritarti projektui „Šilutės miesto dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcija”, įsipareigoti skirti Savivaldybės administracijos projekto daliai įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 15 proc. finansuoti tinkamų išlaidų dalį.