Planuojamos kasmetinės žiemojančių vandens paukščių apskaitos

Kiras. / Vytauto Jusio nuotr.2012 m.žiemą Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) tęsia prieš kelis metus atgaivintas šalies žiemojančių vandens paukščių apskaitas.

Pirmą kartą visoje šalies teritorijoje 1987-1990 metais jas organizavo tuometinės Sovietų Sąjungos ornitologų draugijos Lietuvos skyriaus iniciatyvinė grupė. 

Minėtų apskaitų metu, kuriose dalyvavo gausus stebėtojų būrys ir buvo apimta didesnė šalies teritorijos dalis, surinkta tikrai įdomi medžiaga, iš esmės pakeitusi supratimą apie mūsų šalyje žiemojančius vandens paukščius. Deja, dėl įvairių priežasčių, vėliau apskaitų visoje šalies teritorijoje niekas neorganizavo jau bemaž 20 metų.

Tuo tarpu tarptautiniu mastu Vakarų Palearktikos regione jos vykdomos kasmet, nes remiantis būtent viduržiemio vandens paukščių apskaitų rezultatais, yra įvertinami regiono vandens paukščių populiacijų dydžiai. Taigi, išsami šalyje žiemojančių paukščių inventorizacija yra svarbi ir tarptautiniu mastu.

Atsižvelgiant į tai, tikimasi ne tik ornitologų, bet ir visų, gamta besidominčių žmonių paramos. Šių metų žiemą ypač reikalinga Lietuvos gyventojų parama, kadangi dėl švelnaus klimato liks neužšąlę nemažai didesnių ežerų ir kitų vandens telkinių, kuriuose, savaime suprantama, lieka žiemoti vandens paukščiai.

Surinkta apibendrinta medžiaga bus publikuojama gamtosauginiuose leidiniuose ir jų svetainėse.

Žiemojančių vandens paukščių apskaitos metodika yra nesudėtinga, todėl apskaitose gali dalyvauti net ir nepatyrę paukščių stebėtojai: apskaitos atliekamos laikantis trijų pagrindių reikalavimų:

  1. Apskaitos turi būti vykdomos apibrėžtu laikotarpiu: 2010 m. sausio 9 – 24 d., nors reikėtų stengtis jas atlikti 2010 m. sausio 15-17 dienomis.

  2. Turi būti aiškiai nurodoma apskaitų teritorija, t.y. upės/vandens telkinio ruožas ir/ar vandens telkinys (jei apžvelgtas pilnai).

  3. Svarbu suskaičiuoti visus žiemojančius vandens paukščius, nesvarbu, kad kai kurie jų nebuvo tiksliai apibūdinti iki rūšies.

Detalesnė informacija apie žiemojančių vandens paukščių apskaitų metodiką bei stebėjimų organizavimą rasite LOD svetainėje www.birdlife.lt

Taigi, kviečiame visus gamta besidominčius šalies piliečius aktyviai dalyvauti šioje akcijoje ir paskaičiuoti žiemojančius vandens paukščius jų gyvenamosiose ar laisvalaikio praleidimo vietose bei jų apylinkėse. Jei iškils klausimų, prašome nesivaržant kreiptis į LOD sekretoriatą.