Plaukioti pasienio vandenyse – tik paisant reikalavimų

VSAT Pagėgių pasienio rinktinė, atsižvelgdama į įtemptą geopolitinę padėtį, ragina asmenis, plaukiančius į pasienio vandenis, būti budriais bei paisyti nustatytų reikalavimų.

autobanas.lt nuotr.

Jei asmenys išplaukia į pasienio vandenis neturėdami tikslo išvykti už Lietuvos teritorijos ribų, jie privalo: būti įrašyti į asmenų, turinčių teisę būti VSA zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą;

pranešti VSAT apie išplaukimo vietą, laiką, išplaukiančiųjų skaičių, pilietybes, plaukiojimo rajoną, privažiavimo prie marių kranto vietą, numatomą grįžimo laiką, o grįžę – apie grįžimą;
LR piliečiai, išplaukiantys į pasienio ruožą Kuršių mariose, privalo turėti asmens dokumentą, o užsieniečiai – asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą;
turi būti atidūs ir neužplaukti už plūdurais žymimos valstybės sienos linijos.

Iš anksto pasirūpinti patekimu į sąrašą turėtų ir tie, kas planuos kitokias vandens pramogas (plaukti Nemunu nuo Jurbarko iki Nidos arba kitomis nuomojamomis plaukiojimo priemonėmis pasienio vandenyse, kuriais eina išorės siena.

Asmenys prašymus gali pateikti atvykę į VSAT įstaigą Vilniuje, pasienio rinktines ar užkardas bei per elektroninio pristatymo sistemą. Prašymo įrašymo į sąrašą terminas – iki 10 dienų.
Už buvimą VSAZ ir/ar pasienio vandenyse asmenims, neįrašytiems į sąrašą, numatyta atsakomybė. Pirmą kartą toks asmuo gali būti įspėtas arba nubaustas bauda nuo 40 iki 90 eurų, pakartotinai įkliuvus – 90 – 170 eurų.

Valstybės siena nuo Smalininkų iki Skirvytės atsišakojimo siena eina Nemunu, toliau – Skirvyte ir Tiesiąja. Šiaurės rytų kryptimi siena kerta Kuršių marias ir Kuršių neriją. Pasienio ruožo mariose plotis – 1300 m į šalies gilumą nuo Lietuvos sienos.

Kuršių mariose pastatytas 31 plūduras, kuris žymi kelių šimtų metrų pločio VSA apsaugos zoną, esančią prie sienos su Rusija. Į šią zoną be pasieniečių leidimo įplaukti draudžiama.
Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai VSAZ gali būti tik su pasieniečių išduotais leidimais ir asmens dokumentais. Už neteisėtą buvimą zonoje numatyta atsakomybė.

Siena Kuršių mariose pažymėta nustatytos formos ženklais, užplaukus už šių ženklų traktuojama kaip sienos pažeidimas. Siena prie Nemuno, Skirvytės, Tiesiosios upių pažymėta nustatytos formos ženklais sausumoje, minėtuose upėse siena eina farvateriu, kirtus farvaterį ir prisišvartavus prie Rusijos kranto traktuojama kaip sienos pažeidimas.