Po STT sukrėtimų Savivaldybės taryba posėdžiavo be opozicijos politikų

Copy of_POSEDIS__2Po to, kai Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai sulaikė aukščiausius rajono valdžios atstovus (kai kuriuos po apklausų paleido), tarybos ir administracijos valdžiai dirbti kartu su opozicija tapo sudėtinga. Praėjusios savaitės Tarybos posėdyje opozicijos politikai pareiškė savivaldybės vadovams nepasitikėjimą ir pasišalino iš posėdžio. Kaip tyčia, tą dieną, nors ir šiek tiek pavėlavusi, atvyko ir Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Aistė Žilinskienė. Ji Tarybos narės pareigoms prisaikdino Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narę Lijaną Jagintavičienę.

Vietos rinkimų komiteto „Už žmonių valdžią„ nariai išstojo iš frakcijos, kurioje buvo kartu su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikais. Ar jie liko valdančiojoje koalicijoje, kuriai vadovauja meras Vytautas Laurinaitis, nieko neužsiminė.

Tad Savivaldybės taryba, kurios kvorumas darbui yra 13-os politikų sudėtis, nors ir neteko dalies politikų, darbą tęsė su 15 politikų sudėtimi.

Opozicija pareiškė nepasitikėjimą ir išėjo iš posėdžio

Šilutės savivaldybės merui V.Laurinaičiui tik pradėjus Savivaldybės tarybos posėdį, žodžio paprašė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sajungos Šilutės skyriaus pirmininkė, savivaldybės tarybos opozicijos pirmininkė Sandra Tamašauskienė. Ji posėdžio dienotvarkę reguliuojančiam merui V.Laurinaičiui sakė, kad opozicijos politikai prieš posėdį norėtų išgirsti paaiškinimus, dėl ko prieš porą dienų STT sulaikė merą V.Laurinaitį, vicemerą Algį Bekerį, administracijos direktorių Sigitą Šeputį, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėją Remigijų Rimkų ir Šilutės autobusų parko direktorių Artūrą Stonkų. S.Tamašauskienė taip pat sakė, jog opozicija nori žinoti, kodėl savivaldybės administracijos direktoriui ir Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjui neleista eiti savo pareigų.

S.Tamašauskienė siūlė iš karto daryti posėdžio pertrauką ir sutarti, kad Tarybos posėdis būtų atidėtas savaitei ar dviem – tol, kol STT pareigūnai atliks tyrimą ir iškels kaltinimus.  

Meras V.Laurinaitis atsakė, kad pagal Savivaldybės tarybos darbo reglamentą, tokie pareiškimai ir paaiškininimai yra skelbiami posėdžio gale. Jis prašė palaukti posėdžio pabaigos ir žadėjo pateikti galimus paaiškinimus.

S.Tamašauskienė laikėsi kitos nuomonės. Pasak jos, opozicija atsakymus nori išgirsti iš karto. V.Laurinaičiui nepaklusus, S.Tamašauskienė paskelbė opozicijos narių pareiškimą, kad jie nepasitiki STT sulaikytais ir apklaustais savivaldybės vadovais. Ji pakvietė visus opozicijos ir kitus politikus, kurie nenori dalyvauti neskaidriame posėdyje, palikti posėdžio salę. Iš karto pakilo ir išėjo visi opozicijos politikai, o kartu su jais iš posėdžio salės išėjo ir vienas valdančiosios koalicijos narys, socialdemokratas Arūnas Pupšys.

Posėdyje jau nuo pat pradžių nedalyvavo tvarkietis Vaidas Pavilonis ir liberalcentristas Raimundas Ambrozaitis. Be to žinant, kad prieš mėnesį mirė Valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos narys Povilas Tunaitis, posėdyje liko 14 politikų, priklausančių valdančiąjai daugumai. Tad posėdis vyko toliau, nes Savivaldybės tarybos posėdžio darbui pakankamas Tarybos narių kvorumas yra 13 savivaldybės tarybos politikų.

Prisiekė nauja politikė

Po opozicijos politikų išėjimo iš Savivaldybės tarybos posėdžio, savivaldybės meras V.Laurinaitis su 14 narių skelbė tik porą klausimų. Kaip tik tuo metu, iš Vilniaus atvyko Vyriausiosios rinkimų komisijos narė A.Žilinskienė.

Visiems savivaldybės politikams stovint, ji priėmė naujos Tarybos narės L.Jagintavičienės priesaiką ir įteikė jai Tarybos nario pažymėjimą. Savivaldybės politikų sudėtis dabar vėl yra 25 nariai. Tą dieną posėdyje dalyvauti liko 15.

Savivaldybės vadovai įteikė naujai politikei L.Jagintavičienei gėlių, o meras pakvietė ją dirbti kartu su, jo žodžiais tariant, tvirta valdančiąja koalicija.

Padidėjus politikų skaičiui, mero V.Laurinaičio nuotaika tapo geresnė, jis sėkmingai toliau vedė posėdį. Visi Savivaldybės taryboje suplanuoti klausimai buvo pristatyti komitetų pirmininkų ir balsų dauguma sprendžiami.
Be opozicijos politikų svarstomiems klausimams priekaištų nebuvo, todėl savivaldybės posėdis truko tik apie 40 minučių. Per šį laiką buvo išspręstas 31 klausimas.

„Už žmonių valdžią“ supyko ant Valstiečių žaliųjų sąjungos politikų

Savivaldybės posėdyje likę 15 politikų sprendė visus suplanuotus klausimus, tačiau ne visi klausimai buvo priimti vienbalsiai. Vladas Kainovaitis ir Daiva Žebelienė balsavo prieš visus sprendimus, kuriuose naujoji politikė L.Jagintavičienė buvo skiriama į savivaldybės įmonių stebėtojų tarybas ir komisijas. L.Jagintavičienei atiteko bemaž visos buvusio Tarybos nario P.Tunaičio pareigos.  

Kai meras V.Laurinaitis paklausė, kodėl politikai nepritaria paskyrimams, „Už žmonių valdžią„ pirmininkė D.Žebelienė paaiškino, kad „Už žmonių valdžią“ du nariai ir Valstiečių žaliųjų sąjungos du nariai sudaro vieną frakciją. Politikams pasidalinant pareigas frakcija turėjo svarstyti ir siūlyti pretendentus. Pasak D.Žebelienės, atsitiko taip, kad frakcijos pasitarimo nebuvo ir „Už žmonių valdžią“ politikai net nebuvo kviečiami rinkti ir siūlyti pretendentus.

Posėdyje buvo išaiškinta, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas Virgilijus Pozingis Tarybos sekretoriatui pateikė prašymą, kur skirti L.Jagintavičienę. Pasiremdama šiuo faktu D.Žebelienė paskelbė pareiškimą, kad ji kartu su V.Kainovaičiu išstoja iš frakcijos, kurioje buvo kartu Su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikais L.Jagintavičiene ir Genovaite Kimbriene.

Po tokio pareiškimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir VRK „Už žmonių valdžią“ frakcija Šilutės savivaldybės taryboje nebeegzistuoja. Frakcijai įsteigti reikia 3 savivaldybės politikų.

Copy of_POSEDIS__1Opozicija dirbs atskirai

Tik po Savivaldybės tarybos posėdžio paaiškėjo, kad opozicijos politikai susirinko posėdžiauti mažojoje posėdžių salėje. Tačiau išėjus iš Savivaldybės tarybos posėdžio jų posėdis svarbus liko tik jiems patiems.

Opozicijos politikai kalbėjo, jog po to, kai savivaldybės vadovus sulaikė ir apklausė STT, jiems kilo daug neaiškumų. Jeigu savivaldybės vadovai nieko nepaaiškina, nelieka priežasties jais pasitikėti. Todėl ir siūlė atidėti posėdį vienai ar dviem savaitėms, kol STT pateiks tyrimo duomenis. Konservatoriai S.Tamašauskienė, Arūnas Kurlianskas ir Zigmantas Jaunius mano, kad savivaldybės vadovai yra susitepę korupciniais santykiais ir savivaldybėje veikia kaip uždaroje akcinėje bendrovėje.

Lliberalcentristai Algirdas Gečas, Vidas Gečas ir Jonas Jatautas teigė, kad dabar, kai nėra žinių apie STT tyrimą ir galimus kaltinimus sulaikytiems vadovams, yra nepatogu svarstyti Tarybos klausimus. Pasak A.Gečo, dar neaišku, kaip savivaldybės mažumos – opozicijos politikai elgsis, jeigu mero V.Laurinaičio suformuota dauguma nekreips dėmesio į opozicijos pasišalinimą iš posėdžio. Jo nuomone, opozicijos politikai tol, kol viskas paaiškės, rinksis į posėdžius atskirai nuo valdančiosios koalicijos.

Savivaldybės politikas Arvydas Jakas šmaikščiai teigė, kad dabar taip yra kuriama „valdančioji opozicijos koalicija“. Tačiau tokie teiginiai yra tik šmaikštavimas, kol opozicijos gretose nėra bent 13 politikų.