Po Valstybės kontrolės rekomendacijų – pažanga didinant bedarbių ir neįgaliųjų įdarbinimą

Institucijos atsakingiau įgyvendina valstybinio audito rekomendacijas, rodo Valstybės kontrolės paskelbta ataskaita.

Iš šiuo metu stebimų rekomendacijų tos, kurias vėluojama įgyvendinti, sudaro daugiau nei 50 proc., tačiau matoma teigiama tendencija jas įgyvendinant. Per pastarąjį laikotarpį vėluojamų įgyvendinti rekomendacijų sumažėjo 14 proc.

Per pastaruosius 6 mėnesius pažanga įgyvendinus 56 rekomendacijas pasiekta aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos ir užimtumo, švietimo, teisingumo, transporto, energetikos, viešųjų finansų, sveikatos apsaugos ir ekonomikos konkurencingumo srityse. Daugiausia rekomendacijų įgyvendinta valstybės turto ir finansų valdymo srityje.

„Seimo pavasario sesijoje buvo priimti šeši įstatymai, padėsiantys įgyvendinti mūsų pateiktas rekomendacijas. Vieni reikšmingiausių – Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie sudarys sąlygas didinti asmenų su negalia įtraukimą į atvirą darbo rinką, padės taikliau ir veiksmingiau teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims. Priimti įstatymai teigiamai paveiks ir profesinių mokymo įstaigų bei teismų darbo organizavimą ir kokybę. Bus sudarytos sąlygos tretiesiems asmenims ir aplinkai atlyginti pavojingas atliekas tvarkančių įmonių padarytą žalą“, – teigia valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Kai kuriose viešojo sektoriaus veiklos srityse pažengta įgyvendinant rekomendacijas, visgi, atsižvelgiant į valstybei kylančius ekonominius ir socialinius iššūkius, laukiama pokyčių įgyvendinant rekomendacijas, kuriomis būtų sprendžiami šešėlinės ekonomikos, sveikatos paslaugų prieinamumo ir su atsakinga biudžeto valdysena susiję klausimai.

Ilgiau nei 2 metus vėluojama įgyvendinti daugiau nei du trečdalius didelės svarbos vėluojamų įgyvendinti rekomendacijų. Nustatyta, kad vėluojama sukurti šalies mastu veikiantį Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų analizės ir kompetencijos centro veiklos modelį. Jis turėtų prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo; sutvarkyti planavimo ir atsiskaitymo už Vyriausybės tikslų ir prioritetų pasiekimą, panaudojant valstybės biudžeto lėšas, sistemą, kuri sumažintų pridėtinės vertės nekuriančio darbo mastą viešojo sektoriaus subjektams. Taip pat vėluojama pakeisti Biudžeto sandaros įstatymą, nustatant, kokius finansinius rodiklius ir kiek jų privalo patvirtinti Seimas, ir kiek suteikti Vyriausybei teisių vykdyti biudžetą, siekiant užtikrinti Konstitucijos nuostatų laikymąsi ir kitas rekomendacijas.

Valstybės kontrolė, atlikdama auditus, teikia rekomendacijas institucijoms ir atlieka suplanuotų veiksmų joms įgyvendinti stebėseną. Rekomendacija laikoma įgyvendinta tada, kai yra pašalinamos audito metu nustatytos problemos, neatitiktys ir pasiekiamas suplanuotas pokytis.