Poetė D.Bielskytė šilutiškiams linkėjo šviesos ir meilės

Susitikimas su_BielskyteRugsėjo 19 d. Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos valanda „Eilės ant debesies“, kurios metu su šilutiškiais susitiko klaipėdietė poetė Dalia Bielskytė ir režisierius, teatrologas, profesorius Petras Bielskis.

D.Bielskytė poezijos mėgėjams dovanojo savo kūrybą: skaitė eiles, dalijosi gyvenime patirtais netikėtumais ir iššūkiais, kurie atsispindi poetės kūryboje. P.Bielskis skaitė ne tik dukros, bet ir kitų poetų kūrybą, dalijosi mintimis apie poetinio žodžio galią.

2006 m. D.Bielskytė išleido pirmąją savo poezijos knygą „Raudona“, kuri buvo apdovanota Zigmo Gėlės premija už geriausią metų poetinį debiutą. Vėliau pasirodė trioletų rinkinys „Vėduoklė“ (2009) ir „Vardas debesies“ (2014). Anot poetės, jos eilės gimsta spontaniškai, tačiau sugula į rinkinį tik po kelių ar keliolikos metų. Savo poezijos tekstų rankraščius ji patiki sesers Eglės Bielskytės griežtai korektūrai, kuri kiekvieną žodį, rimą šlifuoja ir gludina iki tobulybės. Poetė visada sutinka su sesers kritika ir eiles koreguoja pagal jos reikalavimus.

Poetės sielai mielas ir vizualusis menas – tapyba, fotografija, todėl ji dažnai bendrauja su meno žmonėmis. Kaip antai jos trioletų knyga „Vėduoklė“ – jungtinis darbas kartu su grafike Danute Žalnieriūte, retas dailės ir poezijos sintezės pavyzdys, kai nė viena iš autorių nedominuoja. Unikaliems grafikės D.Žalnieriūtės darbams – subtilioms ir rafinuotoms vėduoklėms – jautriai atitaria lengvi, bet stipraus emocinio krūvio D.Bielskytės trioletai. Plazdanti vėduoklių grafika ir griežtos formos poezija susipina ir sudaro nedalomą visumą. Iš tikrųjų, trioletas – griežtos sandaros posmas, lyrikos žanras. D.Bielskytės trioletai liudija žanro įvaldymo meistrystę.

Susitikimas su_Bielskyte_2Eilėraščių rinkinyje „Vardas debesies“ poetė lieka ištikima ekspresyvumui, grakščiai eilėraščių formai, bet tekstai aštresni, ryškesnės ironiškos intonacijos, nuo tragizmo dažnai pereinama prie žaismingo sarkazmo. Ir šioje knygoje dera dailė ir poezija – eilėraščius papildo širdies draugo, dailininko Arūno Mėčiaus iliustracijos.

Susitikime dalyvavusios literatės Dalia Žibaitienė ir Birutė Morkevičienė dalijosi įžvalgomis apie poetės D.Bielskytės poetinio žodžio subtilumą, žavėjosi jos kuriamos poezijos gilumu. Dainuojamosios poezijos atlikėjas Adolfas Nausėda atliko savo kūrybos ir lietuvių poetų eilėmis kurtas dainas. Susirinkusieji galėjo įsigyti poetės D.Bielskytės poezijos knygų, viešnia dalijo autografus, šilutiškiams linkėdama šviesos ir meilės.

Susitikimas organizuotas vykdant tęstinį projektą „Prie knygos versmės: kurk, švęsk, pažink“, finansuotą Lietuvos kultūros tarybos ir Šilutės rajono savivaldybės.