Pokyčiai atkeliauja ir į 84 metus gyvuojančią Ventės rago ornitologijos stotį

ventes-ragas1Rytinėje Kuršių marių pakrantėje esantis Ventės ragas – ideali vieta paukščiams gaudyti ir žieduoti. Todėl ne veltui čia daugiau nei 80 metų gyvuoja ornitologijos stotis, vietos gyventojų ir darbuotojų bendromis jėgomis pastatyta.

Pažiūrėti sparnuočių žiedavimo, apžvelgti ekspozicijos salę plūsta lankytojų minios iš Lietuvos ar užsienio. Skaičiuojama, kad kasmet šioje Kuršių marių pakrantėje apsilanko daugiau nei 80 tūkstančių žmonių.

Todėl ne kartą ornitologų buvo svarstyta, kad stotį reikia tobulinti, restauruoti, lankytojams patrauklesnę padaryti. Mat, per visus gyvavimo metus šis traukos objektas dar nebuvo renovuotas…

Paskaičiuota, kad trokštamiems pokyčiams reiktų nemažos sumos – apie 10 mln. litų. Naujovėms nusiteikusiems stoties darbuotojams materialinę paramą suteikė 2007 – 2013 m. finansinio laikotarpio ES struktūriniai fondai – Europos regioninės plėtros fondas.

Projekte „Ventės rago ornitologijos stoties rekonstrukcija“ numatyti darbai jau pradėti, o po pusantrų metų – 2015 m. balandį – lankytojai galės žavėtis tobulesne ar, kaip dabar svarstoma, gal net neatpažįstamai pasikeitusia paukščių žiedavimo vieta.

Ornitologijos stotis sustojo laike

Rytinėje Kuršių marių pakrantėje esantis 5,5 km ilgio ir 2,2 km pločio pusiasalis ypatingas migruojančių paukščių gausa. Čia jie stabteli, pasistiprina ir skrenda toliau, į pietus. Kai kada per Ventės ragą praskrenda iki 300 tūkst. sparnuočių per parą.
Gamtininko, profesoriaus Tado Ivanausko pastangomis Ventės rago ornitologijos stotis įkurta 1929 m. Tais laikais paukščiai žiedavimui buvo gaudomi kiek kitaip nei dabar: ant krūmų užmetant tinklus ir į juos įvarant sparnuočius. Vėliau sistema tobulėjo, keitėsi.

Nuo įkūrimo Ventės rago ornitologijos stotyje apžieduota apie 1,4 mln. paukščių, daugiau kaip 200 jų rūšių. Per metus Ventės rage sužieduojama nuo 60 iki 100 tūkst. paukščių. Kitur Lietuvoje tokie tyrimai nėra atliekami, tad Ventės rago ornitologijos stoties darbas – itin reikšmingas ir vertingas.
ventes ragas archeolog
Ornitologai pagal žieduotus paukščius nustato jų maršrutą, tiria įvairių ligų paplitimą, populiaciją ir net stebi klimato kaitą.
Į ornitologinę stotį atvykstantys lankytojai lieka sužavėti šio neįtikėtino vaizdo, tačiau ne vieną nuliūdina prasta stoties būklė – rodos, įstaiga yra sustojusi laike.

Gali būti stabdomos ekskursijos

Svajojant, kad stoties rekonstrukcijos rezultatas džiugintų tiek darbuotojus, tiek lankytojus, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus administracijai, kuri koordinuoja ir Ventės rago ornitologijos stoties veiklą, reikėjo gerai suplanuoti konkrečius darbus, juos paskirstyti, apskaičiuoti laiką ir, aišku, išlaidas.

Bendra ornitologijos stoties rekonstrukcijos projekto vertė – apie 10,28 mln. litų, iš jų apie 8,74 mln. litų skyrė Europos regioninės plėtros fondas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetas – vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai. Veiksmų programos prioriteto priemonė – biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga.

Didieji rekonstrukcijos darbai turėtų prasidėti kitais metais. Ornitologijos stoties vedėjas Vytautas Jusys prasitarė, kad rekonstruojant administracijos pastatą, turbūt, bus stabdomos muziejų norinčiųjų apžiūrėti ekskursijos. Tačiau 2015 metų balandžio 30 dieną, pasibaigus projektui, kiekvienas galės įvertinti, kaip moderniai pasikeitė ši lankytina vieta.

Projektas

Silpnai išvystyta pažintinio turizmo ir ekologinio švietimo infrastruktūra labai riboja saugomų vertybių prieinamumą visuomenei. Efektyviausias būdas šioms problemoms spręsti – toliau vystyti ir pritaikyti lankymui saugomų teritorijų sistemą.

Šiuo metu įgyvendinamas projektas skirtas pradėti rekonstrukciją, įrengti ekspoziciją, išvystyti informacinę sistemą bei pritaikyti aplinką lankymui.

Projektu bus sukurta infrastruktūra lankytojams, sureguliuoti jų srautai, sutvarkyta, pritaikyta visuomenei viena iš saugomų teritorijų, tinkamai eksponuojami, prižiūrimi lankomi, saugomi objektai, informacija pateikiama nedarant žalos biologinei įvairovei.

ventes ragas Keliami ornitologiniai tinklaProjektas prisidės prie biologinės įvairovės apsaugos būklės gerinimo, užtikrins gamtos paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą saugomose teritorijose, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas.

Tai pasiekti padės gamtos išteklių išsaugojimas sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų, ūkio reikmėms, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos, visuomenės informavimo ir švietimo gerinimas.

Iškasinėta teritorija

Iki šiol projekto didieji darbai Ventės rage dar neprasidėjo. Mat, gavus finansavimą, reikėjo parengti vizijas, kaip atrodys naujai pastatyti ar renovuoti pastatai, rengti įvairius dokumentus, sudaryti statybos darbų pirkimo sutartis, pirkti statybos techninės priežiūros paslaugas ir pan.

Tačiau pokyčiams stotyje jau ruošiamasi, naujų statybų nuotaikomis gyvena ir patys ornitologai. Spalį apsilankius Ventės rage, stotį juosė apie 40 maždaug 1,5 m gylio  duobių. Linksmai nusiteikusio stoties vedėjo Vytauto Jusio paklausėme, kodėl čia iškasinėta.

„Praneškite žmonėms, kad paukščius laidojame – maras prasidėjo“, – juokėsi vedėjas, tačiau tuoj pat paaiškino, kad jau pradėti pagal projektą numatyti tiriamieji – žvalgomieji archeologiniai tyrimai, po kurių Ventės rage bus klojami vamzdynai, kils nauji pastatai.

Penki archeologai stoties teritorijoje savaitę ieškojo ženklų, ar anksčiau čia buvo gyvenamosios vietos, ar išliko kokių istorijai vertingų eksponatų. Paklausti, kokiais gi radiniais gali pasidžiaugti, archeologai parodė, kad paukščių lankomoje žemėje aptiktas dantis, keletas kaulų, raudonos šukės. Vėliau šiuos radinius jie tirs, sieks nustatyti, kam jie priklauso ir kokio amžiaus yra.

Pasikeis neatpažįstamai
Statybų paslaptys ir būsimos staigmenos Ventės rago lankytojams – dar tik ornitologų planuose. Tačiau dar šiais metais bus pradėtas statyti naujas kultūrinės paskirties ūkinis pastatas, kuris bus 11 metrų aukščio, sieks porą aukštų ir bus su apžvalgos aikštele.

Administracinis pastatas po rekonstrukcijos bus nebeatpažįstamas – su stikline siena, pritaikytas neįgaliems stoties lankytojams – jiems bus įrengtas liftas.

Dabar stoties teritorijoje stovintis pavargęs tvartas taps atnaujintomis žiedavimo ir sandėliavimo patalpomis.
Administracinės paskirties pastato kapitalinį remontą numatyta pradėti 2014 m. kovo mėnesį. V.Jusys mano, kad nuo to laiko lankytojai nebebus įleidžiami į Ventės rago muziejų, nes tiesiog nebebus jiems į ką tuomet pažiūrėti, nebent į nugriautas sienas ir dulkių kalnus.
ventes ragas jusys
Nuo 2014 m. balandžio numatyti ir švyturio viršutinės metalinės dalies tvarkymo darbai, garažų paskirties pastato paprastasis remontas, vandens uostų paskirties statinio rekonstrukcija, aplinkos tvarkymo darbai.
„Bet paukščiukus žieduosime, statybos suplanuotos taip, kad netrukdys mūsų darbų“, – tvirtina stoties vedėjas.

Ornitologai nebegriuvinės į balas

Labiausiai ornitologai džiaugiasi, kad bus rekonstruotos jų paukščių gaudyklės: jos taps tobulesnės, patogesnės darbui. Ventės rage paukščių gaudymui naudojamos šešios pagrindinės gaudyklės: 4 zigzaginės gaudyklės, mažoji gaudyklė, ir žemutinė didžioji Rybačio tipo gaudyklė.

Pirmoji zigzaginė gaudyklė įrengta 1982 m. ant Kuršių marių kranto nendryne su retais krūmais ir skirta daugiau gaudyti nendrynų paukščiams (nendrinukėms, krakšlėms, nendrinėms startoms, remėzoms), o migracijų metu – ir kitiems smulkiems žvirbliniams paukščiams.

Antroji gaudyklė atsirado 1983 m. ant Kuršių marių kranto, prie administracinio ornitologinės stoties pastato, ir skirta gaudyti atvirų vietų paukščiams – kregždėms, varnėnams, kielėms, o migracijų metu – ir kitiems smulkiems žvirbliniams paukščiams.

Trečioji zigzaginė gaudyklė įrengta 1984 m. drėgnuose krūmynuose su didesnių medžių guotais ir skirta daugiau gaudyti miško paukščiams – liepsnelėms, karetaitėms, pečialindoms, devynbalsėms, zylėms ir kitiems sparnuočiams.

Paskutinioji zigzaginė gaudyklė įrengta 1996 m. sausesnėje vietoje, apaugusioje daugiausia erškėčiais, šeivamedžiais, ievomis ir kitais krūmokšniais.

Mažoji gaudyklė stotyje atsirado 1996 m. ant marių kranto, prie švyturio. Gaudyklės viduje paukščiams privilioti auga šermukšnis. Šia gaudykle daugiausia gaudomi vasarą migruojantys varnėnai, o rudenį pučiant stipresniam pietų vėjui – ir įvairių rūšių zylės. Su šia gaudykle paukščiai Ventės rage gaudomi ištisus metus. Jos ilgis – 20 m, plotis – 11 m, aukštis – 6 m.

Žemutinė didžioji Rybačio tipo gaudyklė stotyje įrengta 1978 m. pietrytinėje Ventės rago dalyje, ant marių kranto. Priekinėje gaudyklės dalyje auga nedideli medžiai bei krūmai, yra iškastas nedidelis vandens telkinys. Šia gaudykle paukščiai dažniausiai gaudomi nuo rugpjūčio pabaigos iki lapkričio vidurio. Dažniausiai pagaunama įvairių rūšių zylės, alksninukai, kikiliai. Gaudyklės stulpų aukštis  – iki 25 metrų. Gaudyklės plotis – 69 m, ilgis – 113 m. Tai yra didžiausia paukščių gaudyklė pasaulyje.

V.Jusys pasakojo, kad keliant šias gaudykles ornitologams tenka ir į balas su visomis kopėčiomis įgriūti. Mat, vieni žmonės stovi apačioje, laikydami tinklus, kitas, lipdamas ant kopėčių, iš visų jėgų tempia tinklus už virvių. Tinklų svoris, pasak vedėjo, itin didelis…ES logo su trim fondais spalvotas copy

Jei tik atsiranda kokia skylė tinkle, vėl reikia jį nuleisti, sutaisyti, vėliau – užkelti. Tad ornitologai džiaugiasi, kad renovavus gaudyklių uždėjimo sistemą nebereikės kristi į balas ir tiek daug aukoti savo jėgų.