Policija ragina: vairuokime protingai

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, buvo sugriežtinta atsakomybė už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, kurie kelia pavojų saugiam eismui. Tarp jų – ir už ištisinės linijos kirtimą, lenkimą vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti ir įvažiavimą į priešpriešinio eismo juostą, pažeidžiant KET reikalavimus.

Policijos duomenimis, 2016 metais priešpriešinių susidūrimų metu šalies keliuose žuvo 29 žmonės, 38 žmonės buvo sužeisti.

Tokie pažeidimai priskiriami prie pavojingo ir chuliganiško vairavimo, atsakomybė už juos numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 420 straipsnio 1 dalyje. Toks KET pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 170 iki 230 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 3 iki 6 mėnesių. O neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 300 iki 600 eurų.

Pažeidėjams, kurie dar nebuvo bausti už tokius pažeidimus yra surašomas administracinis nurodymas ir skiriama pusė minimalios baudos, tai yra 85 eurai su vairuotojo pažymėjimo atėmimu 3 mėnesiams. Baudą būtina sumokėti per 15 dienų.

Sprendimą priima pažeidimą nustatę policijos pareigūnai, o teisės vairuoti atėmimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai pažeidėjai patys pristato vairuotojo pažymėjimą į policijos įstaigą. Vėl vairuoti transporto priemones galima tik kai baigiasi teisės vairuoti atėmimo terminas, ir vairuotojai įvykdo visas sąlygas susigrąžinti vairuotojo pažymėjimui.

Pažymėjimai vairuoti transporto priemonę grąžinami Valstybės įmonėje „Regitra“.

Primename, kad vadovaujantis Kelių eismo taisyklių 140 punktu, lenkti draudžiama:

– sankryžose šalutiniame kelyje ir pagrindiniame kelyje, pažymėtame kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Pagrindinis kelias“; reguliuojamose ir lygiareikšmių kelių sankryžose; geležinkelio pervažose ir likus 100 m atstumui iki jų; kelių ruožuose, kur blogai matomas kelias; pėsčiųjų perėjose; vietose, kur važiavimo kryptimi yra daugiau kaip viena eismo juosta.

Taip pat primename Kelių eismo taisyklių 3 priede aprašytą kelių ženklinimą, nustatantį eismo režimą ir tvarką: siaura ištisinė linija – skiria priešingų krypčių transporto srautus ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juosta; žymi eismo juostų kraštus, važiuojamosios dalies ruožus, į kuriuos draudžiama įvažiuoti, transporto priemonių stovėjimo vietų ribas ir važiuojamosios dalies kraštą. Šią liniją kirsti draudžiama, taip pat draudžiama važiuoti priešpriešine eismo juosta, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą.

Apie tai, jog artėjame prie siauros ištisinės linijos, informuoja artėjimo linija. Tai siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus ilgesni už tarpus. Ji įspėja, kad artėjama prie 1.1, 1.3 arba 1.10 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria priešingų krypčių arba tos pačios krypties transporto srautus. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Vairuotojai, pamatę šią liniją, neturėtų pradėti lenkimo, o gali tik užbaigti pradėtą lenkimo manevrą iki prasideda ištisinė linija, o įvertinę, kad nesuspės pabaigti manevro, privalėtų sugrįžti atgal į savo važiavimo juostą ir visą ištisinės linijos žymėjimo atkarpą važiuoti savo eismo juosta.

Saugokime save ir kitus, vairuokime protingai.