Policijos pareigūno pareigos

patruliu pareigosDaugelis vairuotojų žino, ką privalo daryti, kai jų automobilį stabdo pareigūnas: sustoti, neišlipant iš transporto priemonės paduoti dokumentus, išlipti tik pareigūnui leidus, pareigūno reikalavimu leisti apžiūrėti automobilį (prieš tai pareigūnui nurodžius, kokiu pagrindu tai bus daroma).

Tačiau tikrai ne visiems žinoma, kokios yra pareigūno pareigos stabdant automobilį, kokiais atvejais pareigūnas gali stabdyti automobilį, kaip turėtų stabdyti ir elgtis sustabdęs.

Pareigūnų patruliavimas keliuose gali būti viešas, neviešas ir mišrusis. Viešojo patruliavimo metu, patrulių automobilis turi būti nudažytas specialiomis spalvomis su skiriamaisiais ženklais, o patys pareigūnai privalo dėvėti uniformą. Neviešo patruliavimo metu automobilis būna nenudažytas specialiomis spalvomis ir be skiriamųjų ženklų, o pareigūnas neprivalo dėvėti uniformos. Mišrusis patruliavimas – kai patruliuojama vienu metu naudojantis viešojo ir neviešojo patruliavimo būdais.

Patrulis gali sustabdyti automobilį, kai vairuotojas pažeidžia KET reikalavimus; transporto priemonės išvaizda, techninė būklė, krovinio pritvirtinimas ar pervežimas akivaizdžiai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų; reikia patikrinti vairuotojo ir transporto priemonės registracijos dokumentus, siekiant nustatyti ieškomus asmenis ir transporto priemones; įtariama, kad vairuotojas pasišalino iš autoavarijos vietos arba jis ar keleiviai dalyvavo padarant nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą; reikia patikrinti pervežamo krovinio dokumentus, pasverti krovinį; reikia informuoti vairuotojus apie eismo sąlygų ypatybes ir pasikeitimus; iškyla būtinybė suteikti pagalbą kitiems eismo dalyviams ar policijos patruliui pasinaudoti sustabdyta transporto priemone ar jos vairuotojo pagalba; likviduojami stichinių nelaimių, avarijų ir kiti padariniai; dalyvaujama policijos specialiosiose operacijose.

Stabdydamas automobilį patrulis privalo įvertinti visas galimas aplinkybes, kad stabdymo metu nekiltų grėsmė jo ir kitų žmonių saugumui, sustojusi transporto priemonė netrukdytų kitiems eismo dalyviams. Jis privalo vengti vietų, kuriose sustoti ir stovėti draudžia kelio ženklai ar ženklinimas. Stabdantis patrulis turi būti uniformuotas.

Tamsiu paros metu stabdydamas automobilį policijos pareigūnas turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais, dirbti tik specialiomis spalvomis dažytu ir policijos skiriamaisiais ženklais pažymėtu automobiliu; patruliuojant turi dirbti ne mažiau kaip du pareigūnai.

Sustabdęs automobilį patrulis privalo prisistatyti, atiduoti pagarbą, pasakyti policijos įstaigos ir padalinio pavadinimą, savo pareigas, pavardę bei trumpai ir aiškiai išdėstyti sustabdymo priežastis.

Vairuotojui pareikalavus, pareigūnas privalo parodyti tarnybinį pažymėjimą. Rodomas pažymėjimas negali būti įdėtas į piniginę ar aplanką, negali būti uždengti jo įrašai ir pan.

Patruliai privalo būti ramūs, santūrūs, kantrūs, apgalvotai reikšti savo mintis ar nuomonę, kreiptis tik „jūs“, pastabas ir reikalavimus išsakyti pagarbiai, įtikinamai ir neįžeidžiant. Patruliui draudžiama įsivelti į ginčus, prarasti savitvardą, šiurkščiai atsakyti į šiurkštumą ar vadovautis asmeninėmis nuostatomis.

Patruliams draudžiama stabdyti transporto priemones kelių ruožuose, kur yra ribotas matomumas, stačiose įkalnėse ir nuokalnėse, sankryžose, perėjose, geležinkelio pervažose ir kitose pavojingose vietose, kur sustojusi transporto priemonė gali sukelti autoavariją, sutrukdyti kitų transporto priemonių eismą.

Vairuotojai gali skųstis dėl netinkamo pareigūno elgesio. Nederamą elgesį galima apskųsti pareigūno vadovybei.

Dėl pareigūno priimto sprendimo ar baudos galima skųstis teismui. Kur kreiptis, paprastai nurodoma ant baudos kvito. Apskundimo tvarką išaiškina pareigūnas.