Policijos veiklos ataskaita: problemos – smurtas ir eismo nelaimės

Vasario 4 d., nuotolinio susitikimo metu, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) pristatė tarnybinės veiklos rezultatus už 2021 metus.

Pernai rajono keliuose įvyko 138 eismo nelaimės, kuriose žuvo ar buvo sužaloti žmonės. 2020 m. tokių eismo nelaimių buvo žymiai mažiau – tik 107.

Pristatymo metu apžvelgta bendra nusikalstamumo situacija, prevencinė veikla, kalbėta apie šešėlinę ekonomiką, saugų eismą, pristatyti sėkmingų rezultatų pasiekę ikiteisminiai tyrimai.

Aktuali problema – smurtas

Pasitarime dalyvavo Seimo nariai, Tauragės, Šilalės, Pagėgių ir Šilutės savivaldybių vadovai, Klaipėdos apygardos vyriausioji prokurorė Dalia Pocienė, Prokuratūros, teismų, VSAT atstovai, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas, policijos pareigūnai.
Tauragės aps. VPK viršininko pavaduotojas Vygandas Mylimas kalbėjo, kad vienas svarbiausių gyventojų nesaugumo veiksnių – daromos nusikalstamos veikos.

Tauragės aps. VPK aptarnaujamojoje teritorijoje 2021 m. užregistruotos 1362 nusikalstamos veikos arba 12,6 proc. mažiau nei 2020 m. (2020 m. – 1559). Policijos pareigūnai 2021 m. ištyrė 1031 nusikalstamą veiką, t. y. 75,7 proc. (2020 m. – 72,6 proc.) nuo visų policijos įstaigoje užregistruotų nusikalstamų veikų.

Smurto artimoje aplinkoje problema ir toliau išlieka aktuali. 2021 m. policijos įstaigoje buvo užregistruotos 365 nusikalstamos veikos susijusios su smurtu artimoje aplinkoje, 2020 m. – 408. Policijos pareigūnai 2021 m. ištyrė 327 tokias nusikalstamas veikas, t. y. 89,6 proc. (2020 m. – 87,7 proc.).

Tauragės AVPK metų ataskaitą išklausė Policijos departamento, VSAT, prokuratūros ir teismų atstovai, aplinkinių savivaldybių merai, policijos pareigūnai. O komisariato vadovai pasidžiaugė augančiu visuomenės pasitikėjimu ir gerėjančiomis pareigūnų darbo sąlygomis.

Eismo nelaimių daugiau

Kitas svarbus gyventojų nesaugumo veiksnys – eismo įvykiai, kuriuose nukenčia žmonės. 2021 m. užregistruoti 138 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo (žuvo ar buvo sužeisti) žmonės, 2020 m – 107. 2021 m. sužeisti 154 žmonės, t. y. daugiau nei 2020 m. (2020 m- 130). 2021 m. eismo įvykiuose žuvo 8 žmonės, 2020 m. – 7.

Siekiant kovoti su teisės pažeidimais pareigūnai taip pat vykdė įvairaus pobūdžio prevencines veiklas. Suorganizuoti susitikimai su seniūnijomis, bendruomenėmis, bendrijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių metu buvo kalbama apie smurtą artimoje aplinkoje, vagystes. Suorganizuotos ir įgyvendintos 5 prevencinės programos, kurios finansuojamos savivaldybių.

Apibendrindamas 2021 metus, V. Mylimas džiaugėsi augančiu visuomenės pasitikėjimu policija bei gerėjančiomis policijos pareigūnų darbo sąlygomis. Jis akcentavo, kad 2022 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas vagysčių tyrimui efektyvinti, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolei, šešėlinės ekonomikos mažinimui, saugaus eismo užtikrinimui, naujų policijos pareigūnų pritraukimui bei greitesniam reagavimui į gautus pranešimus apie įvykius.

Svečiai dėkojo pareigūnams už nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus bei linkėjo sėkmės tolimesnėje tarnybinėje veikloje.