Politikai nori atsikratyti Švėkšnos specialiosios mokyklos

SveksnosSanatorineMokyklaDevyni rajono politikai pasirašė kreipimąsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją „Dėl Švėkšnos specialiosios mokyklos perėmimo”.

Rajono Taryboje kreipimosi raštą perskaitęs merės pavaduotojas Šarūnas Laužikas bei Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė kalbėjo, jog skaičiuojant kitų metų biudžetą Švėkšnos specialiosios mokyklos reikmėms trūksta apie 0,5 mln. Lt.

Šioje mokykloje ugdosi vaikai su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, elgesio, emocijų, ir socialiniais sutrikimais. Jie suvežami iš visos šalies, iš mūsų krašto per metus būna vos keli moksleiviai. Mūsų rajono savivaldybė neturi lėšų išlaikyti šią mokyklą, todėl siūloma ją perduoti ministerijai.

Eina lengviausiu keliu

Raštui, kurį pasirašė Vytautas Laurinaitis, Jonas Purlys, Edvardas Vitkauskas, Šarūnas Laužikas, Arvydas Jakas, Vladas Kainovaitis, Alfonsas Vanagas, Algirdas Gečas ir Antanas Kubaitis, dėl minėtos mokyklos perdavimo Švietimo ir mokslo ministerijai, nepritaria opozicijos lyderis Virgilijus Pozingis.

V.Pozingio nuomone, Savivaldybės administracija ir valdantieji politikai eina lengviausiu keliu. „Trūksta finansavimo – rašo laiškus dėl mokyklos perdavimo ministerijai. Taip elgtis neatsakinga. Mokykla, jos pastatai yra mūsų savivaldybėje ir reikia rūpintis, kad ji sėkmingai veiktų, kad racionaliai būtų tvarkomas jos turtas”, – sakė V.Pozingis.

Jis priminė, kiek buvo stengtasi, jog Švėkšnos specialiojoje mokykloje būtų įgyvendinamas projektas „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas”. Jau gautas daugiau nei 2 mln. litų ES finansavimas, kad šioje mokykloje būtų įsteigtas regioninis specialiojo ugdymo centras, programos lėšomis jau rekonstruojamas bendrabutis. Mokykla perduota valdyti Savivaldybei tik 2010 metų balandį, iki tos datos nebuvo gavusi jokios ES investicijų paramos.

V.Pozingis stebisi, kad nauja valdančioji politikų dauguma su naujais vadovais nesugeba spręsti šios mokyklos finansinių problemų. Keisčiausia, kad valdančioji dauguma per pusę metų nesugebėjo šios problemos sprendime pasinaudoti savo partiečių iš Vyriausybės – konservatoriaus ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus, liberalsąjūdiečio švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus pagalba.

Tarybos narei, švėkšniškei Albinai Bumblauskienei irgi kyla abejonių, kad naudinga atiduoti šią mokyklą. Ji baiminasi, kad ministerija gali nuspręsti šią Švėkšnos mokyklą panaikinti ar perkelti į kitą rajoną. Kaip tada bus su žmonėmis, kurie čia dirba? Mokykloje dabar yra apie 90 darbo vietų, darbuotojų mokesčiai pildo rajono biudžetą.

A.Bumblauskienė siūlo rajono vadovams stengtis gauti didesnį finansavimą mokyklai, o ne eiti paprasčiausiu keliu – jos atsikratyti.

Savivaldybės administracijos „globa” – nuostolinga

Socialinių reikalų komiteto pirmininkas A.Gečas po Tarybos posėdžio, kai buvo pateikta informacija apie ketinimus atsikratyti specialiosios mokyklos, organizavo komiteto narių išvažiuojamąjį posėdį į Švėkšnos specialiąją mokyklą. Išklausyta mokyklos vadovų ir kolektyvo nuomonė apie finansinę situaciją ir galimus pavaldumo pasikeitimus.

Pasak mokyklos direktorės Laimos Navickienės, šiemet buvo skirtas 2,7 mln. Lt valstybės finansavimas moksleivių krepšelio ir kitoms išlaidoms, todėl mokykla galėjo baigti metus be skolų. Tačiau Savivaldybės administracija apie 100 tūkst. Lt sumažino moksleivio krepšelio lėšų dalį, perskirstydama nuostolingesnėms rajono mokykloms. Be to, Savivaldybės administracijos sprendimu, mokyklos šildymas buvo perduotas privačiai įmonei ir tokiai paslaugai apmokėti prireikė 53 tūkst. litų daugiau.

Mokyklos vadovė ir pedagogai neslėpė, kad yra nepatenkinti ir Savivaldybės administracijos sprendimu moksleivių maitinimą perleisti UAB „Kretingos maistas”. Pedagogai kalbėjo, kad sumažėjo patiekalų porcijos, todėl vaikai nuo vieno iki kito maitinimo išalksta, tampa irzlesniais.

Apie projekto įgyvendinimą

Švėkšnos specialiosios mokyklos kolektyvas džiaugiasi pradėtu įgyvendinti projektu „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas” ir tikisi čia įkurti profesionalų regioninį specialiojo ugdymo centrą, kuris teiktų paslaugas ne vienam rajonui.

Pasak L.Navickienės, mažai tikėtina, kad rajono politikų iniciatyva atsikratyti mokyklos gali pakenkti jau pradėtam įgyvendinti projektui. Kolektyvas tiki, kad įsteigus planuojamą centrą bus sutvarkytas vienas bendrabučio pastatas, dalis pedagogų galės kelti kvalifikaciją užsienyje ir t.t.

Direktorė ir jos vadovaujamas kolektyvas netiki, kad mokykla galėtų būti perduota atgal Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumui, nes ministerija siekia perduoti visas ugdymo įstaigas savivaldybėms, kurių teritorijoje jos yra.

Mokyklos kolektyvas norėtų, kad jų mokyklai skirto finansavimo Savivaldybės administracija neperskirstytų ir nemažintų.

A.Gečas „Šilutės naujienoms” sakė, kad komiteto išvažiuojamojo posėdžio metu surinkta informacija bus pateikta kitiems rajono politikams ir administracijai.