Politikai užsimojo iš verslo paramos komisijos išvyti verslininkus

SMULKUS verslas gudas jurjonas copyEkonomikos ir finansų komitete užvirė ginčas svarstant sprendimo projektą dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) skatinimo programos ir komisijos nuostatų patvirtinimo.

Suabejota SVV skatinimo programos tikslingumu, o labiausiai sukritikuota minėtos komisijos, kuri skirstytų paramos lėšas, sudėtis: politikai siūlo į komisiją nepriimti verslo atstovų.

Darbo grupė, kuri parengė minėtos programos ir komisijos nuostatus, planavo, kad  komisiją turėtų sudaryti keturi rajono politikai, trys Savivaldybės administracijos specialistai ir du verslo atstovai.

Posėdyje dalyvavęs smulkusis verslininkas Edgaras Gudas, kuris kartu su kolega Edvardu Jurjonu buvo pagrindiniai iniciatoriai atnaujinti ir atgaivinti SVV skatinimo programos veiklą, pasipiktino komiteto politikų iniciatyva iš SVV komisijos pašalinti verslininkus. E.Gudas retoriškai klausė: „Ko jūs tų verslininkų bijot?..“

Labiausiai paskatintų apmokėję skolas

Ekonomikos ir finansų komitete pristačius sprendimo projektą dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) skatinimo programos ir komisijos nuostatų patvirtinimo, politikams kilo klausimų, ar apskritai tokia rėmimo programa yra reikalinga.

Pasak Liberalų ir centro sąjungos lyderio Šilutėje, rajono politiko ir verslininko Stepono Kazlausko, geriausias skatinimas ir parama verslui būtų tai, kad Savivaldybė pirmiausia apmokėtų skolas už verslo įmonių jau atliktus darbus.

Niekas nesiginčijo, kad programai finansuoti būtų skirta 10 proc. lėšų, gautų iš Savivaldybės funkcijoms nebereikalingo privatizuoto turto. Tačiau kai kurie politikai stebėjosi, kad į galimus SVV skatinimo programos finansinius rėmėjus yra įrašyti fiziniai asmenys ir net Savivaldybė. Pasak valstiečių – žaliųjų vadovo Virgilijaus Pozingio, fiziniai asmenys niekada neaukojo ir neaukos pinigų Savivaldybės programoms finansuoti, o per 50 mln. litų skolose paskendusi Savivaldybė dar mažiausiai 10 metų negalės skirti lėšų tokioms rėmimo programoms.

Be to, V.Pozingis siūlė pakeisti nuostatą, kad paramą verslui skiria SVV skatinimo programos komisija. Jo nuomone, daug viešiau būtų, jei spręstų rajono Taryba.

V.Pozingiui prieštaravo Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, judėjimo „TAIP“ atstovas A.Jakas, kuris ragino pasitikėti į komisiją deleguotais rajono politikais, kitais specialistais ir apsiriboti, kad lėšos verslui skatinti būtų paskirtos  komisijos sprendimu bei patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus.

Verslininkai komisijoje – neetiška?

A.Jakas siūlė teikti rajono Tarybai sprendimo projektą dėl SVV skatinimo programos ir komisijos nuostatų patvirtinimo tokį, koks jis yra parengtas, tik su viena korekcija: iš komisijos sudėties išbraukti verslo atstovus.

Nors A.Jakas gyrė entuziastus verslininkus, kad jie dalyvavo minėtos programos kūrime, tačiau sakė, kad verslininkų dalyvavimas paramos skirstymo komisijoje būtų neetiškas.

„Darbietis“ Darius Soščeka sakė manantis, kad verslo atstovai galėtų dalyvauti paramos skirstymo komisijoje, tačiau verslininkus į komisiją turėtų deleguoti kokios nors verslininkų organizacijos.

Sprendimo projekto rengėjo, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo Remigijaus Budriko teigimu, Šilutėje dabar nėra jokių verslo organizacijų.

Ko bijo politikai?

Posėdyje dalyvavęs verslininkas E.Gudas išsakė savo nuomonę. Jis retoriškai klausė, kodėl politikai bijo, jog komisijoje bus bent pora verslininkų.  Pasak E.Gudo, ir tarp rajono politikų yra verslininkų, o rajono Tarybos sprendimai dažnai susieti su verslu. Jo nuomone, nieko bloga neatsitiks, jei ir komisijoje esantys verslininkai stebės, kaip ir kam skirstoma parama, galės išsakyti savo pastabas. E.Gudas priminė, kad SVV programos parama jau yra pasinaudojęs politikas Š.Laužikas ar su juo susijusi įmonė.

Po tokių pastabų politikai užsipuolė E.Gudą priekaištais, kodėl jis asmeniškai pretenduoja į  komisiją, kam atstovauja ir net reikalavo atsakyti, kokiai partijai priklauso.

Baigę diskusijas Ekonomikos ir finansų komiteto nariai nutarė teikti SVV skatinimo programos ir komisijos nuostatus tvirtinti rajono Taryboje, iš komisijos narių išbraukus verslininkus.