Politikas užsimojo priglausti kaimo bendruomenes ir NVO

BENDRUOMENIU SAJUNGA 1Energijos nestokojantis Darbo partijos Šilutės skyriaus pirmininkas, rajono Tarybos narys Saulius Stankevičius tęsia kovą už įtaką rajono visuomenėje.

Prieš bemaž metus šašlykais ir kitokiais gundymais į Darbo partiją jis sugriebė apie tūkstantį tokia politine taktika sužavėtų žmonių. S.Stankevičius anksčiau yra įsteigęs asociaciją „Pamario delta“, o prieš metus kartu su savo pavaldiniu ir partiečiu Dariumi Soščeka Rusnėje įsteigė bendruomenę, kuri pavadinta „Nemuno sala“.

Prieš mėnesį Darbo partijos politikai su savo įkurtomis organizacijomis įsteigė dar vieną – Šilutės rajono bendruomenių sąjungą. Šiai sąjungai vadovauti paskirta asociacijos „Pamario delta“ projektų vadovė Marytė Janavičienė, gyvenanti Pagėgiuose.

Naujosios bendruomenių sąjungos pristatymo metu pademonstruotas gyvas sektinas pavyzdys: naujos organizacijos nariais tapo dvi kaimo bendruomenės – Katyčių bendruomenė ir Vilkyčių kaimo bendruomenė „Veiviržo slėnis“.

Svarbus įvykis

Praėjusį savaitgalį visos rajono kaimo bendruomenės gavo kvietimus į Šilutės rajono bendruomenių sąjungos prisistatymą.

Rajone šiuo metu registruotos 32 kaimo bendruomenės, iš kurių 21 yra jau 8 metus veikiančios asociacijos „Lamatos žemė“ narės. 20 rajono kaimo bendruomenių ir pati asociacija „Lamatos žemė“ yra Lietuvos kaimo tinklo narės.

Kvietime į naujos sąjungos prisistatymą nurodyta, jog renginyje dalyvaus rajono vadovai, seniūnai, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai.

Tačiau į sąjungos prisistatymą ir diskusiją, kurios tema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtrai palankios aplinkos kūrimas rajone“ atvyko tik kelių bendruomenių atstovai, Savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė ir jos pavaldiniai – bemaž visi rajono seniūnai.

Vienas iš seniūnų, „Šilutės naujienų“ paklaustas, ar vertėjo iš rajono pakraščio vakarop belstis į rajono centrą, sakė, kad į renginį buvo paraginti atvykti kaip į labai svarbų rajono įvykį.

Nori suburti visus

Šilutės rajono bendruomenių sąjungos pirmininke prisistačiusi M.Janavičienė kaip įmanydama stengėsi įrodyti įsteigtos sąjungos tikslingumą. Ji sakė, kad sąjunga turi tikslą suvienyti ne tik rajono bendruomenes, bet ir kitas nevyriausybines organizacijas – neįgalių žmonių, diabetikų ir kitas.BENDRUOMENIU SAJUNGA 2

Ji sakė, kad buvo daug susitikimų su kaimo bendruomenėmis ir pastebėta, kad bendruomenės mažai bendrauja su kitomis organizacijomis, neturi bendradarbiavimo sutarčių su Savivaldybe, mažai turi informacijos apie įgyvendinamas programas. M.Janavičienė tikino, kad sąjunga gins bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų interesus tiek savivaldoje, tiek šalies mastu.
M.Janavičienė užsiminė ir apie jau ne vienerius metus veikiančią rajono asociaciją „Lamatos žemė“, kuri su kaimo bendruomenėmis įgyvendina 9 milijonų litų vertės Šilutės rajono infrastruktūros gerinimo projektą.

M.Janavičienė susirinkusiuosius įtikinėjo, kad „Lamatos žemė“, įgyvendinusi strategijos užduotis, neįsipareigojo toliau dirbti su bendruomenėmis, kad neaišku, ką „Lamatos žemė“ veiks, kai bus įgyvendinta strategija. Pasak M.Janavičienės, kitaip nei asociacija „Lamatos žemė“, Šilutės rajono bendruomenių sąjunga pasirengusi rūpintis visomis rajono bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Gundė lėšomis

Politikas S.Stankevičius susirinkusiesiems pasakojo savo iniciatyva ir finansine parama prisidėjęs prie naujos sąjungos steigimo. Juk organizacijai įsteigti reikia apie 1000 litų, nemažai lėšų reikia ir susitikimams organizuoti.

Tokius politiko žodžius iliustravo toje pat salėje vaišėmis nukrauti stalai, skirti sąjungos prisistatymo užbaigimui. Beje, susirinkimo pradžioje ant stalų buvo sustatyti ir vyno buteliai. Tik „Šilutės naujienoms“ pasiteiravus, ar savivaldybės įstaigos patalpose bus vaišinamasi alkoholiniais gėrimais, buteliai laikinai buvo paslėpti.

S.Stankevičius tikino, kad burdamas bendruomenes nesiekia jokios naudos – nori tik suaktyvinti žmonių visuomeninę veiklą. Jis guodėsi, kad net rajono vadovas juo nepatikėjo – meras Virgilijus Pozingis ragino nekurti politizuotų organizacijų.

S.Stankevičius žadėjo, kad sąjungos nariai bus pamokyti, kaip gauti projektams po 15 tūkst. litų iš Kaimo tinklo rėmimo fondo, pasakojo, kad sąjunga stengsis atstovauti suvienytoms kaimo bendruomenėms bei nevyriausybinėms organizacijoms ir siekti, kad su jomis būtų skaitomasi Savivaldybėje.

Įsismarkavęs politikas, rodydamas į Savivaldybės administracijos direktorę I.Vasiljevienę ir rajono Tarybos narį, Vainuto bendruomenės atstovą Vytautą Laurinaitį, žadėjo pasiekti, kad Savivaldybėje būtų įsteigtas kaimo bendruomenių paramos fondas. Jo manymu, iš šio fondo galėtų būti skiriama po 1000 ar 2000 litų bendruomenių steigimo išlaidoms kompensuoti.

Tačiau tokias S.Stankevičiaus fantazijas prigesino V.Laurinaitis, prašydamas neklaidinti žmonių. Ne pirmą kadenciją rajono Taryboje dirbantis V.Laurinaitis sakė, kad Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos jokiai organizacijai įsteigti. Tai draudžia įstatymai. Savivaldybė galėtų paremti tik organizacijų konkrečias veiklos programas. O vertindamas kalbas apie kaimo bendruomenių rėmimo fondą, V.Laurinaitis priminė S.Stankevičiui, kad tokia iniciatyva jau buvo pareikšta praėjusios kadencijos rajono Taryboje, tačiau tuometinė valdančioji dauguma, kuriai priklausė ir politikas S.Stankevičius, atmetė tokį pasiūlymą.

BENDRUOMENIU SAJUNGAIš antro galo

Kai M.Janavičienė pristatė jau prieš mėnesį trijų organizacijų įsteigtos sąjungos valdybą, veiklos planus ir būtinybę atlikti kaimo bendruomenių poreikių tyrimus, kilo daug abejonių dėl sąjungos įsteigimo aplinkybių. Be to, stebino užmojis dubliuoti jau atliktus darbus: išsamų kaimo bendruomenių poreikių tyrimą yra atlikusi asociacija „Lamatos žemė“.

Bendruomenės „Rusnės sala“ ir Žemės ūkio rūmų rajone atstovė Birutė Gustienė stebėjosi, kodėl sąjunga įsteigta nuo antro galo: trise įkūrė sąjungą ir kviečia kitus jungtis? Ji sakė mananti, jog teisingiau būtų buvę sukviesti visų rajono bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus ir tokiame susirinkime steigti sąjungą, rinkti jos vadovus. Dabar, pasak B.Gustienės, kai trijų organizacijų atstovai pasidalijo pareigas ir jau viską nusprendė už visus, tikrai galima įtarti, kad ši sąjunga yra sukurta dėl politinių interesų.

„Rusnės salos“ bendruomenės pirmininkę Dalią Drobnienę suintrigavo žinia, kad Rusnėje jau metus veikia bendruomenė „Nemuno sala“, kuri yra net rajono bendruomenių sąjungos steigėja. D.Drobnienė sakė lig šiol apie „Nemuno salą“ nieko negirdėjusi ir labai norėtų pamatyti tą „rusniškį“ – „Nemuno salos“ pirmininką D.Soščeką. Tačiau su juo D.Drobnienei susipažinti nepavyko, nes rajono politikas D.Soščeka, S.Stankevičiaus valdomos UAB „Statybų valdymo sprendimai“ direktorius, susirinkime nedalyvavo.

Vainutiškis V.Laurinaitis sutiko, kad gerai, jog steigiasi asociacijos, partijos ir sąjungos. Tačiau, jo nuomone, tai, ką žada daryti dabar įsteigta nauja bendruomenių sąjunga, jau beveik 10 metų daroma asociacijoje „Lamatos žemė“. Jis stebėjosi, kokius bendruomenių poreikių tyrimus dar galėtų atlikti sąjunga, kai visos rajono bendruomenės dvejus metus kartu su asociacija „Lamatos žemė“ analizavo kaimo žmonių norus, kūrė rajono strategiją. Per tą laiką ištyrinėtos visos rajono gyvenvietės ir jų gyventojų poreikiai – visi duomenys sugulė į strategiją, kuri dabar jau įgyvendinama.

V.Laurinaičio nuomone, politiko iniciatyva sukurta bendruomenių sąjunga gali tik suskaldyti ir supriešinti jau esančias bendruomenes ir jų narius.

Tik Katyčių seniūnei Juzefai Tamavičienei nekilo jokių abejonių dėl įsteigtos sąjungos. Jos nuomone, tegu visi tik dirba ir neša naudą į kaimus.

Neleido kalbėti

„Šilutės naujienos“ aktyvų visuomenininką ir įvairiausių organizacijų steigimo iniciatorių S.Stankevičių klausė, gal jis, įsteigęs rajono bendruomenių sąjungą, siekia padidinti savo, kaip politiko, populiarumą? Juolab kad Šilutėje vis garsiau kalbama, jog S.Stankevičius ruošiasi kitų metų rinkimams į LR Seimą.

Tačiau M.Janavičienė nebeleido daugiau kalbėti tokia jautria tema nei „Šilutės naujienoms“, nei kitiems rajono žiniasklaidos atstovams.

Pasibaigus rajono bendruomenių sąjungos prisistatymui visi jo dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo. S.Stankevičius pats pirmasis atkimšo vėl ant stalo atsiradusį „Sangrijos“ butelį.