Politinius kalinius ir tremtinius jau 25-erius metus vienija prarastos jaunystės svajonės

tremtiniai chorasŠeštadienį, vasario 1-ąją, savo 25-ąjį jubiliejų švenčiančius Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo narius simboliškai pirmieji sveikino dvasininkai: Šilutės katalikų Šventojo Kryžiaus bažnyčios klebonas Stasys Toleikis ir Šilutės evangelikų liuteronų  bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis.

„Kaip jūs ištvėrėte? Už ką buvote ištremti?“ – prisimindamas jau amžinatilsį savo mamai ir seneliams vaikystėje užduotus klausimus, į Šilutės kultūros ir pramogų centro salėje susirinkusius politinius kalinius ir tremtinius kreipėsi klebonas S.Toleikis. 

Susivienijo prieš 25 metus

Už tai, kad buvo darbštūs, geri žmonės, mylėjo savo žemę, mylėjo vienas kitą, buvo geri kaimynams, jie turėjo iškęsti didžiausias kančias tremtyje ar kalėjimuose. Tik tikėjimas ir malda žmonėms padėjo kovoti su negandomis: tremtimi, išsiskyrimais ir skausmingai išplėštomis jaunystės svajonėmis.

Lygiai prieš 25-erius metus Šilutėje atsirado pirmieji drąsuoliai, kurie, vedami vieningos idėjos, nepabūgę kylančios grėsmės, susivienijo. Nors metai bėga nenumaldomai ir į bendros veiklos paminėjimą kasmet susirenka vis mažiau Šilutės krašto politinių kalinių bei tremtinių, tačiau visus juos lygiai taip pat vienija laiko neišdildoma praeitis, tikėjimas, viltis, bendri išgyvenimai.  

Iškilmingas šeštadienio renginys tęsėsi sugiedant Lietuvos himną ir tylos minute pagerbiant į amžinybę iškeliavusius brolius bei seseris, kurių sielos visad išliks kartu.

Vėliau tautiniais drabužiais pasipuošusios Vydūno gimnazijos mokinės perdavė simbolinę gėlių puokštę LPKTS nariui Leonardui Deikui, kuris ją nunešė prie kryžiaus, skirto politinių kalinių ir tremtinių kančioms atminti.

Tremtiniams – padėkos ir respublikiniai apdovanojimai

Į sceną prisiminti bendros veiklos 25-metį buvo pakviesti ir buvę politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo vadovai: Zigmas Riauka, Vytautas Vaicekauskas, Edmundas Stankevičius, Ipolitas Vasiliauskis, Antanas Mitkus ir dabartinis vadovas Antanas Balvočius. Tiesa, ne visi iš jų galėjo dalyvauti šventėje, tad renginio vedėjas Marijus Budraitis perskaitė šiuo metu Kaune gyvenančio E.Stankevičiaus laišką, skirtą jubiliejų minintiems Šilutės rajono politiniams kaliniams ir tremtiniams. 
Tardamas sveikinimo žodžius rajono vadovas Šarūnas Laužikas visiems buvusiems ir esamam politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo pirmininkams padovanojo po prisiminimų knygą „Laiko atodangos“. Vėliau kartu su LPKTS Tarybos pirmininku Gvidu Rutkausku įteikė respublikinius apdovanojimus labiausiai savo veikla nusipelniusiems bei gerais darbais prisidėjusiems asmenims.tremtiniai pirmininkai

Padėkos raštai įteikti Onai Zubavičienei, Zuzanai Konstancijai Medingienei, Leonui Mišeikiui, Sandrai Tamašauskienei, Anelei Bružienei, Leonui Čelutko, Algirdui Červinskui, Leonardui Deikui, Romualdui Dovydaičiui, Bronislovai Gaigalienei, Eugenijui Gaižauskui, Vidai Giedrikienei, Marijonai Jankauskienei, Danutei Kalinauskienei, Vandai Maldeikienei, Elenai Mičiulienei, Antaninai Rudminienei, Reginai Tamošauskienei, Vytautui Vaicekauskui, Ipolitui Vasiliauskiui, Genovaitei Voitenko, Antanui Mitkui.

Šviesios atminties kraštiečio Edmundo Šmito poezijos knygomis ir iškiliais Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos III laipsnio žymenimis (medaliais) „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanoti Bronislovas Tarvydas, Regina Tamošauskienė, Pranas Kenta. II laipsnio medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotas Antanas Mitkus, I laipsnio – politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Pamario aidas“ ilgametis vadovas Vytautas Jovaiša.

Už aktyvią veiklą bendradarbiaujant ir einant vieningu keliu apdovanoti seniūnijų gyventojai, kuriems padėkos raštus įteikė politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas A.Balvočius.

Jubiliejui – koncertas ir ekspozicija

Iškilminga šventė ir 25-mečio minėjimas tęsėsi specialia koncertine programa, kurią paruošė Gardamo pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojos, choro „Pamario aidas“ vadovai Nijolė Sniečkuvienė ir V.Jovaiša kartu su choristais. Renginio iškilmingąją dalį vainikavo jaunosios ir vyresniosios kartų pasirodymas, kai scenoje dainas apie meilę Lietuvai vienu balsu dainavo choristai ir Juknaičių, Pamario bei Gardamo mokyklų mokiniai. Paskutinį šventinio renginio akordą sugrojo Bikavėnų kaimo „Lolytėlė“.

Vėliau šventė tęsėsi prie arbatos puodelio, peržiūrint filmą „Su Lietuva širdyje“.

Šilutės kultūros ir pramogų centre veikė Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos parengta paroda ir Gardamo pagrindinės mokyklos mokinių skrajučių ekspozicija, skirta Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo 25-ajam jubiliejui.

Šeštadienio vakare Šilutės katalikų Šventojo Kryžiaus bažnyčioje buvo aukojamos šventos Mišios visiems kraštiečiams, kentėjusiems lagerių stovyklose ar Sibiro platybėse. Sakralinę atmosferą dar labiau skaidrino šilutiškių mišrus kamerinis choras „Vox Libri“.

 Projektas: „Prie Šyšos krantų: Istorija.“